BOMBAY HIGH COURT - AURANGABAD BENCH
BOMBAY HIGH COURT - AURANGABAD BENCH DAILY CAUSE LIST
Civil Matters

(For 24th, September, 2014 )

                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE R. M. BORDE
                 HON'BLE SHRI JUSTICE V.K. JADHAV
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

1.  WP/8330/2014    SHANKAR SITARAM PANCHALIN    PATHAN HAMZAKHAN I.       
   [Civil]      GE               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

2.  WP/8331/2014    ASHOK MANIKRAO KHOPADE     PAWAR RAHUL S.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

3.  WP/8332/2014    RAJABHAU ATMARAM THOMBRE    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

4.  WP/8403/2014    VAIDYANATH VIDYALAYA KARM    MOHEKAR GANESH V.        
   [Civil]      ACHARI SAHKARI PATH PEDHD    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

5.  WP/8414/2014    SANDIP SOBHAGCHAND PAGARI    WANI GIRISH V.         
   [Civil]      A AND ANOTHER          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

6.  WP/8415/2014    RAJENDRA WAMAN SONAR      SANCHETI RAHUL R.        
   [Civil]                                      
            V/S AHMEDNAGAR MUNICIPAL                    
            CORPORATION, AHMEDNAGAR                     

7.  WP/8417/2014    KEDAR SHIVRAJ VASMATKAR     KADAM VIKRAM S         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S BHARAT PETROLEUM CORP                    
            ORATION LTD., MUMBAI AND                    
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (WP) *                        
                       ---------------------------                        

8.  PIL/121/2013    DNYANESHWAR BHIKA CHAUDHA    BRAHME SHAILESH P.       
   [Civil]      RI AND ANOTHER         COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON STANDING C    
            TRA AND OTHERS         OUNSEL FOR UNION OF INDIA    
                            G P FOR R/1, 2 AND 4      
                            ALOK SHARMA FOR R/3       
                            G P FOR R/1, 2 AND 4      
                            ALOK SHARMA FOR R/3       
                            SHAH J.R. FOR R/5        
                            KADETHANKAR AJIT B. FOR R    
                            /6               
                            SHARMA ALOK M. FOR R/3     
                                            

9.  WP/687/2013    TULJABHAVANI JANVIKAS SAM    KORE GANESH J          
   [Civil]      AJIK SOC. MOHA         COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G.P. FOR R/1 TO 4        
            ORS               R/5 SERVED           

10. WP/4265/2013    BAJRANG RESEARCH FOUNDATI    NAGARGOJE ANKUSH N.       
   [Civil]      ON               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         JADHAV N.L. FOR R-2 AND R    
                            -3               

11. WP/5913/2013    SAYEEDA ABDUL RASHID PATE    SURYAWANSHI PRASHANT D. A    
   [Civil]      L SHAIKH            ND ASHOK R TAPSE        
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               G P FOR R/1           
                            GUDE MADHAV P. FOR R/3     
                            R-2 SERVED           
                                            

12. WP/7330/2013    DINKARRAO PRALHADRAO DESH    SALUNKE V.D.          
   [Civil]      MUKH              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 4        
            TRA AND OTHERS         D.J. CHOUDHARY FOR R/5     
      With    
   CA/4883/2014    DINKARRAO PRALHADRAO DESH    SALUNKE V.D.          
            MUKH              AGP FOR R/1 TO 4 AND 6     
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   WP/7330/2013                                    
      With    
   CA/6540/2014    DINKARRAO PRALHADRAO DESH    SALUNKE V.D.          
            MUKH              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 4         
            TRA AND OTHERS         D J CHOUDHARI FOR R/5      
       In                     GP FOR R/6           
   WP/7330/2013                    R/7 TO 12 SERVED        
                            
                            
                            
      With    
   CA/7365/2014    DINKARRAO PRALHADRAO DESH    SALUNKE V.D.          
            MUKH              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   WP/7330/2013                                    

13. WP/8151/2013    DEEPAK DINKARRAO PATHAK     PARTY IN PERSON         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE COMMISSIONER, LAT    HON VINAYAK D. FOR R/1     
            UR MUNICIPAL CORPORATION    AGP FOR R/2           

14. WP/8382/2013    DEEPAK DINKARRAO PATHAK     PARTY IN PERSON         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE INFORMATION    G P FOR R/1 TO 3        
             COMMISSIONER AND OTHERS    G P FOR R/1 TO 3        

