BOMBAY HIGH COURT - AURANGABAD BENCH
BOMBAY HIGH COURT - AURANGABAD BENCH DAILY CAUSE LIST
Civil Matters

(For 16th, April, 2014 )

                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE R. M. BORDE
                 HON'BLE SHRI JUSTICE A.M. BADAR
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

1.  CP/552/2013    SADHANA JANARDHAN JADHAV    SUREKHA MAHAJAN         
   [Civil]                      R/1 AND 2 SERVED       
            V/S PRATIBHA PATIL MAHILA    BRAHME SHAILESH P. FOR R/    
             MAHAMANDAL TQ BHUSAWAL A    2                
       In                     MAHAJAN SUREKHA P.       
   LPA/149/2012                    SHRI P.R. KATNESHWARKAR F    
                            OR R/3             
                            A.G.P FOR R/4(WAIVES SERV    
                            ICE)              
                            R/1,2 AND 3 SERVED      
                            NAGARGOJE PRASHANT M FOR    
                            R/1 AND 2            
                                            

2.  WP/4834/2013    JALNA DISTRICT CENTRAL CO    DHORDE VIKRAM R         
   [Civil]      -OPERATIVE BANK LTD.      SHINDE PRAKASH M.        
            V/S RAMESH CHANDRABHAN GH    FOR R/SOLE           
            UMARE                              
      WITH    
   WP/4835/2013    JALNA DISTRICT CENTRAL CO    DHORDE VIKRAM R         
            -OPERATIVE BANK LTD.      SHINDE PRAKASH M.        
            V/S UMESH NANASAHEB KAWAD    FOR R/SOLE           
            E                                
      WITH    
   LPA/58/2013    JALNA DISTRICT CENTRAL CO    DHORDE VIKRAM R         
            -OPERATIVE BANK LTD.      CAVEAT FILED BY SHRI P.M.    
            V/S RAMESH CHANDRABHAN GH    SHINDE, ADV. FOR R/SOLE    
            UMARE              FOR R/SOLE           
       In                                     
   WP/10707/2012                                   
      WITH    
   LPA/59/2013    JALNA DISTRICT CENTRAL CO    DHORDE VIKRAM R         
            -OPERATIVE BANK LTD.      CAVEAT FILED BY SHRI P.M.    
            V/S UMESH NANASAHEB KAWAD    SHINDE, ADV. FOR R/SOLE    
            E                FOR R/SOLE           
       In                                     
   WP/10702/2012                                   
      WITH    
   LPA/60/2013    JALNA DISTRICT CENTRAL CO    DHORDE VIKRAM R         
            -OPERATIVE BANK LTD.      CAVEAT FILED BY SHRI P.M.    
            V/S SUBHASH RANGNATH DABH    SHINDE, ADV. FOR R/SOLE    
            ADE               FOR R/SOLE           
       In                                     
   WP/10703/2012                                   

3.  CP/172/2014    JAMIL AHMED ABDUL HAMID     BACHATE PRALHAD D.       
   [Civil]                      BAGUL D.S.           
            V/S DAULAT KHAN PATHAN     COPY SERVED ON G.P.       
                            BEDRE VINAYAK SUDHAKAR FO    
       In                     R R/2              
   WP/5205/2012                    GP FOR R/1           
                                            

4.  WP/3168/2014    M/S SWASTIK ENTERPRISES A    BACHATE PRALHAD D.       
   [Civil]      ND OTHERS            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

5.  WP/3228/2014    M/S SUNNY GARMENTS, DHULE    AVHAD MAHADEO M.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S UNION OF INDIA AND OT      GENERAL OF INDIA      
            HERS                              

6.  WP/3230/2014    CHANDRABHAN BHIKA KSHTRE    JAYABHAR DATTATRAYA R.     
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

7.  WP/3231/2014    SILAWATIBAI SITARAM KADAM    JADHAV N.L.           
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

8.  WP/3232/2014    PUNDLIK HARIBHAU TAMBE     KULKARNI SHRINIWAS A.      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

9.  WP/3236/2014    SUDHAKAR EKNATH MAGAR      PAHUNE PATIL NANDKISHOR J    
   [Civil]                      .                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         

10. WP/3237/2014    SHAIKH ABBAS SHAIKH AJIJ    PAHUNE PATIL NANDKISHOR J    
   [Civil]                      .                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         

11. WP/3238/2014    DATTATRAY MADHAVRAO MAGAR    PAHUNE PATIL NANDKISHOR J    
   [Civil]                      .                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         

12. WP/3239/2014    SHANKAR MANGALU SIDAM AND    JADHAV NARSING B AND WALM    
   [Civil]       ANOTHER            IK S. JADHAV          
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         

13. WP/3240/2014    RAMCHANDRA DAMODHAR DHANW    SAPKAL V.D.           
   [Civil]      ATE AND ANOTHER         COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

14. WP/3241/2014    PRIYA ASHOK LATE        SHINDE CHANDRAKANT K.      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

15. WP/3308/2014    AVINASH UTTAMRAO WELHAL     JAIN VISHWAJIT R (KAMBOJ)    
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND                    
            ORS                               

16. WP/3458/2014    SANDEEP BHAUSAHEB GHUGE     SHERMALE K. N.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

17. WP/3459/2014    CHINTAMAN ABAJI JAYBHAY A    BACHATE PRALHAD D.       
   [Civil]      ND ANOTHER           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (WP) *                        
                       ---------------------------                        

18. WP/6155/2011    ANAND SHESHRAO BHAROSE AN    BACHATE PRALHAD D. AND Y.    
   [Civil]      D ORS              B. BOLKAR            
            V/S DR. VEDPRAKASH KASHIR    SALUNKE V.D. ADV FOR RESP    
            AO PATIL AND ORS        DT 2              
                            S P SHAH FOR R/3        
                            SHRI GHUTE FOR R/1       
                            R/ 5 AND 6 SERVED        
                            R/ 7 SERVED           
                            D R IRALE PATIL FOR R/8     
                                            
    REMARK : (1) R & P RECEIVED. (2) NOTICE OF R/4 IS RETURNED UNSERVED AS NOT 
         RESIDING AT GIVEN ADDRESS. FOR ADMISSION AS PER COURTS ORDER 17/01/2013 
         (3) PAGE 22, 37 ARE FAINT. (4) MARKING MADE ON PAGE 31, 34, 35, 
         38, 40, 41 TO 45. 

19. WP/8396/2012    MANASRAM BABURAO SATKAR T    A M AWATE AND H A JOSHI     
   [Civil]      HR GPA BABURAO NAGOJI SAT    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1, 3 AND 4      
            ORS               R/2 AND 5 SERVED.        
                            DESHPANDE AMIT S. FOR R/2    
      WITH    
   WP/413/2013    ANANDRAJ RADHAKISAN JAISW    JOSHI HRISHIKESH A AND S    
            AL               S CHINTAMANI          
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON G.P.       
            ORS               G.P.FOR R/1,3,4         
                            DESHPANDE AMIT S.        
                            AMIT DESHPANDE FOR R/2     
                            R/5 SERVED           
                                            

20. WP/9766/2012    DR. MANJIRI VASANTRAO MOR    GAWARE NITEEN V.        
   [Civil]      AB @ MANJIRI MUKUND JOSHI    KADAM S.K. FOR R/1       
            V/S MEDICAL COUNCIL OF IN    G.G. KADAM FOR R/2       
            DIA AND ORS           R/3 SERVED.           
      WITH    
   WP/9767/2012    DR. RAMESH LIMAJIRAO RENG    GAWARE NITEEN V.        
            E                KADAM S.K. FOR R/1       
            V/S MEDICAL COUNCIL OF IN    G.G. KADAM FOR R/2       
            DIA AND ORS           R/3 SERVED.           
      WITH    
   WP/9068/2012    AJIT MUKUND KALE        SANGEET L.V.          
                            KADAM S.K.           
            V/S BOARD OF GOVERNORS IN    KADAM S.K. FOR R/1       
             SUPERSESSION OF MEDICAL    R/3 SERVED.           
      WITH    
   WP/6106/2013    DR. SACHIN HANUMANTRAO CH    GAWARE NITEEN V.        
            ANDOLKAR            KADAM GAJANAN G. FOR R/
2.    
            V/S MEDICAL COUNCIL OF IN    KADAM S.K. FOR R/1       
            DIA AND ORS                           

21. PIL/136/2013    MILIND ARVIND PANDEY      THOMBRE S.S.          
   [Civil]                      G P FOR R/1 TO 8, 10 AND    
            V/S THE STATE OF MAH AND    10 A              
            ORS               R/9, 11, 12 TO 14 SERVED.    
                            KAKDE YUVRAJ V. FOR R/9     
                            AUTADE KAIAS B. FOR R/1
2.    
                                            
    REMARK : REPLY FILED BY R/6 AND 12 KEPT HEREWITH. 
      With    
   CA/885/2014    SUNIL PUNDLIK DHADAGE AND    J. R. PAWAR           
             ANOTHER            COPY NOT SERVED ON S.S.TH    
            V/S MILIND ARVIND PANDE A    OMBRE FOR R/1 SHRI       
            ND OTHERS            Y.KAKADE FOR R/9 IN W.P       In                     OPY SERVED ON G.P.1TO8,
10.   
   PIL/136/2013                                    

22. WP/4376/2013    RANJANA GOPALSINGH BACHIR    NAGARGOJE ANKUSH N.       
   [Civil]      E AND ANOTHER          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 TO 6        
            TRA AND OTHERS         R/7 SERVED           
                            KALE ABHIJIT B.FOR R/7     
      WITH    
   WP/4453/2013    SHIVAJI TRIMBAK BHUJANG A    KADAM NITIN S.         
            ND ORS             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1 TO 5        
            ORS               R/6 AND 7 SERVED        
                            PATIL RUTURAJ C. FOR R/
6.    

23. WP/7229/2013    DAMODAR RAMCHANDRA YADKIK    YADKIKAR AMIT A         
   [Civil]      AR               G P FOR R/2           
            V/S THE STATE OF MAHARASH    A S DESHPANDE FOR R/1      
            TRA AND ANOTHER                         

24. WP/8468/2013    MAROTRAO VYANKATRAO KAWAL    BACHATE PRALHAD D.       
   [Civil]      E AND ANOTHER          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PANPATTE V.S. FOR R/4      
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 3        
                            R/4 TO 10 SERVED.        
                            BONDAR U.B. FOR R/6       
                            V D SALUNKE FOR R/10      
                                            

25. WP/9897/2013    DATTATRAYA SONBA GALBALE    SAPKAL V.D.           
   [Civil]      AND OTHERS           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P FOR R/1 AND 2.       
            TRA AND OTHERS         LATANGE V.P. FOR R/3      

26. CP/32/2014     RAJENDRA BHAUSAHEB CHAVAN    SONAVANE NARENDRA D.      
   [Civil]                      DUBE ANJALI (BAJPAI) FOR    
            V/S RAJESH TUPKAR        R/1               
                            SONAVANE NARENDRA D.      
       In                     COPY SERVED ON STANDING C    
   WP/8613/2012                    OUNSEL FOR UNION OF INDIA    
                            DUBE ANJALI (BAJPAI) FOR    
                            R/2               
                            PATIL RUTURAJ C.        
                            FOR R-1             
                            ASG FOR R/1           
                            ASG FOR R/1           
                                            

27. WP/1774/2014    SHRIGONDA TALUKA KRISHI S    HON ASHWIN V.          
   [Civil]      EVA SANGHS MHASE SECONDAR    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR RESPONDENTS       
            TRA AND OTHERS                         

28. WP/1918/2014    DWARKABAI BHAUSAHEB HINGA    KEDAR BALBHIM R.        
   [Civil]      NE               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR RESPONDENTS       
            TRA AND OTHERS                         

29. WP/1988/2014    M/S A.C. KOTHARI ENGINEER    GAWALI AMOL K.         
   [Civil]      S AND CONTRACTORS        COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    BAKSHI DEEPAK P. FOR R/
5.    
            TREA AND OTHERS         GP FOR R/1           
                            R/4 TO 6 SERVED         
                            NARWADKAR MRIGESH D. FOR    
                            R/6               
                            BAKSHI DEEPAK P. FOR R/
2.    
                            TO 4              
                                            
    REMARK : SERVICE AFFIDAVIT FILED.
 NOTICE OF R/2 & 3 ARE AWAITED. 
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

30. WP/510/2012    M/S ANIL ENGINEERING THR.    BARLINGE S.R.          
   [Civil]       ITS PARTNER          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    BHOSALE SANJAYKUMAR B.     
            ORS               FOR R-2,3            
                            GP FOR R/1           
    REMARK : C.A. NO. 2577/2012 & 10492/2012 FOR INTERVENTION ARE PENDING. 
      WITH    
   WP/6180/2008    CHANDRABHAN BARKU HIWALE    R L KUTE            
            AND ORS             S S DANDE FOR R RNO. 2     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ONGP        
            TRA AND ORS           SANJAY B BHOSALE FOR R-
4.    
                            GP FOR R/1 TO 3, R/4 AND    

5.SERVED           
                            S S DANDE AND S B BHOSA    
                            LE FOR R/3 AND 4       
                            S R BARLINGE FOR R/6 (INT    
                            ERVENOR)            
                                            
      WITH    
   WP/3307/2014    SANTOSH RAMLAL THOLE      RANE GIRISH S.         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ONGP        
            TRA AND OTHERS                         
      With    
   CA/2577/2012    SANTOSH RAMLAL THOLE      RANE G.S.            
                            COPY SERVED ON GP AND S R    
            V/S THE STATE OF MAH AND     BARLINGE            
            ORS                               
       In                                     
   WP/510/2012                                    
      With    
   CA/10492/2013   CHANDRABHAN BARKU HIWALE    DHORDE VIKRAM R         
                            COPY SERVED ON GP FOR R/1    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    , S B BHOSALE FOR R/2 AND 3  
            TRA AND OTHERS         S R BARLINGE FOR R/4      
       In                                     
   WP/510/2012                                    

31. PIL/138/2013    CHANDRASHEKHAR KACHRUJI S    JADHAV KAKASAHEB B       
   [Civil]      ARODE              COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1          
            TRA AND OTHERS         R/4,6 TO 10 SERVED       
                            JAGATKAR AMOL ANANTRAO FO    
                            R R/2 AND 3           
                            KHIZER PATEL FOR R/9      
                            JAGATKAR AMOL ANANTRAO FO    
                            R R/4, 5 AND 10         
                            KULKARNI D K FOR R/8      
                                            

32. WP/2414/2013    PREMSING GABRU CHAVAN      HIWREKAR S.D.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE UNION OF INDIA AN    G.P. FOR R/2          
            D OTHERS            R/1 AND 3 SERVED        
                            SUDHIR S.KULKARNI AND SAN    
                            KET S.KULKARNI FOR R/3     
                                            

33. WP/3049/2013    GRAMPANCHAYAT, SHELGAON B    BHAVTHANKAR VIVEK VASANTR    
   [Civil]      K                AO               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1 TO 3        
                            M.S.SONAWANE FOR R/4      

34. WP/3150/2013    CHHABAI GOVINDRAO KATKAR    KULKARNI PRASHANT P       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE COLLECTOR, OSMANA    G.P.FOR R/1 TO 4        
            BAD AND OTHERS                         

35. WP/6612/2013    VISHWANATH GIRJABA ATOLE    BHAPKAR S.L.          
   [Civil]      AND OTHERS           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         R/4 AND 5 SERVED.        
                            SONPAWALE SUNIL P. FOR R/    

4.AND 5             
                                            

36. WP/7462/2013    DNYANDEO PRALHAD SUDE AND    URGUNDE SUHAS P.        
   [Civil]       OTHERS             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1          
            TRA AND ANOTHER         HON VINAYAK D. FOR R/2     

37. WP/2126/2014    BHANUDAS LAXMAN SAKHARE     KARNE G. J.           
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DEEPAK K.RAJPUT FOR R/6 A    
            TRA AND OTHERS         ND 7              
                            RAJPUT DEEPAK K FOR R/5 T    
                            O 7               
                                            

38. WP/2128/2014    SAHEBRAO NAMDEO CHAUDHARY    NAGODE D.G.           
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR RESPONDENTS       
            TRA AND OTHERS                         

39. WP/2158/2014    BHARATSING JHAMSING NAIK    ADE RAVINDRA B. AND PANKA    
   [Civil]                      JKUMAR S.MAGAR         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G.P.       
            TRA AND OTHERS                         

40. WP/2164/2014    SUNIL SHESHRAW EKHANDE     JADHAV KIRAN D AND BOBADE    
   [Civil]                       SOPAN             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         

41. WP/2325/2014    KACHARU TUKARAM SHINDE     SHEJWAL ARUN S         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

42. WP/2326/2014    SHRIDHAR DADARAO BHERE AN    SHEJWAL ARUN S         
   [Civil]      D OTHERS            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
                                                            
                         * DUE ORDERS (CIVIL) *                         
                         ----------------------                         

43. CA/1766/2014    MULTI TECHNOLOGY AUTO COM    TOTALA RAMESHWAR F.       
   [Civil]      PONENT AND MACHINING UNIT    COPY SERVE DON GP, COPY N    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    OT SERVED ON A V PATIL     
            TRA AND OTHERS         AND S S DEVE          
       In                     PATIL INDRALE ANAND V.     
   WP/2130/2013                    DEVE S.S. FOR R/3        
                            COPY SERVED ON GP        
                            G.P. FOR R/1          
                            R/4 SERVED           
                            R/2 SERVED.           
                            PATIL SWAPNIL S. FOR R/
4.    
                            TOTALA RAMESHWAR F. FOR R    
                            /4               
                                            
    REMARK : FOR VACATING INTERIM RELIEF. 
                                                            
                          * AWAIT NOTICES *                          
                          -----------------                          

44. WP/9390/2013    SHAIKH AJIJ SHAIKH BABU     SOLANKE SHRIKRASHNA B.     
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 3 , 5, 6     
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICE TO R/4,7 AND 8 ARE AWAITED. 

45. WP/1140/2014    BHIMRAO KASHINATH KATARE    KULKARNI PRAMOD A.       
   [Civil]      AND OTHERS           COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 3         
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICE TO R/4 IS AWAITED. 

46. WP/2131/2014    LAXMIKANT BHAGWAN RANA AN    SANT KISHOR C.         
   [Civil]      D OTHERS            MALTE UDAY S.          
            V/S MUNICIPAL CORPORATION    COPY SERVED ON G.P.       
            , JALGAON AND OTHERS      GP FOR R-3           
    REMARK : NOTICE OF R/1 AND 2 ARE AWAITED. 

47. WP/2145/2014    SONKAMBLE NARAYAN DHONDIB    SANT KISHOR C.         
   [Civil]      A AND OTHERS          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1           
            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : NOTICE OF R/2 IS AWAITED. 

48. WP/2155/2014    SANDEEP KANHYALAL GANDHI    GAWARE NITEEN V. AND ABHA    
   [Civil]                      Y OSTWAL            
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         GP FOR R/1,4 AND 5       
    REMARK : NOTICE TO R/2 AND 3 ARE AWAITED. 

49. WP/2261/2014    GOVIND BABURAO PATIL      PATIL VIJAY B.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 3         
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICE TO R/4 AND 5 ARE AWAITED. 

50. WP/2324/2014    BHARDE SAKSHARTA PRASARAK    DESHMUKH YASHODEEP P. AND    
   [Civil]       MANDAL, SHEVGAON, AHMEDN    SUDHA KULTHE          
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1           
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICE TO R/2 TO 4 ARE AWAITED. 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE S.S. SHINDE
                 HON'BLE SHRI JUSTICE V.K. JADHAV
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                     * FOR ORDERS [CIVIL SIDE MATTERS] *                      
                     -----------------------------------                      

1.  CA/6721/2008    SUBHASH DAYARAM PATIL      D B THOKE            
   [Civil]                      A B KALE            
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COYP SERVED ON GP        
            TRA AND ANR           G P               
       In                     D B THOKE FOR R-SOLE.      
   FA/1173/2007                    KALE AJEET B. FOR R/1      
                                            
    REMARK : For delay of 212 days in cross obj. 
      WITH    
   CA/6725/2008    RAGHO NANA PATIL        D B THOKE            
                            A B KALE            
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COYP SERVED ON GP        
            TRA AND ANR                           
       In                                     
   FA/1174/2007                                    

2.  CA/787/2012    ANIL BHIKAJI JADHAVAR      DESHPANDE RAM B.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP FOR R/1    
            V/S STATE OF MAHARASHTRA     AND 4            
            AND ORS             J S DESHMUKH FOR R/2      
       In                     V L DHOBLE           
   WP/3669/2001                    S W MUNDE AND S G JADHA    
                            VAR               
                            DESHPANDE RAM B.        
                            G P FOR R/1 AND 4       
                            R/2 AND 3 SERVED       
                            J S DESHMUKH FOR R.NO. 
2.    
                            J S DESHMUKH FOR R-3      
                                            
    REMARK : FOR FIXING DATE (WP IS ADMITTED AND READY FOR HEARING) C.M.I.S         DATE 27/3/2014. 
      WITH    
   CA/11888/2010   ANIL BHIKAJI JADHAVAR      RAM B. DESHPANDE        
                            COPY SERVED ON GP, J.S.DE    
            V/S STATE OF MAHARASHTRA    SHMUKH             
            AND ORS                             
       In                                     
   WP/3669/2001                                    

3.  CA/6023/2013    DEEPALI PRATAP SONWANE     RAUT VANDANA R         
   [Civil]                      S M SHEGAONKAR FOR R/SOLE    
            V/S PRATAP IRAPPA SONWANE    RAUT VANDANA R         
                            SHEGAONKAR FOR SM FOR R/S    
       In                     OLE               
   FCA/13/2013                                    
    REMARK : For stay. 

4.  CA/2617/2014    SANJAY UTTAMRAO SHISODE     GHUGE JITENDRA N        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TREA AND OTHERS         GHUGE JITENDRA N        
       In                                     
   RC/114/2014                                    
    REMARK : FOR RESTORATION 

5.  CA/3411/2014    BHAGWAT VISHWANATH TANDAL    KULKARNI GIRISH N. (MARDI    
   [Civil]      E DIED THROUGH L.RS. GEET    KAR)              
            V/S MSIDC LATUR THROUGH D    S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            IVISI. OFFICER         NOT SERVED)           
       In                     COPY NOT SERVED ON GP      
   FA/2800/2013                    BHOSALE SANJAYKUMAR B.     
                                            
    REMARK : For withdrawal of amount.; Group of FA is admitted. 
      WITH    
   CA/3412/2014    KRISHNABAI RAMVILAS AGRAW    KULKARNI GIRISH N. (MARDI    
            AL               KAR)              
            V/S MIDC LATUR THR. ITS D    S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            IVISIONAL OFFICER AND ANO    NOT SERVED)           
       In                     COPY NOT SERVED ON GP      
   FA/2803/2013                                    
      WITH    
   CA/3422/2014    BALAJI LAXUMAN JADHAV      GUNALE V.D.           
                            S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRIA    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATION    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3046/2013                                    
      WITH    
   CA/3423/2014    SURESH NAGNATH BIRLE      GUNALE V.D.           
                            S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRIA    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATION    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3048/2013                                    
      WITH    
   CA/3426/2014    ANKUSH NAGNATH BIRLE (DIE    GUNALE V.D.           
            D) THR. L.RS. SATYABHAMA    S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRIA    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATIO    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3049/2013                                    
      WITH    
   CA/3427/2014    NAGNATH RAMA YERME       GUNALE V.D.           
                            S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRIA    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATION    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3043/2013                                    
      WITH    
   CA/3428/2014    LAXUMAN GYANA TIGILE      GUNALE V.D.           
                            S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRIA    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATION    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3047/2013                                    
      WITH    
   CA/3432/2014    SHIVAJI VITHALRAO NARHARE    GUNALE V.D.           
                            S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRIA    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATION    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3044/2013                                    
      WITH    
   CA/3433/2014    CHANDRAKANT NAGNATH BIRLE    GUNALE V.D.           
                            S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRIA    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATION    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3050/2013                                    
      WITH    
   CA/3434/2014    GANPAT PANDA ALAPURE DIED    GUNALE V.D.           
             THR. L.RS. BABURAO GANPA    S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRIA    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATION    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3051/2013                                    
      WITH    
   CA/3435/2014    GUNDABAI HANMANTRAO JAVIR    KULKARNI GIRISH N. (MARDI    
                            KAR)              
            V/S MAHARASHTRA STATE IND    S B BHOSALE FOR R/1       
            USTRIAL DEVELOPMENT CORPO    COPY NOT SERVED ON GP      
       In                                     
   FA/2097/2013                                    
      WITH    
   CA/3436/2014    BABURAO GYANA TIGILE      GUNALE V.D.           
                            S B BHOSALE FOR R/1(COPY    
            V/S MAHARASHTRA INDUSTRAI    NOT SERVED)           
            L DEVELOPMENT CORPORATION    COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   FA/3045/2013                                    
                                                            
                          * AWAIT NOTICES *                          
                          -----------------                          

6.  WP/3717/2005    MADHUKAR NARAYANRAO KALE    SHAILENDRA S KULKARNI      
   [Civil]                      P P AND A S KULKARNI      
            V/S STATE OF MAH AND OR    COPY NOT SERVED ON GP      
            S                G P FOR R/1 AND 2        
    REMARK : NOTICES OF R/3 AND 4 ARE AWAITED. 

7.  WP/11630/2010   CHANCHAL LBABURAO CHOUDHA    BAYAS ANANDSING         
   [Civil]      RY               COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 3         
            TRA AND ORS           DAMBE SANTOSH S.        
                            DAMBE SANTOSH S FOR R/5     
                            R/6 SERVED.           
                                            
    REMARK : - NOTICE OF R/5 IS AWAITED. 

8.  WP/6093/2011    SHANTARAM MADHUKAR PATIL    WARMA B.R.           
   [Civil]      AND ANR             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SONWANE MAHESHKUMAR S. FO    
            TRA AND ORS          R R/4              
                            G P FOR R/1 TO 3        
    REMARK : - NOTICES OF R/5 AND 6 ARE AWAITED. 

9.  WP/436/2013    PRAKASH KESHAV SALUNKE     GODBOLE R.J.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1 AND 2        
            ORS               R/6 SERVED.           
    REMARK : NOTICE OF R/5 IS AWAITED. 

10. WP/5014/2013    JAGDISH GANGADHARRAO CHAU    BRAHME SHAILESH P.       
   [Civil]      DHARY              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 4        
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICES OF R/5 AND 6 ARE AWAITED. 

11. WP/8267/2013    SHUBHAM SHIRISHKUMAR PARD    M.S. ZAREKAR          
   [Civil]      ESHI              COPY SERVED ON GP        
            V/S DIVISIONAL CASTE CERT    G P FOR R/1 AND 2        
            IFICATE SCRUTINY COMMITTE                    
    REMARK : NOTICE OF R/3 IS AWAITED. 

12. WP/8644/2013    DILIP SHALIGRAM KOLI      BAYAS ANANDSING         
   [Civil]                      PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1          
                            R/4 SERVED.           
    REMARK : NOTICE OF R/3 IS AWAITED. 

13. WP/609/2014    DHANANJAY KISHOR PATIL     SONPETHAKAR PRADEEP N.     
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : NOTICES OF R/2 IS AWAITED. 

14. WP/713/2014    LAKSHAHIR ANNABHAU SATHE    PATIL INDRALE ANAND V.     
   [Civil]      AND ANOTHER           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 AND 2        
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICE OF R/3 AND 4 ARE AWAITED. 

15. WP/919/2014    VIVEK GOVINDA TAWADE      DHONGADE SURESH D.       
   [Civil]                      G P FOR R/1           
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICE OF R/2 AND 3 ARE AWAITED. 

16. WP/1644/2014    GAUTAM ATMARAM BIRHADE     DESHMUKH SANDEEP S.       
   [Civil]                                      
            V/S THE ASSISTANT SECURIT                    
            Y COMMISSIONER, RAILWAY P                    
    REMARK : NOTICES OF R/1 TO 5 ARE AWAITED. 

17. WP/1647/2014    WAGHUR SHIKSHAN PRASARAK    SANGEET L.V.          
   [Civil]      MANDAL, SAKEGAON AND ANOT    COPY SERVED ON GP        
            V/S INDIRA GANDHI MADHYAM    G P FOR R/2 AND 3        
            IK VIDYALAYA, SAKEGAON AN                    
    REMARK : NOTICES OF R/1 AND 4 ARE AWAITED. 

18. WP/1675/2014    BHADU RUPCHAND PATIL AND    SANGEET L.V.          
   [Civil]      OTHERS             COPY SERVED ON GP        
            V/S INDIRA GANDHI MADHYAM    G P FOR R/2 AND 3        
            IK VIDYALAYA, SAKEGAON AN                    
    REMARK : NOTICES OF R/1, 4 AND 5 ARE AWAITED. 

19. WP/1777/2014    KALYAN SARJERAO SUTAR      THOMBRE S.S.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : - NOTICES OF R/2 AND 3 ARE AWAITED. 

20. WP/1813/2014    SHRI. JAGDAMBA VIDYA PRAS    NIMBALKAR ANIRUDDHA A      
   [Civil]      ARAK MANDAL, PURNA AND AN    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 AND 2        
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : - NOTICES OF R/3 IS AWAITED. 

21. WP/1864/2014    PRAVIN PRAKASH KARNEWAR     MONISH N. NILWANT        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 AND 2        
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICES OF R/3 TO 5 ARE AWAITED. 

22. WP/2575/2014    DR. VISHNU RAMDAS GUNJAL    MANE DHAIRYASHIL M AND A.    
   [Civil]      AND OTHERS           N.NAGARGOJE           
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TREA AND OTHERS           GENERAL OF INDIA      
                            SHARMA ALOK M. FOR R/4     
                            A.B.GIRASE FOR R/5       
                            G P FOR R/1 TO 3        
                                            
    REMARK : NOTICES OF R/6 IS AWAITED. 
                                                            
                 * FOR ORDERS (BHATTA NOT PAID)[CIVIL SIDE MATTERS] *                 
                 ----------------------------------------------------                 

23. WP/2856/2014    RAMNATH RAGHUNATHRAO MANE    MUNDE H.K.           
   [Civil]       AND ANOTHER          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE ZILLA PARISHAD, P                    
            ARBHANI AND OTHERS                       
    REMARK : COURT FEES OF RS.250/- SHORT. BHATTA NOT PAID TILL TODAY FOR R/1 
         AND 2. 
                                                            
                         * FOR ORDERS (CIVIL) *                         
                         ----------------------                         

24. WP/8359/2013    ASARAM VITTHAL SHITRE AND    KAKADE AMOL N .         
   [Civil]       ANOTHER            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 AND 2       
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICE OF R/3 IS RETURNED UNSERVED FOR WANT OF TIME. 
      WITH    
   WP/8381/2013    RAMNATH WAMAN PAGAR       KAKADE AMOL N .         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

25. WP/1374/2014    SHAIKH GAZALA MOHAMMAD     GUNALE V.D.           
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    RODGE SURESH N. FOR R/2     
            TRA AND OTHERS         S N RODGE FOR R/2        
    REMARK : - NOTICES OF R/3 AND 4 ARE RETURNED UNSERVED FOR WANT OF TIME. 

26. WP/1430/2014    SANTOSH RAMRAO MAIND      JADHAV KAKASAHEB B       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         R/5 SERVED.           
    REMARK : - NOTICE OF R/4 IS RETURNED UNSERVED FOR WANT OF TIME. - NOTICES 
         OF R/2, 3 AND 6 ARE AWAITED. 

27. WP/1521/2014    MANIK TRIMBAK WAKDE       VENJANE TUKARAM M.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 AND 2        
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : (1) NOTICE OF R/3 UNSERVED FOR WANT OF TIME 
                                                            
                  * FOR ADMISSION - FRESH 
[CIVIL SIDE MATTERS] *                  
                  ------------------------------------------------                  

28. WP/4005/2012    RAJENDRASINGH PUNDLIKSING    BARLINGE S.R.          
   [Civil]      H SISODIYA           TOPE SAMBHAJI S.FOR R/2     
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON G.P.       
            ORS               CAVEAT FILED BY ADV.S.M                            ULKARNI FOR R.NO.4.       
                            COPY SERVED ON ADV.A.S.BA    
                            JAJ FOR R.NO.3.         
                            BAJAJ ANIL S.          
                            A S BAJAJ FOR R/3        
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                                            
    REMARK : - REPLY NOT FILED TILL TODAY. 

29. WP/10359/2012   SARVESHWAR TULSIDAS BHIMA    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Civil]      LE THR N/G TULSIDAS NARAY    SALVE AVINASH R. ADV FOR    
            V/S THE STATE OF MAH AND    R 2               
            ANR               COPY SERVED ON GP        
                            DAYANAND B. BHANGE FOR R/    

2.               
                                            
    REMARK : FOR HEARING. 
      WITH    
   WP/5469/2012    TULSIDAS NARAYANRAO BHIMA    JADHAVAR SANTOSH S.       
            LE               TOPE SAMBHAJI S. FOR R/
2.    
            V/S SCHEDULED TRIBE CERTI    COPY SERVED ON GP        
            FICATE SCRUTINY COMMITTEE    COPY SERVED ON STANDING C    
                            OUNSEL FOR CASTE        
                            SCRUTINY COMMITTEE/ R NO    

1.               
                            K D BADE PATIL FO RR/1     
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/1     
                                            
      WITH    
   WP/5379/2012    TULSIDAS NARAYANRAO BHIMA    JADHAVAR SANTOSH S.       
            LE               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON STANDING C    
            ORS               OUNSEL FOR CASTE        
                            SCRUTINY COMMITTEE/ R NO    

2.               
                            PATIL PRAVIN S.FOR R/2     
                            R/1 SERVED.           
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                                            
      WITH    
   WP/4969/2012    SOMNATH TULSHINATH BHIMAL    JADHAVAR SANTOSH S.       
            E                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    PATIL PRAVIN S.FOR R/2     
            ORS               G P FOR R/1           
                            PATIL PRAVIN S.FOR R/2     

30. WP/1093/2013    GAHININATH PATILABA DHAKA    SHETE SADASHIV S.        
   [Civil]      NE               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND                    
            ORS                               

31. WP/1779/2013    VIMUKHTA JATI SEVA SAMITI    CHOUDHARY D.J. AND B.B.BH    
   [Civil]      , VASANT NAGAR, MUKHED     ISE               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA                               

32. WP/8071/2013    DR. BABASAHEB AMBEDKAR MA    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Civil]      RATHWADA UNIVERSITY BACKW    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND                    
            ORS                               

33. WP/9001/2013    ANIKET JAGALAL THAKUR      MANJRAMKAR MILIND A       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : C.A. NO.6661/2013 IS KEPT HEREWITH FOR REFERENCE. FOR HEARING. 
      WITH    
   CA/6661/2013    ANIKET JAGALAL THAKUR      MANJRAMKAR MILIND A       
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   RC/149/2013                                    

34. CP/107/2014    BHAUSAHEB MURLIDHAR MOTE    K.M. MOTE            
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S DR. SANJIV KUMAR AND    K.D. MOTE            
            OTHERS             COPY SERVED ON GP        
       In                                     
   WP/3028/2013                                    

35. WP/380/2014    ALKA DIGAMBARRAO SAPKAL     SHAHANE PRADEEP L. AND PA    
   [Civil]                      RAG SHAHANE           
            V/S MAHARASHTRA STATE FAR                    
            MING CORPORATION LTD. AND                    
    REMARK : THE ORDER DATED 18/3/2014 IS NOT COMPLIED. 

36. WP/841/2014    BHARAT BABURAO SHINDE AND    DHAKNE VIJAY A.         
   [Civil]       OTHERS             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : - AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENTS. 
      WITH    
   WP/849/2014    DADASAHEB GAHININATH CHAV    BOCHARE VILAS S         
            AN               JADHAVAR SHIVPRASAD G. FO    
            V/S THE CHIEF EXECUTIVE O    R RESPONDENT          
            FFICER, ZILLA PARISHAD, O                    

37. WP/1367/2014    KIRTI GOVINDA SONAWANE     BAYAS ANANDSING         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
            TRA AND OTHERS         K.M.SURYAWANSHI FOR R/4     

38. WP/2383/2014    SURYAKANT MAROTIRAO SHAHA    TALEKAR S.B. AND U.R. AWA    
   [Civil]      NE AND OTHERS          TE               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PANPATTE V.S. FOR R/6      
            TRA AND OTHERS         COPY SERVED ON GP        

39. WP/2384/2014    YASHPAL WAMANRAO BHANDE     DESHPANDE AMIT S.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND                    
            ORS                               

40. WP/2385/2014    SURENDRA SHIVAJIRAO MORE    JOSHI HRISHIKESH A AND S.    
   [Civil]                      S.KULTHE            
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TREA AND OTHERS                         

41. WP/2386/2014    GOVIND VISHWANATH KSHIRSA    PATHAN HAMZAKHAN I.       
   [Civil]      GAR AND OTHERS         COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

42. WP/2389/2014    PARMESHWAR BABURAO MAGAR    SHINDE CHANDRAKANT K.      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

43. WP/2390/2014    BABASAHEB NIVRUTTI DUSING    RODE DILIP B.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PAWAR D.B. FOR R/2 AND 
3.    
            TRA AND OTHERS                         

44. WP/2391/2014    DR. MAROTI VIRBHADRA TEGA    TIKLE A.L.           
   [Civil]      MPURE AND OTHERS        COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

45. WP/2392/2014    LATA VISHAWANATH GAIKWAD    SURYAWANSHI GOVIND G.      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

46. WP/2393/2014    SANDEEP DNYANDEO BORUDE     RODE DILIP B.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PAWAR D.B. FOR R/2 AND 
3.    
            TRA AND OTHERS                         

47. WP/2394/2014    DYANDEO GOPINATH SHEP      TOTALA RAMESHWAR F.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         

48. WP/2395/2014    RANJANA VISHWANATH SHAHAN    TOTALA RAMESHWAR F. AND A    
   [Civil]      E                .A. PIMPALWADKAR        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         

49. WP/2649/2014    YUVA SPORTS CLUB, BAJAJ N    NAGARGOJE ANKUSH N.       
   [Civil]      AGAR, WALUJ , AURANGABAD    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    MORE KAILAS U FOR R/2      
            TRA AND ANOTHER                         

50. WP/3044/2014    POOJA KOUSHALSINH CHANDEL    DESHMUKH MAHES S.        
   [Civil]       AND ANOTHER          COPY SERVED ON GP        
            V/S DIVISIONAL CASTE CERT                    
            IFICATE SCRUTINY COMMITTE                    

51. WP/3060/2014    SHOBHA RAMCHANDRA CHOUDHA    S.M. AVHAD           
   [Civil]      RY               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         

52. WP/3089/2014    MASA SOPAN OHAL         JADHAV NARSING B        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

53. WP/3129/2014    RUKMINI AASARAM GORE      RODE DILIP B.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATA OF MAHARASH    PAWAR D.B. FOR R/2 AND 
3.    
            TRA AND OTHERS                         

54. WP/3195/2014    KAVITA MADAN PAWAR       KOKATE MADAN S.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : - AMENDMENT IS CARRIED OUT. 
                                                            
                 * FOR ADMISSION - AFTER NOTICE [CIVIL SIDE MATTERS] *                 
                 -----------------------------------------------------                 

55. WP/124/2008    SANJAY FAKIRCHAND PAWAR     A S GOLEGAONKAR         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    MALTE UDAY S. FOR R-2      
            TRA AND ORS           PATIL PRAVIN S. FOR R-2     
                            SANT KISHOR C. ADV FOR R    

4.               
                            PHATAKE RAJENDRA P. ADV F    
                            OR RESPDT            
                            MORE POPAT P. ADV FOR RES    
                            PDT 2              
                                            
      With    
   CA/5353/2013    SANJAY FAKIRCHAND PAWAR     A S GOLEGAONKAR         
                            G P FOR R/1, P P MORE FOR    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    R/2, K.C. SANT FOR R/4     
            TRA AND OTHERS         R.NO. 3 SERVED.         
       In                                     
   WP/124/2008                                    

56. WP/6050/2008    ANANT DATTATRAYA BAIS      A S BAYAS            
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP STD COU    
            V/S THE UNION OF INDIA AN    NSEL FOR UOI          
            D ORS              R/4 SERVED           
                            R/1 SERVED           
                            SHARMA ALOK M. FOR R/1 TO    

4.               
                                            
    REMARK : - REJOINDER NOT FILED. 

57. WP/6257/2011    MAHADEVI RAMLING MATHPATI    COURT SERVICE NOTICE SERV    
   [Civil]                      ED               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COURT SERVICE NOTICE SERV    
            TRA AND ANR           ED               
                            COPY SERVED ON GP        
                            G P FOR R/1 AND 2       
                                            

58. WP/9714/2011    DEVIDAS LAKDOJI KADAM      SALUNKE V.D.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1 AND 2        
            ORS               GUNALE V.D. FOR R/3       
                            YERAMWAR SUSHANT C. FOR R    
                            /4               
                                            

59. FCA/12/2012    DIPTI PUSHPADANT SAHUJI     TALEKAR S.B. AND U R AWAT    
   [Civil]                      E                
            V/S PUSHPADANT VINOD SAHU    V R DHORDE FOR R/1-CVTR            JI               COPY NOT SERVED)        
    REMARK : R & p received. 
      WITH    
   FCA/13/2012    DIPTI PUSHPADANT SAHUJI     TALEKAR S.B. AND U R AWAT    
                            E                
            V/S PUSHPADANT VINOD SAHU    V R DHORDE FOR R/1-CVTR            JI               COPY NOT SERVED)        
      With    
   CA/9943/2012    DIPTI PUSHPADANT SAHUJI     TALEKAR S.B. AND U R AWAT    
                            E                
            V/S PUSHPADANT VINOD SAHU    V R DHORDE FOR R/1-CVTR            JI               COPY NOT SERVED)        
       In                                     
   FCA/12/2012                                    

60. FCA/21/2012    RAJARAM KARBHARI MALODE     JOSHI RAHUL G.         
   [Civil]                      N R CHOBHE FOR R/SOLE-CV    
            V/S SAVITA RAJARAM MALODE    TR.               
                                            
      With    
   CA/13456/2012   RAJARAM KARBHARI MALODE     JOSHI RAHUL G.         
                                            
            V/S SAVITA RAJARAM MALODE                    
                                            
       In                                     
   FCA/21/2012                                    

61. WP/836/2012    HARISH MACCHINDRA MAHALE    GAWARE NITEEN V.        
   [Civil]                      G P FOR R/1           
            V/S THE STATE OF MAH AND    R/2 TO 4 SERVED.        
            ORS               PAITHANKAR PRAKASH B. FOR    
                             R/2 TO 4            

62. WP/893/2012    PRAKASH VITTHALRAO MUNDHE    PATIL INDRALE ANAND V.     
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1 TO 3         
            ORS               SALUNKE V.D. FOR R/4      
                            ANIRUDDHA NIMBALKAR FOR R    
                            /5               
                            NIMBALKAR ANIRUDDHA A FOR    
                             R/5              
                                            
    REMARK : LAST CHANCE. 

63. WP/903/2012    SANJU CHHAGAN KALE AND OR    BAYAS ANANDSING         
   [Civil]      S                GP FOR R/1 TO 3         
            V/S THE STATE OF MAH AND    R.NO. 4 SERVED.         
            ORS               V S BEDRE FOR R/5 AND 
6.   
                            BEDRE VINAYAK SUDHAKAR     

64. WP/906/2012    ARCHANA PHRANCIS SATHE     KARPE RAHUL R.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE DIVISIONAL CASTE    COPY SERVED ON STANDING C    
            CERTIFICATE SCRUTINY COMM    OUNSEL FOR CASTE SCRUTINY    
                            COMMITTEE/ R NO 1        
                            R/2 SERVED           
                                            
      WITH    
   WP/908/2012    AVINASH PHRANCIS SATHE     KARPE RAHUL R.         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE DIVISIONAL CASTE    COPY SERVED ON STANDING C    
            CERTIFICATE SCRUTINY COMM    OUNSEL FOR CASTE        
                            SCRUTINY COMMITTEE/ R NO    

1.               
                            R/2 SERVED           
                                            

65. WP/1076/2012    CHANDRAKANT PRABHAKAR MIS    DHARURKAR CHAITANYA V      
   [Civil]      AL               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1 AND 2        
            ORS               THOMBRE CHANDRAKANT V.     
                            FOR R/5             
                            R/3 TO 5 SERVED         
                            G R NAGARGOJE FOR R/3      
                            BHAVTHANKAR VIVEK VASANTR    
                            AO               
                            FOR R-4             
                                            

66. WP/1182/2012    RAJARAM @ AJASAHEB BHAURA    SALGARE VITTHAL G.       
   [Civil]      O KAWHALE            COPY NOT SERVED ON GP      
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 4        
            TRA AND ORS           G P FOR R/1 TO 4        

67. WP/1214/2012    DHANLAL SAMBHU PATIL      SHAH SUBODH P. AND S R VA    
   [Civil]                      KIL               
            V/S UNION OF INDIA AND AN    COPY SERVED ON STANDING C    
            R                OUNSEL FOR UNION OF INDIA    
                            R/1 SERVED           
                            R/1 AND 2 SERVED.        
                                            

68. WP/1339/2012    PRAMOD BHASKAR LONDHE AND    BARLINGE S.R.          
   [Civil]       ORS              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 3         
            TRA AND ORS          R/4 SERVED           

69. WP/1501/2012    NILESH BALASAHEB MANE      ANAND V PATIL          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP       
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1 AND 2        
            ORS               R/3 AND 4 SERVED.        

70. WP/1635/2012    ASHOK JALBA PAIKRAO       GHATE SAJIVANI K. DESHMUK    
   [Civil]                      H                
            V/S UNION OF INDIA AND OR    COPY SERVED ON ADV RUTURA    
            S                J PATIL             
                            PATIL RUTURAJ C. ADV FOR    
                            RESPDT 1 TO 5         
                                            

71. WP/2156/2012    DATTATRAYA BHAGUJI DOIJAD    PALVE BABANRAO N.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1 AND 6       
            ORS               SHELKE SHIVAJI T.        
                            FOR R-5             
                            YAWALKAR SIDDHARHA B. FOR    
                             R/2 AND 3           
                            BEDRE VINAYAK SUDHAKAR FO    
                            R R/4              
                            S B YAWALKAR FOR R/ 2 AND    

3.               
                                            

72. WP/3079/2012    VRUSHALI PRADEEP SHIRSATH    JADHAVAR PRATAP V.       
   [Civil]       U/G PRADEEP DASHRATH SHI    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON STANDING    
            ORS               COUNSEL FOR CASTE        
                            SCRUTINY COMMITTEE/ R NO    

2.               
                            TOPE SAMBHAJI S. ADV FOR    
                            R 2               
                            GP FOR R/1           
                            DHORDE R.N.AND V R DHORD    
                            E FOR R/4            
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                            TIWARI ARIVIND K. FOR R/4    
                                            

73. WP/3241/2012    RAMESH JULIOUS HIVALE      CHOUKIDAR S.R.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    DHORDE R.N. AND V R DHOR    
            ORS               DE FOR R/5,6          
                            SANT KISHOR C. FOR R/4     
                            GP FOR R/1 TO 3         
                                            
      WITH    
   WP/3248/2012    SACHIN SHIVAJI SHELAR      CHOUKIDAR S.R.         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    DHORDE R.N. AND V R DHOR    
            ORS               DE FOR R/5,6          
                            SANT KISHOR C. FOR R/4     
                            GP FOR R/1 TO 3         
                                            

74. WP/3638/2012    DR. SHIVDAS GANPATRAO HAM    BHAGAT N.T.           
   [Civil]      AND               S B JADHAV           
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GADHE GANESH A         
            TRA AND ORS           MALTE UDAY S.FOR R/6,7,
9.    
                            NATU SHARAD V.FOR R/8      
                            R/10, 23, 30, 32,35,36,
39.   
                            ,42,43,46,47 SERVED.      
                            R/NO. 48, 50, 52 AND 54 S    
                            ERVED.             
                            G P FOR R/1 TO 3        
                            LATANGE V.P. FOR R/3      
                            R/11 TO 22, 24 TO 29,31,3    
                            3,34,37,38,40 SERVED      
                            R/41,44,45,48,49,51,53, V    
.P. LATANGE FOR R/5       
                            MALTE UDAY S. FOR R/22 TO    

54.              
                                            
    REMARK : REPLY AND REJOINDER FILED. 

75. WP/3768/2012    PARWATIBAI SAMBHAJI INGLE    GASTGAR SANTOSH B.       
   [Civil]      WAD @ GAURABAI RAMCHANDRA    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    PATIL PRAVIN S.FOR R/2     
            ORS               CAVEAT FILED BY S C BHOSA    
                            LE FOR R/7           
                            G.P. FOR R/1,3 TO 5       
                            PANPATTE V.S. FOR R/5      
                                            
    REMARK : REJOINDER NOT FILED (1) BHATTA PAID ON 11/10/2013, DUE TO SHORT 
         PERIOD NOTICES NOT ISSUED (2) FOR EXTENSION OF RETURNABLE DATE 
         (3) FOR HEARING AS PER COURTS ORDER DATED 07/10/2013. 
      With    
   CA/7604/2013    KISHOR PATIL LAGLOODKAR     BHOSLE SANTOSH C.        
                            COPY SERVED ON GP,       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON S B GASTAG    
            TRA AND OTHERS         AR               
       In                                     
   WP/3768/2012                                    

76. WP/3879/2012    KANCHAN SUNIL MORE U/G SU    DESHMUKH MAHES S.        
   [Civil]      NIL BABULAL MORE        BHANGE D.B.FOR R/4       
            V/S DIRECTOR OF TECHNICAL    COPY SERVED ON GP        
             EDUCATION, MAH. STATE, M    G P FOR R/1           
                            R/2 AND 3 SERVED.        

77. WP/3981/2012    ABDUL HAMID SHEIKH AHAMED    KOLSE PATIL MADHUKAR G.     
   [Civil]                      G.P. FOR R/1 AND 2,       
            V/S THE STATE OF MAH AND    VIJAY SHARMA FOR R/3      
            ORS                               

78. WP/4003/2012    VIJAY PANDIT PALVE       BARLINGE S.R.          
   [Civil]                      GIRASE AMARJITSING B.      
            V/S NORTH MAHARASHTRA UNI    A B GIRASE FOR R/1 AND     
            VERSITY JALGAON THR REGIS    2                
                            R/3 SERVED.           
                            DESALE NILESH N. FOR R-
3.    
                                            

79. WP/4331/2012    UTTAM ABASAHEB BHALERAO     DESHPANDE AJAY S.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1 AND 2        
            ORS               V D SALUNKE FOR R/3       

80. WP/4439/2012    KISHOR NAGNATH PAWAR      GOLEGAONKAR ANIL S.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    MORE POPAT P. FOR R/2      
            TRA AND ORS           SANT KISHOR C. FOR R/4     
                            R/1,3 AND 5 SERVED      
                            BADE PATIL K.D. FOR R/2     
                                            
      WITH    
   WP/4899/2012    DILIP NAGNATH PAWAR       A S GOLEGAONKAR         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    BHANGE D.B.FOR R/2       
            ORS               G P FO RR/ 1 AND 3       
                            R/ 5 SERVED           
                            R/4 SERVED           
                                            

81. WP/4696/2012    PRAKASH PANDURANG BANSODE    SURVE HEMANT          
   [Civil]                      GOUR RASHMI P          
            V/S THE NATIONAL FEDERATI    B R WARAMMAA AND UJJAWAL    
            ON OF BLIND MAHARASHTRA T    AGRAWAL FOR R/1 AND 2     
      With    
   CA/5373/2013    SUKHDEO ARJAN SHINDE AND    TALEKAR S.B.          
            OTHERS             COPY NOT SERVED ON B R WA    
            V/S THE NATIONAL FEDERATI    RMA               
            ON OF BLIND MAHARASHTRA A    HEMANT SURVE          
       In                                     
   WP/4696/2012                                    
      With    
   CA/7873/2013    PRAKASH PANDURANG BANSODE    SURVE HEMANT          
                            COPY SERVE DON B R WARMA    
            V/S THE NATIONAL FEDERATI    AND UJWAL AGRAWAL        
            ON OF BLIND MAHARASHTRA T    HEMANT SURVE          
       In                                     
   WP/4696/2012                                    

82. WP/4715/2012    KARBHARI MAROTI GHUGARKAR    SHINDE CHANDRAKANT K.      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    CAVEAT FILED BY ADV A S D    
            ORS               ESHPANDE FOR R NO 6       
                            JAIGUDE SANDEEP V FOR R/5    
                            GP FOR R/1 TO 4         
                            WARAMAA B.R. FOR R/6      
                                            
      WITH    
   WP/4716/2012    THE STATE OF MAH AND ORS    GOVT. PLEADER          
                            CAVEAT FILED BY ADV A S D    
            V/S SHASHIKANT NARAYANRAO    ESHPANDE ATTACH WITH WPST    
             TIDKE AND ORS         14359/2012           
                            MR. SHINDE FOR R/2       
                            R/3 SERVED.           
                            AJAY DESHPANDE FOR R/1     
                            WARAMAA B.R. FOR R/1      
                                            

83. WP/4780/2012    KETAN VIJAYSING RAJPUT     PATIL PRADIP R. AND P A P    
   [Civil]                      ISAL              
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON G P       
            ORS               G P FOR R/ 1,2 AND 4      
                            SANT KISHOR C.FOR R/5      
                            R/ 3 SERVED           
                            TIWARI ARIVIND K. FOR R/3    
                                            

84. WP/5341/2012    JAYSING NAMDEO PATIL      A A KHANDE           
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1 TO 3         
            ORS               R/4 SERVED.           

85. WP/5464/2012    SACHIN MAHADEO CHINTALE     JADHAV VIVEK U.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1 AND 5        
            ORS               R/2 SERVED.           
                            R/2 TO 4 SERVED.        
                            R/2 TO 4 SERVED.        
                            R/3 SERVED           
                                            

86. WP/5468/2012    PRAKASH KRISHNARAO KULKAR    SANT KISHOR C.         
   [Civil]      NI               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SALVE AVINASH R. FOR R/
2.    
            TRA AND ORS           TO 4              
                            G P FOR R/1           

87. WP/5996/2012    VARSHA HARIHARRAO CHONDEK    NAGARGOJE ANKUSH N.       
   [Civil]      AR               PANPATTE V.S.FOR R/4      
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND ORS           CHILLARGE SUBHASH S.FOR R    
                            /5               
                            GP FOR R/1 TO 3         
                                            

88. WP/6552/2012    TATHAGAT SHIKSHAN PRASARA    GUNALE PRAKASH G.        
   [Civil]      K MANDAL AND ANR        PANPATTE V.S. ADV FOR R
4.   
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               GP FOR R/1 TO 3         

89. WP/6580/2012    DR. ANIL PURUSHOTTAM BATT    CHOUKIDAR S.R.         
   [Civil]      ASE               ADWANT S.V.           
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               S V ADWANT STANDING COUNS    
                            EL FOR R/3 AND 4       
                            GP FOR R/1 AND 2,        
                            R/5 TO 7 SERVED         
                            KAZI S.S. FOR R/6,7       
                            SURYAWANSHI K.M. FOR R/
5.    
                                            
    REMARK : - AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENT NOS. 3, 4, 

6.AND 7. 

90. WP/7397/2012    BHIMRAO KASHINATH PATEKAR    TALEKAR S.B. AND U R AWAT    
   [Civil]                      E                
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1,3,4         
            ORS               P P MORE FOR R/2        
                            BADE PATIL K.D. FOR R/2     

91. WP/8101/2012    SHAIKH MOHAMED MUBASHIR M    JADHAVAR PRATAP V.       
   [Civil]      OHD. YOUSUF           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1 AND 2       
            ANR                               

92. WP/8758/2012    VISHVANATH JAIPAL BADGE,    ADE RAVINDRA BE         
   [Civil]      MINOR THR. JAIPAL LAXMAN    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1 AND 3       
            ORS               R/2 SERVED.           

93. WP/9839/2012    PRESIDENT, BHUSWAL MUNICI    A N NAGARGOJE          
   [Civil]      PAL PENSIONERS ASSOCIATIO    COPY SERVED ON G P       
            V/S BHUSAWAL MUNICIPAL CO    G P FOR R/2 TO 4        
            UNCIL THR CHEIF OFFICER A    WANI GIRISH V. FOR R/1     

94. CP/469/2013    MANNULAL GABBULAL NAIK     RAJENDRA DESHMUKH        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    A.G.P FOR R/1(WAIVES)      
            TRA AND OTHERS         R/2 AND 3 SERVED       
       In                     GOVT. PLEADER FOR R/2 AND    
   WP/163/2012                     3               
                            GOVT. PLEADER          
                            CAVEAT FILED BY ADV R S D    
                            ESHMUKH FOR R NO 1       
                                            
    REMARK : - REJOINDER NOT FILED TILL TODAY. 

95. WP/1918/2013    AMOL VISHWANATH KHANDALE    THORAT NANABHAU R        
   [Civil]      AND OTHERS           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    MORE POPAT P. FOR R/2      
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 AND 3        
                            G P FOR R/1 AND 3        

96. WP/2152/2013    DEEPAK VASANT THAKUR AND    BARLINGE S.R. AND P V SUR    
   [Civil]      ANR               YAWANSHI            
            V/S THE STATE OF MAH AND    PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
            ORS               PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                            COPY SERVED ON GP        
                            GIRASE AMARJITSING B.      
                            CHAUDHARY VIKRAMSINGH T                            FOR R/5             
                            R/3 TO 5 SERVED         
                                            

97. WP/2405/2013    SURESH EKNATH PARDESHI     PARDESHI RAJESH M. AND A.    
   [Civil]                      P. BHANDARI           
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1          
                            R/2 AND 3 SERVED        
                            BAJAJ ANIL S.          
                            A.S.BAJAJ FOR R/2 AND 3     
                                            

98. WP/3626/2013    DURGESH BHARATLAL RATHOD    BAYAS ANANDSING         
   [Civil]                      SALVE AVINASH R.FOR R/2     
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               G.P. FOR R/1 AND 3       
                            DAYANAND B. BHANGE FOR R/    

2.               
                            BADE PATIL K.D. FOR R/2     
                            BADE PATIL K.D. FOR R/2     
                                            

99. WP/3754/2013    NANDUSINGH UMRAOSINGH PAR    BAYAS ANANDSING         
   [Civil]      DESHI              TOPE SAMBHAJI S. FOR R/
2.    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1,3,4        
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     

100. WP/3773/2013    DHUDKU TARACHAND SONAWANE    PATIL VIJAY Y.         
   [Civil]                      TOPE SAMBHAJI S. FOR R/
2.    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1          
                            GOYANKA M.K. FOR R/3      
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                                            

101. WP/4682/2013    RAJU TRIMBAKRAO SONAWANE    SOLANKE SHRIKRASHNA B.     
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    REDDY RANJANA D. FOR R/2,    
            TRA AND OTHERS         3                
                            G.P.FOR R/1           
                            CHAPALGAONKAR S.G. FOR R/    

4.               
                                            

102. WP/5393/2013    ANITA VENKATRAO KADAM      SALUNKE V.D.          
   [Civil]                      PANPATTE V.S. FOR R/4      
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1          
                            R/5 DELETED           
                            GUNALE V.D. FOR R/2,3      
                                            

103. WP/6001/2013    SANJAY SHRIRANGRAO SURWAS    CHOUKIDAR SANJAY R.       
   [Civil]      E AND OTHERS          CHOUKIDAR SANJAY R.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1 AND 2       
                            R/3 TO 5 SERVED         
                            GANDHI AMOL S. FOR R/5     
                                            
    REMARK : AFFIDAVIT IN REPLY NOT FILED BY THE RESPONDENT NO. 1 AND 2 AND 
         REJOINDER NOT FILED BY PETITIONER. 

104. WP/6332/2013    ANANDRAO HUKARUJI SHAMKUL    PALODKAR DEODATT P.       
   [Civil]      E                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 AND 5       
            TRA AND OTHERS         R/2 TO 4 SERVED         
                            PAGARE S.N. FOR R/3       
                            CHAPALGAONKAR S.G. FOR R/    

2.               
                                            

105. WP/6409/2013    ANGAD GANGARAM SAWANT      KALE MAHESH P.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         SHELKE SHIVAJI T. FOR R/3    
                            R/4 SERVED           

106. WP/6926/2013    SHIVAJI LAXMANRAO DESHMUK    DESHMUKH SANDEEP S.       
   [Civil]      H                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE COMMISSIONER, MUN    G.P. FOR R/2          
            ICIPAL CORPORATION OF CIT    BORA SATYAJIT S. FOR R/
1.    

107. WP/8048/2013    ATUL HIRAMAL KURHE       SHINDE DHANANJAY M.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON STANDING C    
            V/S THE UNION OF INDIA AN    OUNSEL FOR UNION OF INDIA    
            D ANOTHER            ALOK SHARMA FOR R/1 AND
2.   

108. WP/8369/2013    SANJAY SUKHLAL NAVSARE     BARLINGE S.R. AND P.V. SU    
   [Civil]                      RYAWANSHI            
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         COPY SERVED ON STANDING C    
                            OUNSEL FOR CASTE        
                            SCRUTINY COMMITTEE/ R NO    

2.               
                            BHANGE D.B. FOR R/2       
                            G.P. FOR R/1,R/3 SERVED     
                            JOSHI RAHUL G. FOR R/3     
                                            

109. WP/8505/2013    SANJAY BABANRAO POLSANE     DESHMUKH MAHES S.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S COMMISSIONER OF SALES    G.P. FOR R/1 AND 3       
             TAX, MAHARASHTRA STATE A    D.B.BHANGE FOR R/2       

110. WP/8576/2013    KHATABAI RAMBHAU SONAWANE    JADHAVAR PRATAP V.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    BADE PATIL K.D. FOR R/4     
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1 TO 3        

111. WP/8652/2013    GANESH CHANDRASHEKHAR DES    KULKARNI SHAILENDRA S. AN    
   [Civil]      HPANDE             D APARNA S. KULKARNI      
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         TOPE SAMBHAJI S. FOR R/3,    

4.               
                            G.P. FOR R/1 AND 2       
                                            

112. WP/8665/2013    YOGESHWARI GOVIND INGALE    BHASKAR M.P. AND A.D. SHI    
   [Civil]                      NDE               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         BONDARDE SURENDRA U AND B    
                            IPIN K. PATIL FOR R/5      
                            S B BHAPKAR AND K B JAD    
                            HAV FOR R/3 AND 4       
                                            

113. WP/8766/2013    SWATI CHINANNA IRLAWAR     JADHAV NARSING B        
   [Civil]                      BADE PATIL K.D. FOR R/2     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1           
                            R/3 SERVED.           
                            G P FOR R/1           
                            R/3 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/8775/2013    SANDIP CHINANNA IRLAWAR     JADHAV NARSING B        
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND ANOTHER         G P FOR R/1           

114. WP/8906/2013    RAHUL SURESH RAJPUT       DHAMANGAONKAR RAMESH S.     
   [Civil]                      G.P. FOR R/1 TO 3        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    BAGAL SURAJ R. FOR R/4     
            TRA AND ORS                           

115. WP/9204/2013    BHANUDAS GOVINDRAO TURUP    RODGE PRATAP G.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON STANDING C    
            V/S THE UNION OF INDIA AN    OUNSEL FOR UNION OF INDIA    
            D OTHERS            SHARMA ALOK M. FOR R/1 TO    

3.               

116. WP/9212/2013    GANESH NANASAHEB GOLEKAR    BHANDARI ANAND P.        
   [Civil]      AND ANOTHER           COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 AND 4 TO 6     
            TRA AND OTHERS         BARLOTA AMBAR S. FOR R/
2.    
                            AND 3              

117. WP/9368/2013    JAIPAL DHARMA JADHAV      SYED MASOOD CHAND        
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    RENUKA GHULE FOR R/5 AND    
            TRA AND OTHERS         6                
                            G.P. FOR R/1 TO 4        

118. WP/9393/2013    RAMKISHAN GANGARAM JAKULW    GODHAMGAONKAR M.D.       
   [Civil]      AR               COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 AND 2       
            TRA AND ANOTHER                         

119. WP/9856/2013    KAUSALYABAI JAWARSING PAD    BAGUL D.S.           
   [Civil]      AVI AND ANOTHER         COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1,          
            TRA AND OTHERS         D.B.BHANGE FOR R/2       
                            A. G. MOGARE FOR R/3      
                            R/3 AND 4 SERVED.        
                            D.B.BHANGE FOR R/2       
                                            

120. WP/9871/2013    BALU RAMKISHAN KASHID      SURYAWANSHI PRAVIN V      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P FOR R/1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         NANGARE PRASHANT R. FOR R    
                            /3 AND 4            
    REMARK : - AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENTS. 

121. WP/9905/2013    SHUBHANGI AVINASH GURALE    VENJANE TUKARAM M.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1          
            TRA AND OTHERS         R/2 TO 4 SERVED         
                            REDDY RANJANA D. FOR R/
2.    
                            TO 4              
                            BAGUL D.S. FOR R/3       
                                            

122. WP/10021/2013   PRAVIN RAGHO DEORE       CHAUDHARI S.U. AND VAISHA    
   [Civil]                      LI S. CHOUDHARI         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1, 2 AND 4      
                            G P FOR R/1, 2 AND 4      
                            R/3 AND 5 SERVED.        
                                            
      WITH    
   WP/10022/2013   VILAS DEORAM PATIL       CHAUDHARI S.U. AND VAISHA    
                            LI S. CHOUDHARI         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1, 2 AND 4      
                            R/3 AND 5 SERVED.        
      WITH    
   WP/10023/2013   PRATAP DAGA PATIL        CHAUDHARI S.U. AND VAISHA    
                            LI S. CHOUDHARI         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         GP FOR R1,2 AND 4       
                            R/3 AND 5 SERVED.        
      WITH    
   WP/10024/2013   PRAVIN SAHEBRAO THAKRE     CHAUDHARI S.U. AND VAISHA    
                            LI S. CHOUDHARI         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1, 2 AND 4      
                            G P FOR R/1, 2 AND 4      
                            R/3 AND 5 SERVED.        
                            R/3 AND 5 SERVED.        
                            R/3 AND 5 SERVED.        
                                            
      WITH    
   WP/10025/2013   SANJIVANI SHAMKANT MULEY    CHAUDHARI S.U. AND VAISHA    
                            LI S. CHOUDHARI         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         GP FOR R/1,2 AND 4      
                            R/3 AND 5 SERVED.        
                            R/3 AND 5 SERVED.        
                            R/3 AND 5 SERVED.        
                                            
      WITH    
   WP/10026/2013   KAILASH HARCHAND VADILE     CHAUDHARI S.U. AND VAISHA    
                            LI S. CHOUDHARI         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1, 2 AND 4      
                            R/3 SERVED.           
                            R/3 AND 5 SERVED.        
                                            
      WITH    
   WP/9582/2013    JAI DURGA BHAVANI KRIDA M    TALHAR AJAY G.         
            ANDAL, MEHRUN AND ANOTHER    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         R/3 SERVED.           

123. WP/27/2014     LAXMAN RAGHUNATH ZINE      KANADE ARUN G.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S STATE OF MAHARASHTRA    G.P FOR R/1.          
            AND ANOTHER           R/2 SERVED.           
                            SHELKE AVISHKAR S. FOR R/    
                            SOLE              
                                            

124. WP/115/2014    SHESHRAO SAKHARAM GHUGE A    MUNDE H.K.           
   [Civil]      ND ANOTHER           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE ZILLA PARISHAD, P    MUNDHE BHIMRAO S. FOR R/1    
            ARBHANI AND OTHERS       G.P FOR R/3.          
                            R/2 SERVED.           
    REMARK : - AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENT NO. 2. 

125. WP/446/2014    SHANTABAI GOVINDRAO MUNDK    RODGE PRATAP G.         
   [Civil]      AR               PANPATTE V.S. FOR R/4      
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G.P FOR R/1 TO 3.        
                            R/5 AND 6 SERVED.        

126. WP/569/2014    GOUS KHAN CHAND KHAN      DESHPANDE AJAY S.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P FOR R/1 TO 3.        
            TRA AND OTHERS         R/4 TO 24 ARE FORMAL PART    
                            Y.               

127. WP/811/2014    SHASHIKANT NANDKUMAR SELU    SUDHA KULTHE CHINTAMANI     
   [Civil]      KAR               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 AND 2        
            TRA AND OTHERS         R/3 AND 4 SERVED.        
    REMARK : - REPLY FILED BY R/2. 

128. WP/835/2014    BANDU VAIJNATH SAKHALKAR    THOMBRE S.S.          
   [Civil]      AND OTHERS           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR RESPONDENTS.      
            TRA AND OTHERS                         

129. WP/839/2014    SECRETARY, HAJRAT SIDDIQ    SYED MASOOD CHAND        
   [Civil]      SHAHA EDUCATION SOCIETY,    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P FOR RESPONDENT.       
            TRA AND OTHERS                         

130. WP/1091/2014    SHIVKUMAR KANKAIYYA RASKA    KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
   [Civil]      TLU               V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G P       
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/5 AND 8 SERVED.        
      WITH    
   WP/1092/2014    RAMESH RAMCHANDRA JOGDAND    KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G P       
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/5 AND 8 SERVED.        
      WITH    
   WP/1093/2014    VASHUDHA KRUSHNARAO JOSHI    KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G P       
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/5 AND 8 SERVED.        
      WITH    
   WP/1094/2014    MADHUKAR LAXMIKANTRAO AMB    KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
            EKAR              V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G P       
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/5 AND 8 SERVED.        
      WITH    
   WP/1095/2014    SHILESH KASHINATH CHANDAL    KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G P       
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/5 AND 8 SERVED.        
      WITH    
   WP/1096/2014    SURYAKANT MUKUNDRAO GHULE    KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G P       
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/5 AND 8 SERVED.        
      WITH    
   WP/1097/2014    MAHESH MADHUKARRAO PAME     KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G P       
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/3 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/1782/2014    VISHWAS RAMRAO DIWALKAR     KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/5, 8 AND 9 SERVED.      
                            R/5, 8 AND 9 SERVED.      
                                            
      WITH    
   WP/1783/2014    ABHIJEET BABURAO KORANNE    KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
                            R/5 AND 8 SERVED.        
                            R/5, 8 AND 9 SERVED.      
                                            
      WITH    
   WP/1784/2014    VILAS DEVIDAS LOLGE       KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 4, 6 AND
7.   
            TRA AND OTHERS         R/5 AND 8 SERVED.        
                            R/5 AND 8 SERVED.        
      WITH    
   WP/1098/2014    SANJAY KHOBRAJI PARSODE     KATNESHWARKAR DATTATRAYA    
                            V                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G P       
            TRA AND OTHERS         R/5 AND 8 SERVED.        
      WITH    
   WP/1999/2014    BHAGWAN RAMRAO KURUNDKAR    DESHPANDE AMIT S. AND AMO    
            AND OTHERS           L G. VASMATKAR         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 3        
                            R/5 AND 8 SERVED.        

131. WP/1426/2014    VISHAL RAMRAO GHANSAWADH    NAGARKAR KIRAN M.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 AND 3        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 AND 3        

132. WP/1474/2014    RIPPLE RAVINDRA PATEL      PATNURKAR V.D.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1           
                            R/2 AND 3 SERVED.        

133. WP/1489/2014    MADHAV GANGARAM BHUSNAR     DHORDE VIKRAM R         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1           
                            NAVANDAR MANISH N. FOR R/    

3.AND 4             
                            R/2 SERVED.           
                                            

134. WP/1593/2014    VINAYAK DAGAJI SARODE AND    DESHPANDE AJAY S.        
   [Civil]       OTHERS             COPY SERVED ON GP        
            V/S DHULE MUNICIPAL CORPO    GP FOR R/2 AND 3       
            RATION, DHULE AND OTHERS    R/1 SERVED.           
                            DESALE NILESH N. FOR R/
1.    

135. WP/1595/2014    RAJA MAHALINGAPPA MUDUDGE    PATIL INDRALE ANAND V.     
   [Civil]                      GP FOR R/1 TO 3         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    R/4 AND 5 SERVED.        
            TRA AND OTHERS                         

136. WP/1879/2014    DILIP DAGADU THAKUR       KORALKAR ARUN H.        
   [Civil]                      PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         BAGUL D.S. FOR R/3       
                            G P FOR R/1           

137. WP/1950/2014    RAVINDRA UDDHAVRAO GARKAL    BHANDARI ANAND P.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON UNION OF I    
            V/S UNION OF INDIA AND AN    NDIA FOR R NO 1         
            OTHERS             ALOK SHARMA FOR R/1 AND
2.   

138. WP/2264/2014    VASUNDHARA SEVARTH SAMAJI    TALEKAR S.B. AND U.R. AWA    
   [Civil]      K SANSODHAN ANI VIKAS SEV    TE               
            V/S THE UNION OF INDIA AN    COPY SERVED ON GP        
            D ANOTHER              GENERAL OF INDIA      
                            ALOK SHARMA FOR R/1 AND
2.   

139. WP/2573/2014    VILAS GYANOBA KARBHARI     VIBHUTE SUNIL M.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1, 4 AND 5      
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1, 4 AND 5      
                            R/2 AND 3 SERVED.        

140. WP/2629/2014    RAJENDRA MANIKRAO LONE     GADHE GANESH A         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND ANOTHER         G P FOR R/1           
                            G P FOR R/1           
                            R/2 SRVED.           
                                            

141. WP/2698/2014    VILAS SURESH BHADANE      DESHPANDE AJAY S.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE MAHARASHTRA STATE    G P FOR R/3 AND 4        
             ELECTRICITY DISTRIBUTION    A S BAJAJ FOR R/1 AND 2     
      WITH    
   WP/2703/2014    SYED HAROON SYED ZAHOOR A    DESHPANDE AJAY S.        
            LI               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE MAHARASHTRA STATE    G P FOR R/3 AND 4        
             ELECTRICITY DISTRIBUTION    MR. A S BAJAJ FOR R/1 AND    

2.               
                                                            
              * PETITIONS FOR ADMISSION - FINAL DISPOSAL [CIVIL SIDE MATTERS] *              
              -----------------------------------------------------------------              

142. WP/6391/2011    RATILAL SHIVCHAND SANCHET    BHADGAONKAR UMESH A.      
   [Civil]      I                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHRASHT    GP FOR R/1 AND 2       
            RA AND ORS           SONAVANE NARENDRA D. FOR    
                            R/3               
    REMARK : FOR FINAL DISPOSAL REPLY FILED BY R/3 

143. WP/10619/2012   VINAYAK VITHAL KHARDAS     CHOUKIDAR S.R.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G.P. FOR R/1 TO 4        
            ORS               R/5 AND 6 SERVED        
                            DHORDE VIKRAM R FOR R/5     
      WITH    
   WP/10634/2012   SUREKHA ARJUN KALDATE      CHOUKIDAR S.R.         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 TO 4        
            TRA AND ORS           R/5 AND 6 SERVED        
                            DHORDE VIKRAM R FOR R/5     
      WITH    
   WP/10635/2012   ASHOK BABULAL DAGA       CHOUKIDAR S.R.         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 TO 4        
            TRA AND ORS           R/5 AND 6 SERVED        
                            DHORDE VIKRAM R FOR R/5     
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE K.U. CHANDIWAL
                 HON'BLE SHRI JUSTICE V.M. DESHPANDE
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                      * URGENT CIRCULATION (CRIMINAL) *                      
                      ---------------------------------                      

1.  APPLN/3568/2013  SATISH PRABHU SARWADE AND    ASHTEKAR R.K.          
   [Criminal]     OTHERS             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS. 1 TO 3      
            TRA AND OTHERS                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. 

2.  APPLN/6029/2013  SURESH GANPAT CHAVAN      BHOSALE ABHAYSINH K.      
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    BHOSALE ABHAYSINH K.      
            TRA               COPY SERVED ON PP        
       In                                     
   APEAL/460/2013                                   
    REMARK : FOR BAIL. R & P RECEIVED. 
      WITH    
   APEAL/460/2013   SURESH GANPAT CHAVAN      BHOSALE ABHAYSINH K.      
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               

3.  WP/365/2014    PRAKASH SHANKAR BARATE     SHAIKH MAZHAR A. JAHAGIRD    
   [Criminal]                     AR               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : HABEAS CORPUS MATTER. NOTE: PAGE NOS.14,15 ARE FAINT. 2) AGE OF 
         R.NOS.4 TO 7 ARE NOT MENTIONED. 

4.  APPLN/1576/2014  BAPU DHANA CHAVAN        AWASARMOL RAHUL O.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    AWASARMOL RAHUL O.       
            TRA                               
       In                                     
   APEALST/182/2014                                  
    REMARK : FOR DELAY. 
      WITH    
   APPLN/1575/2014  BAPU DHANA CHAVAN        AWASARMOL RAHUL O.       
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
       In                                     
   APEALST/182/2014                                  

5.  APPLN/1808/2014  SHANKAR KISHAN MIRASHE     B.N.GADEGAONKAR         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. NOTE: PAGE NO.19 IS NOT LEGIBLE. 2. C.C         OF FIR NOT FILED. 
                                                            
                       * DUE ADMISSION (CRIMINAL ) *                       
                       -----------------------------                       

6.  WP/971/2013    SHEKU GAMAJI RAGHU, C.NO.    THROUGH JAIL          
   [Criminal]     6541, CENTRAL PRISON, AU    SMT MEERA BIRADAR (APPOIN    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    TED)              
            TRA               RENUKA GHULE PALVE (APPOI    
                            NTED)              
                            COPY SERVED ONPP        
                                            
    REMARK : FOR GRANT OF EXEMPTION IN PAYMENT OF FINE. PROPER PETITION MEMO 
         FILED. 

7.  WP/224/2014    SHREE.CHATRAPATI BAHU-UDD    VILAS S.JANEPHALKAR       
   [Criminal]     EESHIY SAMAJIK SHIKSHAN S    COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS. 1 TO 5      
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : FOR QUASHING. REPLY FILED BY APP. COST OF Rs.5000/- DEPOSITED 
         ON 09/04/2014. 
      WITH    
   WP/219/2014    MODERN TECHNICAL INSTITUT    JANEPHALKAR VILAS S.      
            E                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS.1 TO 5       
            TRA AND OTHERS                         
      WITH    
   WP/221/2014    SHRI.RAM SAMARTH SHAIKHSH    JANEPHALKAR VILAS S.      
            ANIK AND TANTRA SHIKSHAN    COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS.1 TO 5       
            TRA AND OTHERS                         

8.  WP/268/2014    PANDHARINATH PUNDLIK PATI    DESHPANDE C.R.         
   [Criminal]     L                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. NOTE; PAGE NOS.24B & 24 D ARE FAINT. 

9.  WP/277/2014    VASANT NAMDEVARAO PUND C.    THROUGH JAIL          
   [Criminal]     NO.4651             B A DHENGALE (APPOINTED)    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
    REMARK : PROPER PETITION MEMO NOT FILED. 

10. WP/367/2014    GORAKH GAJABAPU KARANDE     GAWARE NITEEN V.        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R. NOS. 1 TO 4      
            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. REPLY NOT FILED BY APP. 
                                                            
                      * REGULAR ADMISSION (CRIMINAL) *                      
                      --------------------------------                      

11. WP/428/2014    MOHAMAD ZIYAULHAQ NOOR MO    THROUGH JAIL          
   [Criminal]     HAMMAD C.NO.4665        COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : FOR PAROLE. 
                                                            
                       * URGENT ORDERS (CRIMINAL) *                       
                       ----------------------------                       

12. APEAL/236/2013   NARAYAN LAXMAN SURYAWANSH    GUNALE V.D.           
   [Criminal]     I                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : R & P WITH PAPER BOOK RECEIVED. ACCUSED IN JAIL. OBJECTIONS REMOVED. 
         READY FOR HEARING. 
                                                            
                      * DUE ORDER [ AWAIT SERVICE ] *                       
                      -------------------------------                       

13. APPLN/1197/2014  SAYYAD IEJJAJ SAYYAD JAFF    KADAM VISHANT P.        
   [Criminal]     AR AND OTHERS          COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SHAIKH MUJTABA GULAM MUST    
            TRA AND ANOTHER         AFA R.NO.2           
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. NOTICE OF R.NO.2 IS AWAITED. 
                                                            
                          * AT 2.30 P.M. *                          
                          ----------------                          

14. WP/391/2014    MAHESH PATILBA ANDHALE     BACHATE PRALHAD D.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : FOR QUASHING FIR. COMPROMISE PURSIS NOT FILED. AT 2.30 P.M. 
                                                            
               * FOR HEARING/ARGUMENTS - PART HEARD [CRIMINAL SIDE MATTERS] *               
               --------------------------------------------------------------               

15. APEAL/50/2012   SANTOSH KERNATH KUMBHAR     JADHAV SATEJ S         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAH                      
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED. ACCUSED IN JAIL. AT 2.30 P.M. 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE T.V. NALAWADE
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                  * FOR ADMISSION - FRESH 
[CIVIL SIDE MATTERS] *                  
                  ------------------------------------------------                  

1.  SA/600/2012    YASHWANT BHALCHANDRA KULK    PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
   [Civil]      ARNI                              
            V/S ARUNKUMAR SUKHADEO SO                    
            NI                               

2.  CRA/66/2014    ASHOK BASAPPA PATGE       TRIPATHI MANISH P.       
   [Civil]                                      
            V/S MAHADAPPA BANDAPPA PA                    
            TGE AND OTHERS                         
    REMARK : CRA IS UNDER OBJECTION. 

3.  SA/159/2014    BAHIRU YELLA CHAVAN AND O    PATIL INDRALE ANAND V.     
   [Civil]      THERS              K S BHORE FOR R/1-CVTR     
            V/S YETALA SAMBHU CHAVAN                    
            AND OTHERS                           
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

4.  SA/637/2011    MOHAN BAPURAO KALE       KAKADE N.K.          
   [Civil]                      AND D R MARKAD         
            V/S MARUTI KRUSHNA KALE (    V S BEDRE FOR R/2 TO 4     
            DIED) AND ORS          R/1 DEAD            
    REMARK : R & P RECEIVED 
      With    
   CA/14588/2011   MOHAN BAPURAO KALE       KAKADE N.K.          
                            D K MARKAD           
            V/S MARUTI KRUSHNA KALE (    V S BEDRE FOR R/2 TO 4     
            DIED) AND ORS          R/1 DEAD            
       In                                     
   SA/637/2011                                    
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

5.  SA/416/2009    ABDUL GANI AHMED DIED LRS    P B WAGHMARE          
   [Civil]       AND ORS           MUJTAFA GULAM MUSTAFA      
            V/S MARUTI GANGARAM       PALODKAR DEODATT P. ADV F    
                            OR RESPDT 1-1          
                            R-1/1 SERVED          
    REMARK : R & P RECEIVED.; OBJ NOT REMOVED 

6.  CRA/146/2011    THE BANK OF RAJASTHAN LLI    AGRAWAL D.L.          
   [Civil]      MITED              COPY SERVED ON GP        
            V/S SURYAKANT SUKHDEO GIT    GARUD V.B. ADV FOR RESPDT    
            E AND ORS            1               
                            R/ 2 AND 4 SERVED        
                            R/ 3 SERVED BY PAPER PUBL    
                            ICATION.            
                                            

7.  CP/310/2012    CHOTIBI SHAIKH KARIM      SYED G R            
   [Civil]                      DHARURKAR CHAITANYA V      
            V/S SHAIKH ISMAIL SHAIKH    FOR R-1,2            
            IBRAHIM AND ANR         DHARURKAR CHAITANYA V      
       In                     R/2 SERVED           
   CRA/210/2011                    R/1 SERVED           
                            SHAIKH MOHAMMAD NASEER A    
                            ADV FOR R 1           
                            S.A.G. QURESHI         
                                            

8.  SA/812/2012    HUSAINBHAI FATTE MOHD.     BAJAJ ANIL S.          
   [Civil]                      AND NIKHIL S JAJU        
            V/S PANDHARINATH DASHRATH    DHORDE VIKRAM R FOR R/1,2    
             CHAVAN AND ANR                         
    REMARK : R & P RECEIVED OBJECTIONS NOT REMOVED 
      WITH    
   SA/813/2012    KADAR MAHBOOB MANSURI      BAJAJ ANIL S.          
                            AND NIKHIL S JAJU        
            V/S PANDHARINATH DASHRATH    DHORDE VIKRAM R FOR R/1,2    
             CHAVAN AND ANR                         
      WITH    
   SA/814/2012    MURLIDHAR KANHIYALAL SHRI    BAJAJ ANIL S.          
            VASTVA             AND NIKHIL S JAJU        
            V/S PANDHARINATH DASHRATH    DHORDE VIKRAM R FOR R/1,2    
             CHAVAN AND ANR                         
      WITH    
   SA/815/2012    JAFAR FATTE MOHD.        BAJAJ ANIL S.          
                            AND NIKHIL S JAJU        
            V/S PANDHARINATH DASHRATH    DHORDE VIKRAM R FOR R/1,2    
             CHAVAN AND ANR                         
      WITH    
   SA/816/2012    SHAIKH KAMAR SHAIKH RAJJA    BAJAJ ANIL S.          
            K                AND NIKHIL S JAJU        
            V/S PANDHARINATH DASHRATH    DHORDE VIKRAM R FOR R/1,2    
             CHAVAN AND ANR                         
      WITH    
   SA/817/2012    RAMAKANT VASANTRAO JOSHI    BAJAJ ANIL S.          
                            AND NIKHIL S JAJU        
            V/S PANDHARINATH DASHRATH    DHORDE VIKRAM R FOR R/1,2    
             CHAVAN AND ANR                         
      WITH    
   SA/818/2012    JUGALKISHOR RAMJIVAN PARI    BAJAJ ANIL S.          
            KH               AND NIKHIL S JAJU        
            V/S PANDHARINATH DASHRATH    DHORDE VIKRAM R FOR R/1,2    
             CHAVAN AND ANR                         
      With    
   CA/14144/2012   HUSAINBHAI FATTE MOHD.     BAJAJ ANIL S.          
                            AND NIKHIL S JAJU        
            V/S PANDHARINATH DASHRATH    V R DHORDE FOR R/1 AND     
             CHAVAN AND ANR         2                
       In                                     
   SA/812/2012                                    

9.  SA/64/2013     RUPA DAVALYA GAVIT AND OR    NATU SHARAD V.         
   [Civil]      S                A S ABHANKAR , A P BASARK    
            V/S MITU JETHYA GAVIT AND    AR               
             ORS                              

10. MCA/78/2013    VAISHALI DIGVIJAY PATIL     CHAPALGAONKAR S.G.       
   [Civil]                      BARDE PARAG VIJAY        
            V/S DIGVIJAY DINKAR PATIL    P.V.BARDE FOR R/SOLE      
                                            

11. CRA/167/2013    PRADIP LALCHAND LUNKAD     SHENDURNIKAR PUSHKAR S.     
   [Civil]                      R/1 TO 3 SERVED         
            V/S BALAJI ESTATE BROKER    V.B.PATIL FOR R/1 TO 3     
            AND DEVELOPERS, THROUGH I                    

12. CRA/263/2013    HALIMA ISMAIL SHAIKH AND    WARAD SUNIL V.         
   [Civil]      OTHERS             KAZI S.S. FOR R/1 TO 3     
            V/S LATIFA BEGUM IBRAHIM                    
            SHAIKH AND OTHERS                        

13. CP/453/2013    BHIMRAO MAROTRAO GHOLAP A    R.R.MANE            
   [Civil]      ND ORS             R/4A,4B, 6 AND 7 SERVED    
            V/S SAKHARAM TUKARAM GHOL    B.V.WAGH FOR R.NO 4A TO
4.   
            AP AND ORS           B AND 6             
       In                     B V WAGH FOR R/7        
   CA/4517/2007                    B V WAGH            
                                            

14. CP/530/2013    PRATIBHA BHASKAR JASUD     KULKARNI SUDHIR D. AND S.    
   [Civil]                      S. KULKARNI           
            V/S SHRI SHIVNATH MANDLIK    R/3 FORMAL PARTY        
             AND OTHERS           COPY SERVED ON G.P FOR R/    

2.               
                            (STATEMENT MADE ON BHATTA    
                             FORM)             
                            R/1 SERVED           
                            GOVT. PLEADER FOR R/1      
                                            
      With    
   CA/447/2014    HEMLATA D/O VISHNU NIMBAL    SANGEET L.V.          
            KAR               (COPY SERVED ON S.S.KULKA    
            V/S 1)PRATIBHA BHASKAR JA    RNI FOR R/1           
            SUD AND OTHERS                         
       In                                     
   CP/530/2013                                    
                                                            
                        * URGENT ORDERS (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

15. SA/25/2002     SHANTABAI FULCHAND MARWAD    SATYAJIT S BORA         
   [Civil]      I                A S DESHMUKH          
            V/S RAJKUMAR LAXMANRAO GA                    
            JEWAR                              
    REMARK : R & P RECEIVED. SA IS READY FOR FINAL HEARING 

16. CRA/158/2013    THE SECRETARY, MODEL EDUC    PARANJAPE PRAKASH S AND N    
   [Civil]      ATION SOCIETY          IRMITI SALUNKE         
            V/S KHAMAR ALI SHAH MEHBO    CAVEAT FILED BY S.S. KAZI    
            OB ALI SHAH AND OTHERS     , FOR R/1.           
                            RATHI SWAPNIL S. FOR R/
3.    
                            S.S.KAZI FOR R/1(WAIVES S    
                            ERVICE),            
                            A.G.P FOR R/4(WAIVES SERV    
                            ICE),R/2,3 AND 5 SERVED    
                            KAZI S.S. FOR R/2        
                                            
    REMARK : R & P IS AWAITED. 

17. CA/9241/2013    GAHININATH KISAN RAUT, LR    AVHAD ABHIJEET P.        
   [Civil]      S PANDURANG GAHININATH RA    AVHAD ABHIJEET P.        
            V/S HIRALAL DINANATH AROR    SWAPNIL RATHI          
            A                SWAPNIL S RATHI         
       In                     D S GANDHI FOR R NO. 1     
   SA/556/2006                    AVHAD ABHIJEET P.        
                            FOR RNO. 1           
                                            
    REMARK : FOR BRINGING LRS OF SOLE RESPONDENT IN SA 

18. CA/14335/2013   SULOCHANA BAIJULAL JASIWA    CHAUDHARI NITIN K        
   [Civil]      L GPA NANDU DEVILAL JAISW    CHAUDHARI NITIN K        
            V/S NAGINABAI MOTILAL JAI                    
            SWAL                              
       In                                     
   RC/1298/2013                                    
    REMARK : FOR RESTORATION THE CA NO. 2834/13 

19. CA/1915/2014    ROOPAJI MAROTI WADHAVE AN    KAMBLE DINKAR G.        
   [Civil]      D ANOTHER            KAMBLE DINKAR G.        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   CRAST/24316/2013                                  
    REMARK : FOR CONDONATION OF DELAY OF 175 DAYS. ADV. HAS NOT PAID BHATTA 
         TILL TODAY. 
                                                            
                         * DUE ORDERS (CIVIL) *                         
                         ----------------------                         

20. SA/573/2006    GRAMPANCHAYAT OFFICE, PUS    S S RATHI            
   [Civil]      EGAON              AA MUKHEDKAR          
            V/S MUMTAZUNNISA BEGUM HA    A R KAWADE FOR R-2..      
            FIZULLAHKHAN DESHMUKH AND    SS CHOUDHARY FOR R/1 CVTR    
                            R/3 SERVED           
    REMARK : R & P received..; SA IS ADMITTED SA IS UNREADY FOR WANT OF PAPER 
         BOOK 
      With    
   CA/6155/2006    GRAMPANCHAYAT OFFICE, PUS    S S RATHI            
            EGAON              A A MUKHEDKAR          
            V/S MUMTAZUNNISA BEGUM HA    SS CHOUDHARY FOR R/1 CVTR    
            FIZULLAHKHAN DESHMUKH AND    A R KAWADE (PATIL) FOR R/    
       In                     2                
   SA/573/2006                    GP FOR R/3           
                            
                            

21. SA/721/2008    SANJAY PUNAMCHAND PIPADA    A N NAGARGOJE          
   [Civil]      AND ANR             NITIN R BHAVAR FOR R/1-C    
            V/S RAHATA VIVIDH KARYAKA    VTR               
            RI SO LTD. AND ORS       R/3 SERVED           
                            V D HON FOR R/2A        
                            R/2A (1), 2A(2) AND 3 S    
                            ERVED              
                            GANDHI AMOL S. FOR R/2-1A    
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED. SA IS READY FOR HEARING 
      With    
   CA/10329/2008   SANJAY PUNAMCHAND PIPADA    A N NAGARGOJE          
            AND ANR             NITIN R BHAVAR FOR R/1-CV    
            V/S RAHATA VIVIDH KARYAKA    TR               
            RI SO LTD. AND ORS       V D HON FOR R/2A        
       In                     R/3 SERVED           
   SA/721/2008                    R/2A(1) AND 2A)2) SERVE    
                            
                            
                            

22. CA/13126/2010   GYANBA MAROTRAO KADAM L.R    S K ADKINE AND S S ADKINE    
   [Civil]      S. SARUBAI GYANBA KADAM L    SALUNKE SUDARSHAN J ADV F    
            V/S NAMDEO NILKANTHRAO KA    OR RESPDT 2/4          
            DAM L.RS. DATTA NAMDEV KA    R-1/1 TO 1/4, 2/1 TO 2/3,    
       In                     2/5, 1/8, 3 SERVED       
   RC/1385/2010                    R/1/5 TO 1/7 DISMISSED(OR    
                            DER DTD 29/11/11)        
                            S K ADKINE AND S S ADKINE    
                            MANE V.M. FOR R/3        
                                            
    REMARK : For delay of 134 days.; 

23. CA/6015/2011    SHIVAJI SHANKARRAO GAIKWA    WADMARE SANGMITRA        
   [Civil]      D AND ANR            SOMAN D.V. ADV FOR RESPDT    
            V/S VASUDEORAO VITHALRAO     SOLE              
            KULKARNI            A D SOMAN FOR R/SOLE      
       In                     WADMARE SANGMITRA        
   SAST/7963/2011                                   
    REMARK : FOR DELAY FOR 31 DAYS.; FOR HEARING 

24. CRA/227/2012    MEGHRAJ SHANKARLAL YADAV    KASLIWAL ANIL H.        
   [Civil]      AND ANR             COPY SERVED ON GP        
            V/S HARISH THAKURDAS RIZW    A.G.P FOR R/2(WAIVES SERV    
            ANI AND ANR           ICE)              
                            R/1 SERVED           
                            D.Y.NANDEDKAR FOR R/1      
                                            
    REMARK : FOR FINAL HEARING. 
      WITH    
   CRA/232/2012    MEGHRAJ SHANKARLAL YADAV    KASLIWAL ANIL H.        
            AND ANR             COPY SERVED ON GP        
            V/S HARISH THAKURDAS RIZW    A.G.P FOR R/2(WAIVES SERV    
            ANI AND ANR           ICE)              
                            R/1 SERVED           
                            D.Y.NANDEDKAR FOR R/1      
                                            
      With    
   CA/5771/2013    MEGHRAJ SHANKARLAL YADAV    KASLIWAL ANIL H.        
            AND ANOTHER           A.G.P FOR R/2(WAIVES SERV    
            V/S HARISH THAKURDAS RIZW    ICE)              
            ANI AND ANOTHER         D.Y.NANDEDKAR FOR R/1(WAI    
       In                     VES SERVICE)          
   CRA/227/2012                                    

25. SA/570/2013    BHAGWAT GABAJI NAVALE      SHAIKH MUJTABA GULAM MUST    
   [Civil]                      AFA               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP FOR R/S    
            TRA AND ANOTHER         TATE              
                            A D SHINDE FOR R/2-CVTR     
                            BHALERAO SUDHIR G.FOR R/2    
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED
 SA IS READY FOR HEARING 
                                                            
                 * FOR ORDERS (UNSERVED NOTICE) [CIVIL SIDE MATTERS] *                 
                 -----------------------------------------------------                 

26. CA/13492/2013   HARISHCHANDRA SHAMRAO SHI    JADHAV KAILAS B         
   [Civil]      NDE.              K J GHUTE PATIL FOR R/1 T    
            V/S BABRUWAHAN DATTU SHIN    O 5 (COPY NOT SERVED)      
            DE AND OTHERS          R/3 AND 5 SERVED       
       In                     KOLPE MAHENDRA B. FOR R/3    
   SA/13/1995                     ,5               
                            SMT.J.P.AKOLKAR.        
                            JADHAV KAILAS B         
                            SHRI K.J.GHUTE PATIL.      
                            R/1 TO 5 SERVED         
                                            
    REMARK : FOR RESTORATION THE SA AND FOR CONDONATION OF DELAY.; 
 STEPS NOT TAKEN AS PER COURT S ORDER DTD 14/3/14 (NOTICES OF R/1, 

2.& 4 RETURNED UNSERVED AS REPORTED TO BE DEAD.;) 

27. CA/15623/2013   SYED NASIRUDDIN SYED AFZA    DESHMUKH JAVED ABDUL H.     
   [Civil]      LODDIN AND ORS        M M PATIL BEEDKAR FOR R/1    
            V/S LIYAKATHI SAYYAD JAMI    TO 4 AND 6          
            RUDDIN AND ORS        R/5A TO 5G SERVED        
       In                     DESHMUKH JAVED ABDUL H.     
   CA/12599/2010                   M M PATIL BEEDKAR FOR R/    

1.TO 8 IN SA COPY NOT SER    
                            PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
                            MILIND M PATIL BEEDKAR FO    
                            R R/1 TO 4 AND 6 (VP U/    
                            OBJ)              
                            R/1 TO 4 AND 6 SERVED     
                                            
    REMARK : FOR DELAY AND SETTING ASIDE ABATEMENT AND FOR BRINGING LRS OF R/5.; 
         AS PER COURT S ORDER DTD 14/3/14, ADV HAS NOT TAKEN STEPS AGAINST 
         UNSERVED R/5H.; FOR ORDER 
      WITH    
   CA/12599/2010   SYED NASIRUDDIN SYED AFZA    DESHMUKH JAVED ABDUL H.     
            LODDIN AND ORS        M M PATIL BEEDKAR FOR R/    
            V/S LIYAKATHI SAYYAD JAMI    1 TO 8 IN SA COPY NOT SER    
            RUDDIN AND ORS        PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
       In                     MILIND M PATIL BEEDKAR FO    
   RC/1266/2013                    R R/1 TO 4 AND 6 (VP U/OBJ)  
                            R/1 TO 4 AND 6 SERVED     
                                            
      WITH    
   CA/15624/2013   SYED NASIRUDDIN SYED AFZA    DESHMUKH JAVED ABDUL H.     
            LODDIN AND ORS        M M PATIL BEEDKAR FOR R/1    
            V/S LIYAKATHI SAYYAD JAMI    TO 4 AND 6          
            RUDDIN AND ORS        DHARURKAR CHAITANYA V FOR    
       In                     R/1 TO 4,5A,6         
   RC/1266/2013                    MILIND M PATIL BEEDKAR FO    
                                            
                                                            
                          * AWAIT NOTICES *                          
                          -----------------                          

28. SA/664/2012    SUNIL PRABHAKARRAO KULKAR    BHAVTHANKAR VIVEK VASANTR    
   [Civil]      NI AND ANR           AO               
            V/S LAXMAN GOPALRAO KULKA                    
            RNI AND ORS                           
    REMARK : NOTICES OF R/1,2/1 TO 2/5 , 3 ARE AWAITED.; PHOTOCOPY OF PAPER 
         BOOK IS KEPT HEREWITH 

29. CA/2183/2013    ANIL BALKRISHNA DESHPANDE    TAMBE RAHUL A.         
   [Civil]       AND ANR            S S SHETE FOR R/1A TO 1C    
            V/S SITARAM DAGADU SARGAI    TAMBE RAHUL A.         
            YYE, DIED THR. L.RS. MADH    SHETE SADASHIV S. FOR R/1    
       In                     A TO 1C             
   SAST/3072/2013                                   
    REMARK : FOR DELAY.; NOTICES OF R/2 TO R/5 ARE AWAITED 
      WITH    
   CA/2184/2013    ANIL BALKRISHNA DESHPANDE    TAMBE RAHUL A.         
             AND ANR            S S SHETE FOR R/1A TO 1C    
            V/S SITARAM DAGADU SARGAI                    
            YYE, DIED THR. L.RS. MADH                    
       In                                     
   SAST/3072/2013                                   
                                                            
                       * FOR FINAL HEARING (CIVIL) *                       
                       -----------------------------                       

30. CRA/84/2011    AMITKUMAR DINESH BEDMUTHA    BHOKARIKAR MADHAV M       
   [Civil]                      BORA SATYAJIT S. ADV FOR    
            V/S MANDAKINI RAJENDRA CH    RESPDT 2            
            HAJED AND ANR         BORA SATYAJIT S. ADV FOR    
                            RESPT 1 AND 2          

31. SA/596/2011    VINOD MADHAVRAO SHEWALE A    SANGEET L.V.          
   [Civil]      ND ANR             P C MARPAKWAR FOR R/1-CVT    
            V/S RAMAKANT NARHAR SHEWA    R                
            LE AND ANR           R/1 SERVED           
                            JOSHI MILIND M. ADV FOR R    
                            ESPDT 2             
                            SURVE HEMANT, KSHITIJ SUR    
                            VE               
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED FOR HEARING HEARING AS PER COURT S ORDER DTD 12/2/2014.; 
         
      With    
   CA/13762/2011   VINOD MADHAVRAO SHEWALE A    SANGEET L.V.          
            ND ANR             P C MARPAKWAR FOR R/1-CVT    
            V/S RAMAKANT NARHAR SHEWA    R                
            LE AND ANR           R/1 SERVED           
       In                     MILIND MADHU JOSHI FOR R/    
   SA/596/2011                    2                
                            

32. SA/748/2012    DEEPAK ISHWARDAS BADSHAH    BHANDARI ANAND P.        
   [Civil]                      D K KULKARNI AND R R CH    
            V/S RANCHODDAS MURLIDAS B    ANDANSE FOR R/1D-CVTR      
            ADASHAH THR LRS JANUMATI    KULKARNI DHANANJAY S. FOR    
                             R/7,11,12           
                            SYED NAZIMALI JAGIRDAR FO    
                            R R/9,10,11           
                            D.S.KULKARNI FOR R/8      
                            KULKARNI SHRIKANT FOR R/4    
                            ,5,6              
                            R/2 AND R/3 DEAD       
                            R/4 TO 6 SERVED BY PUBLIC    
                            ATION              
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED.; 
 ADV SHRIKANT KULKARNI HAS FILED VP FOR R/4 TO R/6, VP UNDER OBJECTION 
         AS R/4 & 5 THROUGH GPA R/6, BUT NAMES OF R/4 & 5 DO NOT TALLY WITH 
         APPEAL MEMO
 CA 14296/13 FOR DIRECTION AND HEARING IS PENDING KEPT HEREWITH.; 
         FOR HEARING AS PER COURT S ORDER DTD 25/3/14 
      With    
   CA/14296/2013   DEEPAK ISHWARDAS BADSHAH    KULKARNI D K          
                            A P BHANDARI FOR A/SOLE I    
            V/S RANCHODDAS MURLIDAS B    N SA (COPY NOT SERVED)     
            ADASHAH LRS JANUMATI AND    DHANANJAY S KULKARNI FOR    
       In                     R/7,11,12 (COPY NOT SERVE    
   SA/748/2012                    SYED NAZIM ALI JAGIRDAR F    
                            
                            
                            
                            
                            
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE A.M. THIPSAY
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                     * FOR ANTICIPATORY BAIL (CRIMINAL) *                     
                     ------------------------------------                     

1.  APPLN/980/2014   PANDIT PANDURANGRAO MUNDE    KARAD MURLIDHAR S        
   [Criminal]     AND OTHERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    A.B.GIRASE FOR ASSIST TO    
            TRA               PP.               
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 
      WITH    
   APPLN/5190/2013  PANDIT PANDURANGRAO MUNDE    THOMBRE S.S.          
             AND OTHERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS.1 AND 2     
            TRA AND OTHERS         CHOUDHARY D.J. FOR R/3     
                            A B GIRASE, ADV FOR INTER    
                            VENOR ( V P NOT FILED)     
                            RAJENDRA DESHMUKH FOR INT    
                            ERVENOR             
                                            
      WITH    
   APPLN/6762/2013  PRALHAD SADASHIV GAVALI     GIRASE AMARJITSING B.      
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S PANDIT PANDURANG MUND    PP FOR R.NOS.1 AND 2     
            E AND OTHERS                          
       In                                     
   APPLN/5190/2013                                  
      WITH    
   APPLN/212/2014   PANDIT PANDURANGRAO MUNDE    THOMBRE S.S.          
             AND OTHERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS.1 AND 2     
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   APPLN/5190/2013                                  
      WITH    
   APPLN/1414/2014  PRALHAD SADASHIV GAWALI     GIRASE AMARJITSING B.      
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S PANDIT PANDURANG MUND    COPY SERVED ON M S KARAD    
            E AND OTHERS          V P KADAM FOR R/1 TO 17     
       In                     PP FOR R/18 AND 19      
   APPLN/980/2014                   RAJENDRA DESHMUKH FOR INT    
                                            

2.  APPLN/1984/2014  SAU.SHAILA RAJENDRA MUNDA    KULKARNI RASHMI S        
   [Criminal]     DA               COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 
      WITH    
   APPLN/1409/2014  YATIN SURAJMAL MANDORE     GAIKWAD PRAMOD S        
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            

3.  APPLN/2015/2014  ANIL NIVRUTTI DHAGE       JADHAV SATEJ S         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 
      WITH    
   APPLN/1741/2014  AMARSINGH DATTUSING THAKU    SALUNKE V.D.          
            R                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/1623/2014  MALLINATH PRABHAKAR TAWAS    DHORDE VIKRAM R         
            KAR AND ANOTHER         COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/1607/2014  LAXMIKANT VAIJINATH MANE    CHOUDHARI SUSHANT B       
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                        
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/1939/2014  CHANNAPPA SHANKARAPPA SAM    KHANDARE N.B.          
            ANE               COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            

4.  APPLN/2022/2014  VISHAN VIJAY KEDARE       GAWARE NITEEN V.        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

5.  APPLN/2033/2014  ASHA KUSHABA NIMSE AND OT    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Criminal]     HERS              COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

6.  APPLN/2034/2014  SUNIL SAMUEL VENHON AND A    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Criminal]     NOTHER             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

7.  APPLN/2042/2014  SHRINIWAS KERBAJI SHINDE    SAPKAL V.D.           
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

8.  APPLN/2049/2014  MUKINDA FAKIRBA KHARAT AN    RATHOD ABHAYA R.        
   [Criminal]     D OTHERS            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

9.  APPLN/2054/2014  PARSHURAM PHULCHAND GURKH    SALUNKE SUDARSHAN J       
   [Criminal]     UDE AND ANOTHER         COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

10. APPLN/2080/2014  NITIN SHANKARRAO DEORE     DESHMUKH RAJENDRA S.      
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 
                                                            
                      * FOR REGULAR BAIL (CRIMINAL) *                       
                      -------------------------------                       

11. APPLN/631/2014   SHAIKH HASSAN SHAIKH HUSS    P.B.WAGHMARE AND SANDANSH    
   [Criminal]     AIN               IV M.B.             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

12. APPLN/788/2014   RAHUL GOPAL SHARDUL AND O    CHOUDHARI N. L.         
   [Criminal]     THERS              COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    S K SAVANGIKAR (APPOINTED    
            TRA               )                
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 
      WITH    
   APPLN/1254/2014  RAJU JAGANNATH SURYAWANSH    SAVANGIKAR SUBHASH K.      
            I AND ANOTHER                          
            V/S RAHUL GOPAL SHARDUL A                    
            ND OTHERS                            
       In                                     
   APPLN/788/2014                                   

13. APPLN/1191/2014  SENDARYA BHAGWAT @ BHAGAY    GAIKWAD ANIL M.         
   [Criminal]     A CHAVAN            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

14. APPLN/1297/2014  PRATIBHA BANDU JADHAV      RAJEBHOSALE SANDEEP B.     
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 
      WITH    
   APPLN/1528/2014  BABU VITTHALRAO NAGALGAVE    GHANEKAR NILESH S.       
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            

15. APPLN/1316/2014  BALJITSINGH BHAJANSINGH A    SHARMA VIJAY          
   [Criminal]     ND OTHERS            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

16. APPLN/1376/2014  DR.DILIP FULCHAND JAIN     GHANEKAR NILESH S.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

17. APPLN/1377/2014  SYED JAVED SYED JAFAR AND    GHANEKAR NILESH S. AND N.    
   [Criminal]     ANOTHER            G.SHAH             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

18. APPLN/1453/2014  SALEEM NAWSEALI CHOUDHARY    JADHAV WALMIK S.AND D.R   [Criminal]                     RALEPATIL            
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

19. APPLN/1470/2014  NARHARI BALAJI GUTTE      CHAPALGAONKAR S.P.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 
      WITH    
   APPLN/1573/2014  VASANT SHANKARRAO GUTTE     BONDAR U.B.           
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON SHRI S.P            TRA AND ANOTHER         HAPALGAONKAR.          
       In                                     
   APPLN/1470/2014                                  

20. APPLN/1471/2014  NARHARI BALAJI GUTTE      CHAPALGAONKAR S.P.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 
      WITH    
   APPLN/1574/2014  VASANT SHANKARRAO GUTTE     BONDAR U.B.           
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON SP CHAPALG    
            TRA AND ANOTHER         AONKAR             
       In                                     
   APPLN/1471/2014                                  

21. APPLN/1473/2014  BABARAO NAGORAO JADHAV     PARANJAPE PRAKASH S       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

22. APPLN/1508/2014  SHIVANGI ASHWIN MORE      GHANEKAR NILESH S.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

23. APPLN/1518/2014  PRALHAD HOLARAM SACHDEV     NASIM R. SHAIKH         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL COPY OF CHARGESHEET NOT FILE 

24. APPLN/1567/2014  ASHOK KISAN KOTKAR       KULKARNI SHRINIWAS A.      
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 

25. APPLN/1585/2014  PRALHAD MALHARI CHOURE     JADHAV SATEJ S         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

26. APPLN/1594/2014  GULABRAO BABURAO DEOKAR     THOTE DHANANJAY K        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S SUPERINTENDENT OF POL                    
            ICE-JALGAON AND ANOTHER                     
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 
      WITH    
   APPLN/1778/2014  NITIN KAUTIK CHOUDHARI AN    KEDAR BALBHIM R.        
            D ANOTHER            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
       In                                     
   APPLN/1594/2014                                  

27. APPLN/1616/2014  DADASAHEB BHAGINATH DAGHL    DHORDE VIKRAM R         
   [Criminal]     E                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

28. APPLN/1682/2014  SURYAKANT DADARAO GODBOLE    GAIKWAD ANIL M.         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL NOTE:HIS PREVIOUS APPLN NO.1175/14 WAS REJECTED VIDE 
         COURT ORDER DTD.27/02/14 BY THE COURT (CORAM:M.T.JOSHI,J) 

29. APPLN/1703/2014  ASHOK NARAYAN GAIKWAD      LATANGE V.P.          
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

30. APPLN/1762/2014  AMOL BABURAO KHOTKAR      SURSE SUNIL B          
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

31. APPLN/1780/2014  KIRAN DEORAM NEHE        R.K.TEMKAR           
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 

32. APPLN/1844/2014  SATISH SURESH ALKUTE      NARWADE NARAYAN B.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

33. APPLN/1845/2014  JITESH ONKAR AHIRE       CHATTERJI JOYDEEP        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

34. APPLN/1894/2014  RAVI KACHARU KHARAT AND A    RAHATE SATYAJEET J AND P.    
   [Criminal]     NOTHER             V.DAGADKHAIR          
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

35. APPLN/1896/2014  SANDIP CHANDRAKANT GARJE    TEMKAR RAJENDRA K.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

36. APPLN/1928/2014  BAPURAO PANDHARINATH SURY    BIRADAR R.D.          
   [Criminal]     WANSHI             COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 

37. APPLN/1941/2014  GANI SULEMAN PATHAN AND A    KULKARNI MUKUL S.        
   [Criminal]     NOTHER             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

38. APPLN/1950/2014  GAJANAN BHAURAO WAGH      TALEKAR S.B.          
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 
      WITH    
   APPLN/1771/2014  DEVANNAD AMBADAS DONGRE     TALEKAR S.B.          
                            COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/2028/2014  TEJRAO SHYAMRAO DHAGE      DESHMUKH RAJENDRA S.      
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/2029/2014  TEJRAO SHYAMRAO DHAGE      DESHMUKH RAJENDRA S.      
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            

39. APPLN/1958/2014  SANTOSH GOVIND JADHAV      SHAIKH MAZHAR A. JAHAGIRD    
   [Criminal]                     AR               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

40. APPLN/1963/2014  BALAJI PRABHAKAR JADHAV     BIRADAR R.D.          
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

41. APPLN/1970/2014  MANGYA CHAMARYA PAWARA AN    SAVALE AMIT S          
   [Criminal]     D ANOTHER            COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 

42. APPLN/2014/2014  KUMAR BAPU BHOSALE AND AN    LATANGE V.P.          
   [Criminal]     OTHER              COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 
                                                            
                      * URGENT CIRCULATION (CRIMINAL) *                      
                      ---------------------------------                      

43. APPLN/6551/2013  VIJAY HARAKCHAND TATIYA     DESHPANDE C.R. AND H.V.TU    
   [Criminal]                     NGAR              
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA               DESHPANDE C.R. AND H.V.TU    
       In                     NGAR              
   APPLN/1852/2013                  COPY SERVED ON PP        
                                            
    REMARK : FOR MODIFICATION. 
                                                            
                       * DUE ADMISSION (CRIMINAL ) *                       
                       -----------------------------                       

44. APPLN/690/2014   OMKAR PARMESHWAR SAWRE     KATNESHWARKAR S.P.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    WAGH BABASAHEB V. R.NO.
2.    
            TRA AND OTHERS         TO 8              
                                            
                                            
    REMARK : FOR CANCELLATION OF BAIL 
      WITH    
   APPLN/1520/2014  YELLAPPA TUKARAM MITKAR A    WAGH BABASAHEB V.        
            ND OTHERS            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
                                                            
                       * URGENT ORDERS (CRIMINAL) *                       
                       ----------------------------                       

45. APPLN/4810/2013  VITHAL KASHINATH GARJE     BADE PATIL K.D.         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR CANCELLATION BAIL. NOTICE OF R/2 RETURNED UNSERVED WITH REPORTED 
         HE IS NOT RESIDING ON THE GIVEN ADDRESS KEPT AT FLAG A. 
                                                            
                        * DUE ORDERS (CRIMINAL) *                        
                        -------------------------                        

46. APPLN/6372/2013  VIJAY NIVRUTTI CHAUDANTE    PATIL HANMANT V.        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 
 NOTICE OF R/3 IS AWAITED SERVICE AFFIDAVIT FILED BY APPLICANT KEPT 
         AT FLAG A 

47. APPLN/146/2014   SABA NAZIM QURESHI       NASIM R. SHAIKH         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    R/2 AND 3 SERVED       
            TRA               KHIZER PATEL          
       In                     COPY SERVED ON PP        
   APPLN/4947/2012                                  
    REMARK : FOR CANCELLATION OF BAIL NOTICE OF R/4 NOT PROPERLY SERVED ON 
         HIM, NO ANY SIGNATURE OR THUMB FOUND ON THE NOTICE 
      WITH    
   APPLN/6244/2013  ALIM QURESHI DAUD QURESHI    KHIZER PATEL          
             AND ANOTHER          COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
       In                                     
   APPLN/4947/2012                                  

48. APPLN/315/2014   TRAMBAK HARCHAND MAHAJAN    TRIPATHI SUSHILKUMAR H.     
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP.       
            TRA AND OTHERS         DESHMUKH BHAUSAHEB S      
       In                     COPY SERVED ON PP        
   APPLN/1019/2011                  SHENDURNIKAR PUSHKAR S. A    
                            DV               
                                            
    REMARK : FOR CANCELLATION OF BAIL NOTICE OF R/2 IS AWAITED 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE SUNIL P. DESHMUKH
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

1.  CP/305/2012    SURYAKANT BABURAO PATIL     DEVE S.S.            
   [Civil]      AND ORS            COPY NOT SERVED ON GP      
            V/S SUKHLAL SONU KOLI AND    SALUNKE V.D. FOR R/1,2     
             ANOTHER            R/1 AND 2 SERVED(ORDER    
       In                     DTD 19/09/2013)         
   WP/131/2006                    SALUNKE V.D. FOR R/4 AND    

5.               
                            PAWAR VIKARM ANANDRAO AND    
                             PRADEEP B. SALUNKE R/3     
                            R/3 TO 5 SERVED         
                            V Y PATIL            
                            P K JOSHI FOR R/1 CVTR.CO    
                            PY NOT SERVED          
                            R/ 1 AND 2 SERVED        
                                            

2.  WP/3221/2014    SUDHIR SARANGDHAR KULKARN    KOLPE MAHENDRA B.        
   [Civil]      I                                
            V/S SHRI CHITRAMANDIR, GO                    
            RE COMPLEX, THR. SUCHETA                    

3.  WP/3222/2014    SHAHA RAFIQ AZIZ        ZIA UL MUSTAFA         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

4.  WP/3223/2014    SULOCHANABAI PRAKASH KARN    SURYAWANSHI NITIN B.      
   [Civil]      AVAT                              
            V/S BANUBAI ABDEALI BOHAR                    
            I AND OTHERS                          

5.  WP/3224/2014    BALASAHEB BHAURAO KHARAD    DESHMUKH SANDEEP S.       
   [Civil]      AND OTHERS                           
            V/S DAMODHAR BHAURAO KHAR                    
            AD AND OTHERS                          

6.  WP/3225/2014    APPASAHEB BHAURAO KHARAD    DESHMUKH SANDEEP S.       
   [Civil]      AND OTHERS                           
            V/S DAMODHAR BHAURAO KHAR                    
            AD AND OTHERS                          

7.  WP/3226/2014    PADMABAI CHIMAJI KADAM AN    DARANDALE ABHIJIT C.      
   [Civil]      D OTHERS            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

8.  WP/3227/2014    ASHOK BALAJI NIKALAJE AND    DESHMUKH RAJENDRA S.      
   [Civil]       ANOTHER            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

9.  WP/3294/2014    SHRIRAMPUR AUDYOGIK WASAH    HON ASHWIN V.          
   [Civil]      AT SAHAKARI SOCIETY LIMIT    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE ASSISTANT REGISTR                    
            AR, CO-OPERATIVE SOCIETIE                    

10. WP/3330/2014    DEVIDAS WAMAN SHINKAR AND    MAHAJAN LALITKUMAR S      
   [Civil]       OTHERS             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

11. WP/3375/2014    ADV. VIKAS SURESH TANWADE    THOMBRE S.S.          
   [Civil]                                      
            V/S KAZI SHAMSHODDIN NASI                    
            RODDIN                             

12. WP/3412/2014    MARUTIRAO DEORAM @ DADAPA    SHINDE ABASAHEB D.       
   [Civil]      TIL SHELKE AND OTHERS      CAVEAT NO 155/14 FILED BY    
            V/S THE AHMEDNAGAR DISTRI    N V GAWARE FOR R-1       
            CT CENTRAL CO-OPERATIVE B                    

13. WP/3413/2014    REVJI BAJIRAO SHERMALE     SHERMALE K. N.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

14. WP/3414/2014    RAMHARI TUKARAM METE      GAWARE NITEEN V.        
   [Civil]                      CAVEAT NO 15/14 FILED BY    
            V/S MAHINDRA AND MAHINDRA    S S GANGAKHEDKAR FOR R-
1.    
             FINANCIAL SERVICES LTD.                    

15. WP/3416/2014    GAJANAN ASHOK SURWADE      MAHAJAN SUREKHA P. AND SA    
   [Civil]                      NDIP RATHOD           
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         

16. WP/3417/2014    ASHA DEEPAK MAHESHPATHAK    DESHPANDE SIDDHARTH R.     
   [Civil]      AND OTHERS                           
            V/S DEEPALI DEEPAK MAHESH                    
            PATHAK                             

17. WP/3418/2014    NAMDEO KASHINATH TITKARE    NAGARGOJE ANKUSH N.       
   [Civil]      AND OTHERS           COPY SERVED ON GP        
            V/S GAJANAN BABU SABLE AN                    
            D OTHERS                            

18. WP/3450/2014    NANDATAI VITTHAL DONGARE    GORE RAVINDRA VITTHAL      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE ADDITIONAL COLLEC    ADV M S KARAD FILED CAVEA    
            TOR AND OTHERS         T FOR R NO 4 TO 13       

19. WP/3451/2014    JYOTI NAVNATH LATPATE      PATHAN ZAFAR M         
   [Civil]                      ADV H D DESHMUKH FILED CA    
            V/S SANJIVANI VASANT LOHA    VEAT FOR R NO 1         
            KARE                              
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

20. WP/4411/2012    JALGAON ZILLA SAHAKARI CO    HON VINAYAK D.         
   [Civil]      TTON MARKETING FEDERATION    COPY NOT SERVED ON GP      
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 AND 2       
            ORS               A G TALHAR FOR R/3       
      WITH    
   WP/4412/2012    JALGAON ZILLA SAHAKARI CO    HON VINAYAK D.         
            TTON MARKETING FEDERATION    COPY NOT SERVED ON GP      
            V/S THE STATE OF MAH AND    PATIL VINOD PRAKASH FOR R    
            ORS               /3               
                            G P FOR R/ 1 AND 2       

21. WP/4461/2012    RAMESH RANGNATH NAJAN (DI    BARDE PARAG VIJAY        
   [Civil]      ED) LRS ALKA RAMESH NAJAN    BHAVAR NITIN R FOR R/1     
            V/S KOPARGAON NAGAR PARIS    COPY SERVED ON G.P.       
            HAD AND ANR           GOVT. PLEADER FOR R/2      
    REMARK : R AND P RECEIVED. REPLY NOT FILED. AMENDMENT NOT MADE TILL TODAY 
         AS PER HONBLE COURTS ORDER DTD.1/4/2014. 
      WITH    
   WP/8483/2012    KOPARGAON MUNICIPAL COUNC    PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
            IL, THR ITS CEO         P V BARDE FOR R/1 TO 19 C    
            V/S RAMESH RANGNATH NAJAN    AVTR              
             THR. L.RS. ALKA AND ORS                    
      WITH    
   WP/7461/2012    KOPARGAON MUNICIPAL COUNC    PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
            IL, THR ITS CEO         P V BARDE FOR R/ 1 TO 4     
            V/S KISHOR RANGNATH KHARA                    
            T AND ORS                            
      WITH    
   WP/6259/2012    KISHOR RANGNATH KHARAT AN    BARDE PARAG VIJAY        
            D ORS              BHAVAR NITIN R FOR R/1     
            V/S KOPARGAON NAGAR PARIS    GOVT. PLEADER FOR R/2      
            HAD AND ANR                           

22. WP/4626/2012    POPAT ANAJI RAUTRAY       BARDE PARAG VIJAY        
   [Civil]                      S.T.SHELKE FOR R/SOLE(WAI    
            V/S ZILLA PARISHAD, AHMED    VES)              
            NAGAR THR CHIEF EXECUTIVE                    

23. WP/4684/2012    SHANTABAI BHAURAO SONAWAN    KULKARNI M.A.          
   [Civil]      E                KHANDELWAL RAJESH K.      
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               BHATTA NOT PAID FOR R/ 
1.    
                            TO 3              
                            R/ 4,5 AND 7 SERVED       
                            THOMBRE S.S.FOR R/4,5,7     
                            R/ 6 DELETED          
                                            
    REMARK : R & P received. 

24. WP/4703/2012    ANURAJ SUGARS LTD. AND OR    DHORDE VIKRAM R         
   [Civil]      S                CAVEAT FILED BY ADV N B S    
            V/S M/S NANDA ENGINEERS A    URYAWANSHI FOR R 1 TO 4     
            ND ORS             COPY SERVED           
      WITH    
   WP/5134/2012    ANURAJ SUGARS LTD. AND OR    DHORDE VIKRAM R         
            S                COPY SERVED ON ADV N B SU    
            V/S M/S NANDA ENGINEERS A    RYAWANSHI FOR R 1 TO 6     
            ND ORS                             

25. WP/6971/2012    GANGADHAR GOVINDRAO DESHP    LAVEKAR SHIVKUMAR N. AND    
   [Civil]      ANDE DIED THR LRS KISHOR    G A KULKARNI          
            V/S GIRMAJI SIDRAM GADGEK    S.V. NATU            
            AR(ARALE) DIED THR LRS AS    DESHMUKH B.G. FOR R/3,4     
                            R/ 1 TO 10 SERVED        

26. WP/6989/2012    SARAV SEVA DNYAN PRASARAK    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Civil]       SANSTHA AND ANR        ADV A M GHOLAP FILED CAVE    
            V/S ISAQUE AMIR SHAIKH AN    AT FOR R NO1          
            D ANR              R/ 2 SERVED           
    REMARK : R AND P RECEIVED. 

27. WP/9064/2012    LAXMAN KONDIBA SHINDE      SHAHANE PRADEEP L. AND PA    
   [Civil]                      RAG SHAHANE          
            V/S CEO, ZP BEED AND ORS    BONDAR U.B. FOR R/1,2      
                            R/ 1 AND 2 SERVED        

28. WP/10570/2012   MANISHA MARUTI AGHAV      BARDE PARAG VIJAY        
   [Civil]                      COPY SERVED ON S T SHELKE    
            V/S ZILLA PARISHAD, AHMED    FOR R/1 TO 3          
            NAGAR AND ORS                          
    REMARK : R & P RECEIVED. 

29. WP/40/2014     THE SECRETARY, ADHIWASHI    DHORDE VIKRAM R         
   [Civil]      MAHILA MANDAL AND ANOTHER    ADV P R KATNESHWARKAR FIL    
            V/S DHANU TRIMBAKRAO SWAM    ED CAVEAT FOR R NO 1      
            I AND ANOTHER                          

30. WP/114/2014    NARSUBAI GIRMAJI BODKHE A    KATNESHWARKAR P.R.       
   [Civil]      ND OTHERS            ADV A R BORULKAR FILED CA    
            V/S HUTATMA GOVINDRAO PAN    VEAT FOR R NO 1 AND 2      
            SARE SHIKSHAN PRASARAK MA                    

31. WP/129/2014    DY. CHIEF EXECUTIVE OFFIC    SHELKE SHIVAJI T.        
   [Civil]      ER (CHILD WELFARE), ZP, A    BARDE PARAG VIJAY        
            V/S RATAN EKNATH GUND      FOR R/SOLE           
                                            

32. WP/180/2014    MUKUND RAMCHANDRA KOLAPKA    NAGARGOJE ANKUSH N.       
   [Civil]      R                COPY SERVED ON G P       
            V/S KISAN TRIMBAK GAIKAWA    A B NEHE FOR R/3        
            D AND ANOTHER                          

33. WP/576/2014    RAMESH BHIKAMCHAND JAIN     SHAH SUBODH P.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE ELECTION CO    CAVEAT FILED BY A S BAYAS    
            MMISSION AND OTHERS       ATTACHED W P ST35468/1
3.    
                            CAVEAT FILED BY S P SHAH    
                            (COPY SERVED)          
                            MALTE UDAY S. FOR R/1      
                            R/3 TO 9 SERVED         
                            PARANJAPE PRAKASH S FOR R    
                            /1               
                                            

34. WP/672/2014    SANJAY RAMDAS JAPE AND OT    SHIRSATH P.B.          
   [Civil]      HERS              VIKHE PATIL PRABHAKAR B            V/S PARIGHABAI RAMDAS JAP    FOR R/1 AND 2          
            E AND OTHERS          R/ 3SERVED           
      WITH    
   WP/10013/2013   CHANDRAKANT RAMDAS JAPE     GORDE PATIL SANDEEP       
                            SHIRSATH P.B. FOR R/1 TO    
            V/S ASHOK RAMDAS JAPE AND    5                
             OTHERS                             
      WITH    
   WP/936/2014    CHANDRAKANT RAMDAS JAPE     GORDE PATIL SANDEEP       
                            SHIRSATH P.B. FOR R/1 TO    
            V/S ASHOK RAMDAS JAPE AND    5                
             OTHERS                             

35. WP/688/2014    DRAUPATI PRALHAD NAGRANI    KASLIWAL ANIL H.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         NASIM R. SHAIKH FOR R/4     

36. WP/967/2014    VITTHAL NAMDEV THORBOLE A    UNDRE VIKRAM S         
   [Civil]      ND ANOTHER           JADHAV N.L. FOR R/1       
            V/S HARIBHAU BHAURAO GAWA                    
            RE AND OTEHRS                          

37. WP/1109/2014    ASHRUBA DHONDIBA GADE      CHAPALGAONKAR S.G.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON G P       
            V/S RAJENDRA SHANKAR SUTA    G P FOR R/ 3 AND 4       
            R AND OTHERS          RAKHUNDE PRAVIN B FOR R/1    
                             AND 2             

38. WP/1119/2014    YADAV ZAGA BADGUJAR AND O    BRAHME SHAILESH P.       
   [Civil]      THERS              SANT KISHOR C. FOR R/SOLE    
            V/S VINAYAK YADAV BADGUJA                    
            R                                

39. WP/1229/2014    THE LATUR DISTRICT CENTRA    DESHPANDE AMIT S.        
   [Civil]      L CO-OPERATIVE BANK LTD.    R/ SOLE SERVED         
            V/S KIRAN LAXMINARAYAN MA                    
            NTRI                              

40. WP/1230/2014    RUKMINIBAI VINAYAK CHAVAN    CHOUDHARY S.S. AND AMOL T    
   [Civil]                      . JAGTAP            
            V/S GIRISH RAMESH ZALTE A    SHARMA ALOK M. FOR R/1     
            ND OTHERS            R/ 2 TO 4 SERVED        

41. WP/1348/2014    NAMDEO PANDURANG DANDGE,    SHENDURNIKAR PUSHKAR S.     
   [Civil]      THROUGH NEXT FRIEND KRISH    ADV V P LATANGE FILED CAV    
            V/S ATMARAM SHANKAR GHANG    EAT FOR R /SOLE         
            AON                               

42. WP/1351/2014    KRISHNA PANDHARI DANDGE     SHENDURNIKAR PUSHKAR S.     
   [Civil]                      ADV V P LATANGE FILED CAV    
            V/S ATMARAM SHANKAR GHANG    EAT FOR R /1          
            AON                               

43. WP/1359/2014    KRISHNA PANDHARI DANDGE     SHENDURNIKAR PUSHKAR S.     
   [Civil]                      ADV V P LATANGE FILED CAV    
            V/S VANDANA SHANTARAM GHA    EAT FOR R NO 1         
            NGAON              TUNGAR HRISHIKESH V FOR R    
                            ESPONDENT            

44. WP/1441/2014    WADAR SAMAJ HANUMAN MANDI    DESHPANDE C.R. AND V.P.RA    
   [Civil]      R TRUST AND OTHERS       JE               
            V/S RAHUL BHAGWANRAO ADAN    ADV S P KATNESHWARKAR FIL    
            E                ED CAVEAT FOR R 1        

45. WP/1804/2014    ALLAUDDIN JILANI INAMDAR    NAGARGOJE R.T.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    S V DESHMUKH FOR R/5      
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENTS AS PER COURTS 
         ORDER DTD. 02/04/2014. 

46. WP/1826/2014    AJINATH RAMBHAJI ZAMBRE     BHAPKAR S.L.          
   [Civil]                      BHANDARI ANAND P. FOR R/5    
            V/S GRAMPANCHAYAT, HINGAN    N.L.JADHAV FOR R/4       
            I AND OTHERS          R/ 1 TO 3 SERVED        

47. WP/1843/2014    SUKDEO MAHIPAT PATIL AND    PATIL PARESH B.         
   [Civil]      ANOTHER             ADV S S PATIL FILED CAVEA    
            V/S GOVIND PUNDLIK PATIL    T FOR R 1 TO 3         
            AND OTHERS                           

48. WP/2045/2014    RAJU CHHABU PATIL        BHADGAONKAR UMESH A.      
   [Civil]                      R/1 AND 2 SERVED       
            V/S DIGAMBAR LALCHAND MAH    SAWANT AMOL S. FOR R/1     
            ALE AND ANOTHER                         

49. WP/2685/2014    GORAKH TRADING CORPORATIO    TALHAR AJAY G.         
   [Civil]      N AND OTHERS          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DEVE S.S. FOR R/4        
            TRA AND OTHERS                         

50. WP/3084/2014    LAXMAN PARVATI LONDHE      TANPURE GOVIND D.        
   [Civil]                                      
            V/S JALINDAR PARVATI LOND                    
            HE AND OTHERS                          
                                                            
                 * FOR ORDERS (UNSERVED NOTICE) [CIVIL SIDE MATTERS] *                 
                 -----------------------------------------------------                 

51. WP/843/2014    RAJENDRA NIVARATI LAHADE    PATIL N.P. JAMALPURKAR     
   [Civil]                      ADV C R DESHPANDE FILED C    
            V/S JANAK NIVARI LAHADE A    AVEAT FOR R NO 1        
            ND OTHERS                            
    REMARK : NOTICE OF R/ 8 IS RETURNED UNSERVED AS OUT OF STATION. FOR ORDERS. 
         
                                                            
                          * AWAIT NOTICES *                          
                          -----------------                          

52. WP/134/2014    KACHRU MARUTI HORKATE      KULKARNI SURESH M.       
   [Civil]                                      
            V/S BHUJANGA MARUTI HORKA                    
            TE                               
    REMARK : NOTICE OF R/SOLE IS AWAITED. 

53. CA/633/2014    MUNIRODDIN SAHEBMIYA, DIE    KAKADE AMOL N .         
   [Civil]      D LRS BADRUDDIN AND OTHER    V D SALUNKE FOR R/1 PETNR    
            V/S BHAVANA ANIL NAKHATE     IN WP             
            AND OTHERS           G P FOR R/ 10,11 AND 12     
       In                     R/ 3 AND 4 ARE DELTED      
   WP/4553/2012                    SALUNKE V.D.          
                            G P FOR R/ 10 TO 12       
                            KAKADE N.K. AND A N KAKA    
                            DE FOR R/1-1,2-1,7-1,      
                            9-1,9-2             
                            R/ 5,6 AND 8 SERVED       
                            R/ 3 AND 4 DELETED       
                                            
    REMARK : FOR INJUNCTION ORDER.NOTICES OF R/ 2 AND 3 ARE AWAITED. 

54. WP/876/2014    SAHEBRAO BHAURAO KEKAN AN    THOMBRE S.S.          
   [Civil]      D ANOTHER            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE DISTRICT COLLECTO    LOMTE ARUN S. FOR R/5 TO    
            R, BEED AND OTHERS       10               
                            G P FOR R/ 1 TO 3        
    REMARK : SERVICE AFFIDAVIT NOT FILED TILL TODAY. NOTICE OR R/ 4 IS AWAITED. 
         

55. WP/1305/2014    AMRUT MADHAV PAWAR       PATIL VIJAY B.         
   [Civil]                                      
            V/S MANGALA VASANT THAKAR                    
            E AND OTHERS                          
    REMARK : NOTICES OF R/ 1 TO 3 ARE AWAITED. 

56. WP/1543/2014    ANIL HIRAMAN RATHOD       MANE V.M.            
   [Civil]                      GP FOR R/3 AND 4       
            V/S THE PRESIDENT, SADGUR                    
            U BANJARA SEVA SANGH AND                    
    REMARK : NOTICE OF R/1,2 & 5 ARE AWAITED. 

57. WP/1922/2014    ANIL MAROTI FADTALE AND O    KALE AJEET B.          
   [Civil]      THERS              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : NOTICE OF R/2 & 3 ARE AWAITED. 
      WITH    
   WP/1926/2014    HIRAJI SHRIMANT GAIKWAD A    KALE AJEET B.          
            ND OTHERS            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

58. WP/1927/2014    SADHANA NARHARI KOMATWAR    JADHAV KAKASAHEB B       
   [Civil]                                      
            V/S THE DIVISIONAL CONTRO                    
            LLER AND ANOTHER                        
    REMARK : NOTICE OF R/1 & 2 ARE AWAITED. 

59. WP/1952/2014    NARENDRA SUKLAL BAGUL      AVHAD ABHIJEET P.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S DNYANESHWAR PITAMBAR    BADE PATIL K.D. FOR R/4     
            PATIL AND OTHERS        GP FOR R/2 AND 3       
    REMARK : NOTICE OF R/1 IS AWAITED. 

60. WP/2305/2014    ANJULABAI RAMDAS AGRAWAL    SAWANT AMOL S.         
   [Civil]                                      
            V/S VIMALBAI RATANLAL AGR                    
            AWAL AND OTHERS                         
    REMARK : SERVICE AFFIDAVIT NOT FILED. NOTICE OF R/1 OT 7 ARE AWAITED. 

61. WP/2339/2014    DIPALI PANKAJ NAHALE      PATIL UJWAL SUBHASH       
   [Civil]                                      
            V/S PANKAJ UTTAM NAHALE                     
                                            
    REMARK : SERVICE AFFIDAVIT NOT FILED. NOTICE OF R/SOLE IS AWAITED. 

62. WP/2358/2014    HARII SMBHU PATIL THROUGH    PINGALE DURGESH M        
   [Civil]       ITS G.P.A. JADHAV SAMBHU                    
            V/S SHANTABAI @ MAYABAI U                    
            DHAV PATIL AND OTHERS                      
    REMARK : NOTICE OF R/1 TO 10 ARE AWAITED. 
                                                            
                       * FOR FINAL HEARING (CIVIL) *                       
                       -----------------------------                       

63. WP/4917/2012    YASHWANT PAULAD SAPKALE     HON VINAYAK D.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    VIJAY SHARMA FOR R/3      
            ORS               G P FOR R/ 1 AND 2       
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE P.N. DESHMUKH
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                      * URGENT CIRCULATION (CRIMINAL) *                      
                      ---------------------------------                      

1.  APEAL/183/2014   NANA ASRUBA BAHIR        HANGE RAJENDRA G.        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
      WITH    
   APPLN/1588/2014  NANA ASRUBA BAHIR        HANGE RAJENDRA G.        
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
       In                                     
   APEAL/183/2014                                   
                                                            
                       * DUE ADMISSION (CRIMINAL ) *                       
                       -----------------------------                       

2.  APPLN/5738/2012  THE STATE OF MAH        PUBLIC PROSECUTOR        
   [Criminal]                     R/SOLE SERVED          
            V/S PRAKASH BAPURAO DESHM    NAGARGOJE ANKUSH N.       
            UKH                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO APPEAL. 

3.  APPLN/5861/2012  ANIL BABULAL KATARIYA      GHOLAP AJIT M.         
   [Criminal]                     NARWADE NARAYAN B.       
            V/S SHRI DATTA AGENCY MED    PP FOR R/2, R/1 SERVED     
            ICAL AND GEN STORES AND A                    
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO APPEAL. 

4.  APPLN/658/2013   MOZAMKHAN USMANKHAN PATHA    DALAL ARUN G          
   [Criminal]     N                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DESHPANDE C.R. FOR R/2     
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO APPEAL 

5.  APPLN/661/2013   GIREESH VAIJANATH RACHATT    DALAL ARUN G          
   [Criminal]     E                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DESHPANDE C.R. FOR R/2     
            TRA AND ANOTHER         DALAL ARUN G          
       In                     COPY SERVED ON PP        
   APPLN/660/2013                   R/2 SERVED           
                                            
    REMARK : FOR DELAY. 
      WITH    
   APPLN/660/2013   GIREESH VAIJANATH RACHATT    DALAL ARUN G          
            E                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    R/2 SERVED           
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            

6.  APPLN/1549/2013  THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
   [Criminal]     AND ANOTHER           DESHMUKH RAJENDRA S.SOLE    
            V/S VADUSING GULABSING SO    RESPONDENT           
            LUNKE                              
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO FILE APEAL 

7.  APPLN/1871/2013  SUNIL BASWESHWAR HODADE     KADTU MANOJ M          
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S ASHOK BABANRAO PAGAR                    
                                            
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO FILE APPEAL 

8.  APEAL/125/2014   HOTEL DEVGIRI PRIVATE LTD    DHONGADE ANILKUMAR B.      
   [Criminal]     .THROUGH DIRECTOR RAJESH    S G LADDA AND S J RAHAT    
            V/S RAHUL SHARAD MISHRIKO    E FOR R/SOLE          
            TKAR                              

9.  APEAL/185/2014   TUKARAM KASHINATH KOLI     DHORDE VIKRAM R         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
      WITH    
   APPLN/1629/2014  TUKARAM KASHINATH KOLI     DHORDE VIKRAM R         
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
       In                                     
   APEAL/185/2014                                   
                                                            
                        * DUE ORDERS (CRIMINAL) *                        
                        -------------------------                        

10. APPLN/1884/2013  THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
   [Criminal]                     PUBLIC PROSECUTOR        
            V/S SK. MAZHAR MOHD. TAHE                    
            R                                
       In                                     
   APPLN/1883/2013                                  
    REMARK : FOR DELAY. 
 NOTICE OF R/SOLE IS AWAITED. 
      WITH    
   APPLN/1883/2013  THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
                                            
            V/S SK. MAZHAR MOHD. TAHE                    
            R                                
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/1890/2013  THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
                                            
            V/S SK. MAZHAR MOHD. TAHE                    
            R                                
       In                                     
   APPLN/1889/2013                                  
      WITH    
   APPLN/1889/2013  THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
                                            
            V/S SK. MAZHAR MOHD. TAHE                    
            R                                
                                            
                                            

11. APPLN/1028/2014  NAMDEO PUNJA AVHAD       MARKAD DATTRAYA R.       
   [Criminal]                     COPY NOT SERVED ON PP      
            V/S ASHOK GANGADHAR KORKE    MARKAD DATTRAYA R.       
             AND ANOTHER                          
       In                                     
   APEALST/101/2014                                  
    REMARK : FOR DELAY NOTICE OF R/1 IS AWAITED 
                                                            
                      * FOR FINAL HEARING (CRIMINAL) *                      
                      --------------------------------                      

12. APEAL/282/2003   SAYED PASHA WAZIR PATWARI    R P BHUMKAR           
   [Criminal]                     A P YENEGURE AND K P MU    
            V/S STATE OF MAHA AND O    TATKAR FOR R/3 TO 8       
            RS               PP FOR R/STATE, R/2 SERVE    
                            D                
                            PP FOR R/STATE, R/2 SERVE    
                            D                
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE A. I. S. CHEEMA
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                      * URGENT CIRCULATION (CRIMINAL) *                      
                      ---------------------------------                      

1.  WP/915/2012    SHAIKH SAJID NISAR PINJAR    KALE AJEET B.          
   [Criminal]     I                                
            V/S RATNADEEP NAGARI SAH.                    
             PATPEDHI, BR. TALODA THR                    
    REMARK : FOR QUASHING. 

2.  WP/916/2012    SAYANAJBEE SK CHOTU PINJA    KALE AJEET B.          
   [Criminal]     RI                               
            V/S RATNADEEP NAGARI SAH.                    
             PATPEDHI, BR. TALODA THR                    
    REMARK : FOR QUASHING. 

3.  APPLN/1479/2014  SOU.VIDYA UMAKANT DIVEKAR    MUKHEDKAR AMIT A.        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING 

4.  APPLN/1591/2014  ARUN BALASAHEB YENGURE     SURVE HEMANT AND KSHITIJ    
   [Criminal]                     SURVE              
            V/S SMITA ARUN YENGURE     COPY SERVED ON PP        
                                            
                                            
                                            
                                                            
                       * DUE ADMISSION (CRIMINAL ) *                       
                       -----------------------------                       

5.  WP/514/2013    ARJUN DATTATRAYA GOSAVI A    SOLANKE SHRIKRASHNA B.     
   [Criminal]     ND OTHERS            COPY SERVED ON PP        
            V/S SANGITA ARJUNRAO GOSA    GAWARE NITEEN V.        
            VI AND ANOTHER                         
    REMARK : FOR QUASHING 

6.  APPLN/3971/2013  VIJAYKUMAR GULABCHAND BAL    NIKHIL JAJU           
   [Criminal]     DAVA              COPY SERVED ON PP        
            V/S GAUTAM PRAKASH KULKAR    ANDHALE SANDIP R FOR R/
1.    
            NI                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING R & P RECEIVED. FOR HEARING AS PER COURTS ORDER D         

7.  REVN/75/2014    TATYARAO GANPAT TAMBE      CHAUDHARI NITIN K        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : R & P RECEIVED 
      WITH    
   APPLN/1750/2014  TATYARAO GANPAT TAMBE      CHAUDHARI NITIN K        
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
       In                                     
   REVN/75/2014                                    

8.  WP/138/2014    SOU.SUSHILA VITHALRAO KAD    GAWARE NITEEN V.        
   [Criminal]     AM               PP FOR R/2           
            V/S BHAGYALAXMI NAGARI SA    KANAWADE AJAY T. R.NO.1     
            HAKARI PAT SANSTHA MARYAD                    
    REMARK : FOR QUASHING 

9.  APPLN/1739/2014  JAFARKHAN KALANDAR KHAN     RATHI SWAPNIL S.        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING. 
                                                            
                        * DUE ORDERS (CRIMINAL) *                        
                        -------------------------                        

10. WP/901/2013    GOJARBAI ANKUSH BABALSURE    MHASE MADHAVESHWARI S.     
   [Criminal]     AND ANOTHER          COPY SERVED ON PP        
            V/S ANKUSH DASHRATH BABAL    PP FOR R/2           
            SURE                              
    REMARK : FOR QUASHING. NOTICE OF R/1 IS AWAITED 

11. APPLN/404/2014   PRASHANT KASHINATH ZAWARE    VIKHE PATIL PRABHAKAR B   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S SMT.RUBAL GUPTA[AGARW    SHELKE SHIVAJI T. R.NO.
2.    
            AL]AND OTHERS          AND 3             
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING NOTICE OF R/1 RETURNED UNSERVED WITH REPORT THAT SHE 
         IS TRANSFERRED. (NOTICE IS GIVEN TO CONCERNED OFFICE) 

12. APPLN/811/2014   CHATURBHUJ JAINARAYAN TAW    PATIL BIPINCHANDRA K AND    
   [Criminal]     ARI               ANURADHA S MANTRI        
            V/S RAJU NATTHUJI BADHE     COPY SERVED ON PP        
                                            
                                            
                                            
    REMARK : FOR STAY NOTICE OF R/SOLE IS AWAITED. SERVICE AFFIDAVIT FILED 
         BY THE APPLICANT IS KEPT AT FLAG-A 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE RAVINDRA V. GHUGE
C.R. NO.                         16/04/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

1.  WP/1457/2012    THE ZONAL MANAGER, THE MA    SHELKE SHIVAJI T.        
   [Civil]      H. STATE CO-OP. COTTON GR    KADAM GAJANAN G.        
            V/S RAVINDRA RAMKISAN JAI    FOR R/SOLE           
            SWAL                              
    REMARK : R AND P RECEIVED 

2.  WP/2209/2013    NEEL KAKASAHEB PATIL      SHINDE BALAJI S.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 AND 3       
            TRA AND OTHERS         TOPE SAMBHAJI S. FOR R/
5.    
                            SHELKE SHIVAJI T. FOR R/2    
                            R.NO.4 SERVED          
                            R/ 6 SERVED           
                            ZIA UL MUSTAFA FOR R/6     
                                            
    REMARK : AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENT NO.6 
      WITH    
   WP/760/2013    SHAIKH AHMED SHAIKH ILIYA    BAYAS ANANDSING         
            S                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    Tope Sambhaji S. FOR R/
4.    
            ORS               G P FOR R/ 1 AND 2       
                            R/ 3 SEVED           
                            R/ 6 SERVED           
                            ZIA UL MUSTAFA FOR R/5     
                                            

3.  WP/8567/2013    RAMESH BHIKAMCHAND JAIN     SHAH SUBODH P.         
   [Civil]                      PATIL VIJAY B. FOR R/1     
            V/S MUKUND BALVIRSINH THA    PATIL PRADIP R. FOR R/2 A    
            KUR AND OTHERS         ND 10              
                            R/ 2 TO 10 SERVED        

4.  WP/2091/2014    M/S. BHAPKAR PETROLEUM A    KATNESHWARKAR P.R.       
   [Civil]      PROPRIETORY FIRM        DUBE ANJALI (BAJPAI) FOR    
            V/S HINDUSTAN PETROLEUM C    R/SOLE             
            ORPORATION LTD                         

5.  WP/3374/2014    ANANTRAO GANPATRAO TALEKA    SHAH J.R.            
   [Civil]      R AND OTHERS                          
            V/S SYED MUMTAJALI SYED W                    
            AHEDALI AND ANOTHER                       
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

6.  WP/4337/2009    RAVINDRA ATAMARAM SONWANE    S.B.YAWALKAR          
   [Civil]       AND ANR.            PAWAR HEMANTKUMAR F. AND    
            V/S SITARAM BONDRU PATIL    R G CHAVAN           
            (NEMADE) SINCE DECEASED T    R G CHAVAN AND HEMANTKUMA    
                            R FOR R/ 1C TO 1E AND 1H    
                            R/ 1B SERVED          
                            R/1-G SERVED          
                            BHATTA NOT PAID FOR R/3 T    
                            O 5               
                            R/ 1F DELETED          
                                            

7.  WP/1941/2011    BAKRAN ABDUL KHALID ABD W    GUNALE V.D.           
   [Civil]      AHED              CAVEAT FILED ADV S.G.RUDR    
            V/S MULLA RAZAK BASHUMIYA    AWAR ATTACHED WITH WPST     
             AND ORS            34059 / 2010          
                            R/1 TO 4 SERVED         
                            SAKOLKAR VIJAY G. FOR R/3    
                            ,4               
                                            
      WITH    
   WP/1872/2013    BAKRAN ABDUL KHALEEL ABDU    GUNALE V.D.           
            L WAHED             SURESH G. RUDRAWAR FOR R/    
            V/S NAVYUVAK SHIKSHAN SAN    4                
            STHA, LATUR AND OTHERS     G P FOR R/3           
                            SAKOLKAR VIJAY G. FOR R/1    
                            ,2               
                                            

8.  WP/2081/2011    PADMAKAR RAMDAS AGRESAR     THOKE DHANANJAY B        
   [Civil]                      R/SOLE SERVED          
            V/S SUBHASH ONKAR SONAWAN                    
            I                                

9.  WP/2996/2011    LATIFABEGUM MA RASHEED     MANTRI RAMESH R.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR 1 TO 3         
            TRA AND ORS          HON VINAYAK D. AND U B BI    
                            LOLIKAR FOR R/4         

10. WP/5201/2011    SHAIKH SABIR LAD MOHAMMAD    SHAHANE PRADEEP L. AND PA    
   [Civil]                      RAG SHAHANE           
            V/S THE COMMISSIONER, AHM    BEDRE VINAYAK SUDHAKAR     
            EDNAGAR MUNICIPAL CORP.     FOR R/SOLE           

11. WP/5329/2011    SURESH JAGANNATH RAYATE (    WARMA B.R.           
   [Civil]      JIRE)              KULKARNI MUKUL S. ADV FOR    
            V/S NYAHALOD VIVDH KARYAK    RESPDT 1 AND 2         
            ARI SAHAKARI SOCIETY LTD                    
    REMARK : R AND P RECEIVED. 

12. WP/6473/2011    ANURAG DHANANJAY GORE MIN    PATIL PRAVIN S. AND A P Y    
   [Civil]      OR TH NAT GUARDIAN NIRMAL    ENGURE             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY NOT SERVED ON GP      
            TRA AND ANR           NAIKNAVARE RAMESH V. ADV    
                            FOR RESPDT 2          
                            R/ 1 SERVED           
                                            

13. WP/6743/2011    SHAIKH ABDUL MAJEED SHAIK    SONPETHAKAR PRADEEP N.     
   [Civil]      H AMIR             A D WANGE FOR R/1 AND 2     
            V/S DIVISIONAL TRAFFIC SU                    
            PERINTENDENT (DEFAULT) MA                    

14. WP/6886/2011    MAHATMA JYOTIBA PHULE JIV    BAYAS ANANDSING         
   [Civil]      AN SHIKSHAN PRASARAK AND    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 3        
            ORS               M P GANDLE FOR R/6       
                            GHUTE PATIL KISHOR J. ADV    
                             FOR RESPDT 5          
                            R/ 4 SERVED           
                                            

15. WP/7173/2011    SYED KASIM SYED ACHCHAN     SYED G R            
   [Civil]                      R/1 SERVED           
            V/S M/S SHRI VENKATESH TR    RATHI SWAPNIL S. ADV FOR    
            ADERS AND ANR          RESPDT 1            
                            R/ 2 DELETED          

16. WP/7575/2011    GEETABAI SHANKARLAL TOTLA    BAJAJ ANIL S.          
   [Civil]       AND ORS            PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
            V/S VIJAYPRAKASH ALIAS VI    ADV FOR RESPDT 1 TO 5     
            JAYKUMAR SHRINIVAS TOTLA                    

17. WP/905/2013    SUNDARPRASAD SURESHPRASAD    URGUNDE SUHAS P.        
   [Civil]       AWASTHI AND ORS        MEHUL NAVANDAR         
            V/S LAXMAN BANSI AWASTHI    FOR R/2             
            AND ANR             NAVANDAR MEHUL VIKAS FOR    
                            LRS OF R/1           
    REMARK : CA NO. 12833/2013 FOR BRINGING LRS OF R/ 1 IS PENDING.FOR ADMISSION 
         AS PER ORDER DTD.20/03/2014 
      With    
   CA/12833/2013   SUNDARPRASAD SURESHPRASAD    URGUNDE SUHAS P.        
             AWASTHI AND OTHERS       M V NAVANDR FOR PROPOSEL    
            V/S LAXMAN BANSI AWASTHI    LRS OF R/1           
            AND ANOTHER                           
       In                                     
   WP/905/2013                                    

18. WP/1155/2013    YESHWANT GUNDERAO SURNER    PATIL HANMANT V.        
   [Civil]                      RUDRAWAR S.G. FOR R/1,2     
            V/S SHRI. GANESH SHIKSHAN    R/ 3 SERVED           
             PRASARAK MANDAL, MANDURK                    

19. WP/3921/2013    SHAIKH BASHIR AHMED SHAIK    JOSHI HRISHIKESH A AND S.    
   [Civil]      H AHMED AND ANOTHER       S.KULTHE            
            V/S SHAMS EDUCATION SOCIE    ADV V D SALUNKE FILED CAV    
            TY, OSMANABAD AND OTHERS    EAT FOR R NO 2         
                            R/ 1 SERVED           
      With    
   CA/12331/2013   SYED ABUSAHEED ABDUL RASH    A.S.DOKE            
            EED               COPY SERVED ON H.A. JOSHI    
            V/S SHAIKH BASHIR AHMED S     AND S.S. SALUNKE FOR (PETN  
            HAIKH AHMED AND OTHERS     COPY NOT SERVED ON V.D. S    
       In                     ALUNKE FOR R/2         
   WP/3921/2013                                    

20. WP/4639/2013    RAMESH DAMU PATIL        WANI GIRISH V.         
   [Civil]                      PATIL VIJAY B. FOR R/1 TO    
            V/S PURUSHOTTAM UMRAO CHA    4               
            VAN AND OTHERS                         

21. WP/4862/2013    WACCHALABAI ASARAM BHOSAL    KANADE ANGAD L         
   [Civil]      E AND ANOTHER          NAGODE D.G.           
            V/S HARISHCHANDRA RAGHUNA    FOR R/SOLE           
            TH JAMBHALE                           

22. WP/4954/2013    TUKARAM LAXMAN BHAVAR      DEVAKATE ANANT R        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    ADV D R JAYABHAR FILED CA    
            TRA AND OTHERS         VEAT BUT CAVEATOR NOT      
                            MADE PARTY IN WP        

23. WP/5174/2013    ANISODDIN AHMED MOHIYODDI    PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
   [Civil]      N                COPY SERVED ON GP        
            V/S DY. COMMISSIONER(REVE    G P FOR R/1 AND 2        
            NUE), AURANGABAD AND ANR                    

24. WP/5467/2013    RAMHARI BHAGWAT MUNDE AND    UNDRE VIKRAM S         
   [Civil]       ANOTHER            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         SALUNKE V.D. FOR R/4,5     

25. WP/5818/2013    KAILAS BHANUDAS SADAPHAL    SHELKE SHIVAJI T.        
   [Civil]      AND ANOTHER           R/ 1 TO 3 SERVED        
            V/S NAVNATH TABAJI GADHVE    G P FOR R/ 4 TO 8        
             AND OTHERS           RAKH ARUN V. AMD K.B. AUT    
                            ADE FOR R/1 AND 2        

26. WP/6052/2013    AMJAD BEGUM YUSUFUDDIN LR    SURYAWANSHI PRASHANT D. A    
   [Civil]      S AAREFAABEGUM HAFIZMINYA    ND ASHOK R. TAPSE        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    KADAM GAJANAN G. FOR R/
4.    
            TRA AND OTHERS         KADAM GAJANAN G. FOR R/
3.    
                            G P FOR R/ 1 AND 2       
                            R/ 5 TO 7 SERVED        
                            A.A.SHELKE FOR R/6 AND 
7.    
                                            

27. WP/6423/2013    NIRAJ PRADIP DHANDE AND A    PATIL VIJAY B.         
   [Civil]      NOTHER             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         PAWAR VIKARM ANANDRAO AND    
                             P.B. SALUNKE FOR R/5      
                            R/ 4 SERVED           
                            R/4 AND 5 SERVED       
                                            

28. WP/6574/2013    HANUMAN LIMBAJI RAUT AND    KULKARNI M.A.          
   [Civil]      OTHERS             M.M.JOSHI.           
            V/S KALYAN SUNDARRAO NAVA    THOMBRE S.S. FOR R/1 TO
3.   
            LE AND OTHERS          R/ 1 TO 5 SERVED        

29. WP/7115/2013    SHIVSHANKAR BABURAO KABAD    GUNALE V.D.           
   [Civil]      E                KULKARNI SUDHIR V. FOR R/    
            V/S SHIVAJI GOPA JADHAV     1                
                                            

30. WP/7564/2013    MAHANMUD GUFRAN MAHANMAD    BAGUL D.S.           
   [Civil]      USMAN              R/ 1 SERVED           
            V/S RAMESH KAUTIK SONAWAN                    
            E AND OTHERS                          

31. WP/7593/2013    SHYAM JUGALKISHOR AGRAWAL    KEDAR BALBHIM R.        
   [Civil]                      G P FOR R/1           
            V/S THE STATE OF MAHARASH    D S BAGUL FOR R/ 5       
            TRA AND OTHERS         A G TALHAR FOR R/ 3 AND
4.   
                             R/ 2 SERVED          

32. WP/8005/2013    PRAMOD VASANT KULKARNI     KULKARNI PRASAD V.       
   [Civil]                      G.P. FOR ALL RESPONDENTS    
            V/S COLLECTORATE OF AURAN                    
            GABAD AND OTHERS                        

33. WP/8114/2013    DIPA MANA RATHOD (DIED) L    CHAVAN SUDHIR K.        
   [Civil]      RS ZAMIBAI DIPA RATHOD AN    G P FOR R/2           
            V/S SUMANBAI MADHAVRAO KA    DESHPANDE MURAR V. AND K.    
            VSHIKE ADN ANR         M. CHANDALIYA FOR R/1      

34. WP/8479/2013    TRIMBAK UTTAMRAO DESHPAND    DESHMUKH SACHIN S.       
   [Civil]      E                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    ADV K J SURYAWANSHI FILED    
            TRA AND OTHERS          CAVEAT FOR R NO 3       

35. WP/8511/2013    VIMALBAI LAXMAN PATIL      PATIL UJWAL SUBHASH AND M    
   [Civil]                      OHINI U. PATIL         
            V/S LAXMAN SHENPADU PATIL    DESHMUKH N. E.         
                            FOR SOLE            
    REMARK : AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FIELD BY THE RESPONDENT 

36. WP/9064/2013    JAGAN KASHIRAM PATIL      CHAUDHARI S.U.         
   [Civil]                      PATIL VIJAY B. FOR R/3     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         
      WITH    
   WP/9065/2013    JAGAN KASHIRAM PATIL      CHAUDHARI S.U.         
                            PATIL VIJAY B. FOR R/3     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         
      WITH    
   WP/10221/2013   JAGAN KASHIRAM PATIL      CHAUDHARI S.U.         
                            PATIL VIJAY B. FOR R/3     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G.P.       
            TRA AND OTHERS                         

37. WP/9067/2013    MUNICIPAL COUNCIL BEED TH    THIGALE GIRISH K. (NAIK)    
   [Civil]      ROUGH CHIEF OFFICER       ADV V P LATANGE FILED CAV    
            V/S SUBHASH SHIVRAM MHASK    EAT FOR R NO 1         
            E AND ANOTHER          COPY SERVED ON GP        
                            R/2 DELETED           

38. WP/9926/2013    RAFIKSHAH GULABSHAH FAKIR    DESHMUKH RAVINDRA M.      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         SHELKE SHIVAJI T. FOR R/2    
                            R/ 2AND 3 SERVED        
                            PAWAR PAWAN B          
                            FOR R-3             
                                            
    REMARK : R AND P NOT RECEIVED ,FOR ADMISSION AS PER COURTS ORDER DTD.09/04/2014 
         

39. WP/10036/2013   SANTOSH SHIVAJIAPPA RESHM    BHANDARI ANAND P.        
   [Civil]      E                CHAPALGAONKAR S.G. FOR R/    
            V/S VISHWANATH DHONDIBA D    1                
            AVNE AND OTHERS         R/ 2 TO 4 SERVED        

40. WP/10142/2013   PRALHAD SITARAM YEOLE AND    PRAMOD M. PATIL         
   [Civil]       ANOTHER            COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         P.S. GAIKWAD FOR R/4 AND    

5.               
                            R/ 4 AND 5 SERVED        
                                            

41. WP/10305/2013   TUKARAM NIVRUTTI GAME      SHINDE CHANDRAKANT K.      
   [Civil]                      CHAPALGAONKAR SHAILESH S.    
            V/S SAGAR PANDURANG GAVAL    FOR R/1            
            I AND ANOTHER          R/2 SERVED           
    REMARK : AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FIELD BY THE RESPONDENT NO. 1 

42. WP/2659/2014    U-TECH SUGAR LTD. AND ANO    GHATOL PATIL SHAHAJI B.     
   [Civil]      THER              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DHORDE VIKRAM R FOR R/7     
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : AT 2.30 P.M. 
      WITH    
   WP/7513/2013    RAVINDRA PURUSHOTTAM BIRO    GHATOL PATIL SHAHAJI B.     
            LE               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    ADV V R DHORDE FILED CAVE    
            TRA AND OTHERS         AT FOR R NO 6          
                            G P FOR R/1 TO 5        
                                                            
                        * URGENT ORDERS (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

43. WP/7054/2013    KISHOR GULABCHAND BHANDAR    BORA SATYAJIT S.        
   [Civil]      I                KORADE D.R. FOR R/1       
            V/S SUMATI SAHEBRAO GHADG                    
            E AND ANOTHER                          
    REMARK : NOTICE OF R/2 IS AWAITED. 

44. WP/1803/2014    SURESHRAO SHRIRAM BADADE    CHAUDHARI MD MUJEEBUDDIN    
   [Civil]                      MS               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : FOR SPEAKING TO MINUTES. (WP DECIDED ON 12/03/2014) 
      WITH    
   WP/1817/2014    LIMBAJI SURESHRAO BADADE    CHAUDHARI MD MUJEEBUDDIN    
                            MS               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS                         

45. CA/2710/2014    DNYANDEO NANA BANDAWAN AN    JADHAV N.L.           
   [Civil]      D ORS              M A KULKARNI FOR R/ 1 TO    
            V/S SUKHDEO ISSA BANDAWAN    4                
            , DIED THR. LRS. GANGUBAI    S A DHENGLE FOR R/5 B A D    
       In                     HENGLE FOR R/ 5         
   WP/4223/2003                    R/ 6 ABATED           
                            B.A. DHENGLE FOR R/7 TO
1.   

1.               
                            N L JADHAV AND         
                            V H BHOGALE           
                            M A KULKARNI FOR R/1 TO
4.   
                            S A DHENGLE FOR R/5       
                            B A DHENGLE FOR R/ 7 TO
1.   

1.               
                            S A DHENGLE FOR R/5       
                            B A DHENGLE FOR R/ 7 TO
1.   

1.               
                            R/6 ABATED           
                                            
    REMARK : FOR LRS OF R/4 

46. CA/3267/2014    VAISHALI PREMCHAND SHELKE    MAHESH S.DESHMUKH        
   [Civil]       AND ANOTHER          COPY NOT SERVED ON R M DE    
            V/S PREMCHAND BAJRANG SHE    SHMUKH FOR PETNR IN WP     
            LKE               DESHMUKH RAVINDRA M.      
       In                     R/ 1 AND 2 SERVED        
   WP/9352/2011                    M.S. DESHMUKH FOR R/1      
                                            
    REMARK : FOR WITHDRAWAL OF AMOUNT. 

47. CA/3537/2014    KAKASAHEB PUNDLIK GAIKWAD    SHINDE BALAJI S.        
   [Civil]       AND OTHERS           COPY SERVED ON GP FOR R/1    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    S.S. GANGAKHEDKAR FOR R/4    
            TRA AND OTHERS         SHINDE BALAJI S.        
       In                     COPY SERVED ON GP        
   WP/2289/2013                    R/2 AND 3 SERVED.        
                            GANGAKHEDKAR SHAILENDRA S    
                             FOR R/4            
                            G P FOR R/1           
                            R/ 5 AND 6 DELETED       
                                            
    REMARK : FOR FIXING DATE. 

48. CA/3599/2014    BHARAT NAGNATHRAO SURYAWA    PATIL B.N.           
   [Civil]      NSHI              A.R. DEVKATE AND V.V. D    
            V/S SHAIKH RAHIMODDIN GAF    IXIT FOR R/1 AND 2      
            OORSAB AND ANOTHER       PATIL B.N.           
       In                     DEVAKATE ANANT R FOR R/
1.    
   WP/7223/2013                    AND 2              
                                            
    REMARK : FOR EXTENSION OF TIME. 
                                                            
                         * DUE ORDERS (CIVIL) *                         
                         ----------------------                         

49. RA/171/2011    DHONDIRAM NARSING BIRADAR    MAHESH PATIL          
   [Civil]       AND ORS.            MAHESH S PATIL ADV FOR PE    
            V/S ISHWAR BALIRAM HUDE A    TITIONER 3           
            ND ORS.             DHOBALE SATISH P        
       In                     V D SALUNKE AND A V SUKAL    
   WP/1820/2006                    E ,V D GUNALE FOR R/1 I    
                            A S SHEJWAL AND S P DHO    
                            BLE FOR R/6           
                            S B TASTGAR AND A W KSHIR    
                            SAGAR FOR R/ 9 AND 10      
                            V D SALUNKE FOR R/2,4,6,5    
                            ,7, AND 8 SERVED        
                            JAGATKAR AMOL ANANTRAO     
                            SHEJWAL ARUN S         
                            BL SAGAR KILLARIKAR       
                            SB GASTGAR, AW KSHIRSAGAR    
                             FOR R- 9,10          
                            G V SUKALE FOR R/1 CVTR                            OPY NOT SERVED         
                            V D SALUNKE FOR R-1.      
                                            
    REMARK : FOR REVIEW. R AND P RECEIVED FROM G.P. OFFICE. ADV. FOR PETITIONER 
         HAS FILED REJOINDER TO THE REPLY OF R/1 & 2, KEPT HEREWITH LOOSE 
         AS PAGING IS INCORRECT. 
      WITH    
   CA/5061/2011    DHONDIRAM NARSING BIRADAR    PATIL MAHESH S.         
             AND ORS.            V D SALUNKE AND G V SUKAL    
            V/S ISHWAR BALIRAM HUDE A    E FO RR/1            
            ND ORS.             S B GASTGAR           
       In                                     
   RA/171/2011                                    

50. WP/3519/2011    THE ADMINISTRATOR, JALNA    DANKH SACHIN V.         
   [Civil]      ZILLA SAHAKARI KRUSHI ...    CAVEAT FILED BY ADV P.D            V/S BABURAO KISANRAO LOND    URYAWANSHI FOR R 1,7, AND    
            HE AND ORS            17              
                            COPY NOT SERVED         
                            R/ 2 TO 5, 8,9,11,12,14 T    
                            O 16,18 TO 24,26 TO 49     
                            R/ 51 TO 53 SERVED       
                                            
    REMARK : NO CA FIELD 
      With    
   CA/11114/2012   SHAMSUNDAR ANANTRAO DANDW    BHISE BHAUSAHEB B        
            ATE, DIED THR. L.R. MANGA    S.V. DANKH FOR R/1 AND 
2.    
            V/S JALNA ZILLA SAHAKARI    P.D. SURYAWANSHI FOR R/1,    
            KRUSHI GRAMIN BAHU UDDESH    7 AND 17 IN WP         
       In                                     
   WP/3519/2011                                    
      With    
   CA/9494/2013    SAHEBRAO DAGDOBA KADAM, L    TAPSE ASHOK R          
.R. GAYABAI           S.V. DANKH FOR R/1 AND 2.    
            V/S JALNA ZILLA SAHAKARI    P.D. SURYAWANSHI FOR R/1,    
            KRUSHI GRAMIN BAHU-UDDESH    7 AND 17 IN WP         
       In                                     
   WP/3519/2011                                    

51. CA/11777/2012   THE STATE OF MAH        GOVT. PLEADER          
   [Civil]                      S K SHELKE FOR RESPONDENT    
            V/S HARI LAHANU VAYAL      G P               
                            S T SHELKE           
       In                                     
   WP/6181/2005                                    
    REMARK : FOR DIRECTION AND MODIFICATION 
      WITH    
   CA/11783/2012   THE STATE OF MAH        GOVT. PLEADER          
                            S K SHELKE FOR RESPONDENT    
            V/S KISAN CHINCHU BAMBERE                    
                                            
       In                                     
   WP/6182/2005                                    
      WITH    
   CA/11778/2012   THE STATE OF MAH        GOVT. PLEADER          
                            S K SHELKE FOR RESPONDENT    
            V/S NAMDEO RAVJI JADHAV                     
                                            
       In                                     
   WP/6180/2005                                    
      WITH    
   CA/11779/2012   THE STATE OF MAH        GOVT. PLEADER          
                            S K SHELKE FOR RESPONDENT    
            V/S RAMA LAXMAN BANDE                      
                                            
       In                                     
   WP/5720/2005                                    

52. CA/1204/2013    SAMBHAJI SOMNATHRAO PASTA    CHAWRE ANAND          
   [Civil]      PURE (DIED) LRS NARESH SA    COPY NOT SERVED ON S P SH    
            V/S CHIEF OFFICER UDGIR M    AH               
            UNICIPAL COUNCIL UDGIR     SUBODH P SHAH          
       In                     CHAWRE ANAND          
   WP/3753/2007                    A P CHAWARE FOR R/1A TO
1.   
                            B                
                                            
    REMARK : FOR VACATING I.R. 

53. CA/649/2014    ASARAM SHIVRAM DEOKAR      PAHUNE PATIL NANDKISHOR J    
   [Civil]                      .                
            V/S THE MANAGING DIRECTOR    SUDHIR PATIL FOR R/ 1 AND    
             , MAHARASHTRA STATE FARM    2 COPY SERVED         
       In                     R/ 3 DELTED           
   WP/3436/2005                    N J PAHUNE PATIL        
                            COPIES SERVED ON G.P.     
                            KALPALATA PATIL         
                            SUDHIR PATIL FOR R/ 1 AND    

2.               
                            R/ 3 DELETED          
                                            
    REMARK : FOR FIXING DATE 

54. CA/2004/2014    SHAKUNTALABAI PURBHAJI WA    BHAVTHANKAR VIVEK VASANTR    
   [Civil]      DE AND ORS           AO               
            V/S KISHAN JALBAJI WADE A    COPY SERVED ON A.P. BHAND    
            ND OTHERS            ARI FOR R/1           
       In                     BHATTA NOT PAID FOR R/5 T    
   WP/4863/2011                    O 17 IN WP           
                            BHANDARI ANAND P.        
                            R/ 5 TO 17 FORMAL PARTY     
                            R/1 TO 4 SERVED         
                            BHAVTHANKAR VIVEK VASANTR    
                            AO FOR R/1 TO 4         
                                            
    REMARK : FOR VACATING INTERIM RELIEF 

55. CA/2684/2014    SHAHAJI VITTHAL GATE AND    KADAM ANNASAHEB S.       
   [Civil]      OTHERS             KISHAN S SHINDE FOR PETNR    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    IN WP COPY NOT SERVED     
            TRA AND OTHERS         GP FOR R/ 1 AND 2 COPY NO    
       In                     T SERVED            
   WP/4581/2013                    SHINDE SHRIKISHAN S.      
                            COPY SERVED ON GP        
                            G P FOR R/ 1 AND 2       
                            R/ 3 AND 4 SEVED        
                            KADAM ANNASAHEB S. ADV FO    
                            R RESPDT 3 AND 4        
                                            
    REMARK : FOR VACATING STAY 
      WITH    
   WP/4565/2013    GOKUL DEVIDAS SHELKE AND    SHINDE SHRIKISHAN S.      
            OTHERS             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 TO 4        
            TRA AND OTHERS         R/ 5 SERVED           
                            SALUNKE SUDARSHAN J FOR R    
                            /5 TO 11            
                                            
                                                            
                          * AWAIT NOTICES *                          
                          -----------------                          

56. WP/2908/2013    AHEMADBEE ASHRAFMIYA SHAI    DESHPANDE GAURAV L       
   [Civil]      KH               K K NAIK            
            V/S YUSUF FAIJUSAB SAYYED    R/ 1 SEVED           
             AND OTHERS           R/ 2 AND 3 DISMISSED      
                            R/ 4 SERVED           
    REMARK : NOTICE OF R/1 & 4 ARE AWAITED AS PER COURTS ORDER DTD. 19/03/2
014. 
         
                                                            
                       * FOR FINAL HEARING (CIVIL) *                       
                       -----------------------------                       

57. WP/1956/2009    THE SECRETARY SHIKSHAN PR    A G TALHAR           
   [Civil]      ASARAK MANDAL AND ANR      S SAHIRE AND P R PATIL FO    
            V/S SANDIP HIRALAL NETKE    RR/1              
            AND ORS             CVTR. FILED BY SHRI S SAH    
                            IRE               
                            P.R.PATIL FOR R.NO.1.      
                            MAHAJAN SUREKHA P. ADV FO    
                            R R 1              
                                            
     
     
     

BOMBAY line6.gif line6.gif