15. WP/9961/2013    SHIVJYOTI CO-OPERATIVE HO    THOMBRE S.S.          
   [Civil]      USING SOCIETY LTD.       BAJAJ ANIL S.          
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         A S BAJAJ FOR R/2 AND 3     

16. PIL/63/2014    SHAIKH JILANI SHAIKH AMIN    QURESHI SHAIKHLAL ABDUL G    
   [Civil]                      AFAR              
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON G.P.       
            TRA AND OTHERS         PATIL UMAKANT K. FOR R/1,    

5.TO 7             
                            R/2 TO 4, 8 SERVED       
                                            

17. WP/923/2014    RAJABHAU PRASAD NIRVAL     RAKH ASHA D.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

18. WP/1209/2014    SATISH MOHANLAL LAHOTI AN    BHANDARI ANAND P.        
   [Civil]      D OTHERS            COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R-1           
            TRA AND OTHERS         GUNALE V.D. FOR R/2 AND
3.   

19. WP/2166/2014    EKNATH GURU NANDEO MAHARA    PATNURKAR V.D.         
   [Civil]      J                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SHARMA ALOK M. FOR R/2     
            TRA AND OTHERS                         
    REMARK : AS PER COURTS ORDER DT. 12/03/14 AND 28/03/14 AMENDMENT MADE ON 
         TODAY. 

20. WP/3389/2014    SARDAR RAJENDRA SINGH NAR    BORA SATYAJIT S.        
   [Civil]      ENDRA SINGH PUJARI AND AN    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    CAVEAT NO 61/14 FILED BY    
            TRA AND OTHERS         A S GANDHI FOR R-4       
                            GP FOR R/1 TO 3         
                            R S DESHMUKH FOR R/5      
                            GANDHI AMOL S. FOR R/5     
                                            
      With    
   CA/5109/2014    RAVENDAR SINGH ASHA SINGH    DESHMUKH RAJENDRA S.      
             AND OTHERS           GP FOR R/1 TO 3         
            V/S SARDAR RAJENDRA SINGH    S S BORA            
             NARENDRA SINGH PUJARI AN                    
       In                                     
   WP/3389/2014                                    

21. WP/3420/2014    PANDURANG ANANDRAO WAWRE    KALE AJEET B.          
   [Civil]      AND OTHERS           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
      With    
   CA/5305/2014    ASHOK RAJARAM PATIL       KULKARNI MUKUL S.        
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S PANDURANG ANANDRAO WA                    
            WRE AND OTHERS                         
       In                                     
   WP/3420/2014                                    

22. WP/4582/2014    DAMU SAKHARAM MALUNJKAR A    BHALERAO R.D.          
   [Civil]      ND OTHERS            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 4         
            TRA AND OTHERS                         

23. WP/5005/2014    PRALHAD VITHALRAO ZUNGURE    NAKHATE SWATI B.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 3         
            TRA AND OTHERS                         

24. WP/6632/2014    NARAYAN NAMDEV PATIL AND    PARANJAPE PRAKASH S AND M    
   [Civil]      ANOTHER             .R.WAGH             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         GAIKWAD PRAMOD S FOR R/
4.    
                            GP FOR R/1 TO 3         

25. WP/6801/2014    BHAGWAN RAMKISHAN NIRVAL    RAKH ASHA D.          
   [Civil]      AND ANOTHER           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

26. WP/6586/2010    ANIL UMRAO GOTE         KULKARNI MUKUL S.        
   [Civil]                      BRAHME SHAILESH P. FOR PE    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    TITIONER            
            TRA AND ORS           COPY SERVED ON G.P       
                            GP FOR R/1 TO 3         
                            SHAH SUBODH P. FOR R/4 AN    
                            D 5               
                            R-4 TO 7 SERVED         
                                            

27. WP/7668/2012    M/S SACHIN ENTERPRISES AN    KULKARNI U.R. AND MEERA J    
   [Civil]      D ORS              BIRADAR            
            V/S STATE BANK OF INDIA A    DESHPANDE SIDDHARTH R. FO    
            ND ANR             R R/2              
                            R/1 SERVED.           

28. WP/2008/2013    RAFAT HUSSAIN ANSARI S/O    GANDHI AMOL S.         
   [Civil]      MUSHTAQ HUSSAIN AND OTHER    G.P. FOR R/1,2,4        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DESHPANDE MURAR V. FOR R/    
            TRA AND OTHERS         3                
                            DESHPANDE MURAR V. FOR R/    

2.               
                                            
      With    
   CA/5747/2013    RAFAT HUSSAIN ANSARI MUSH    GANDHI AMOL S.         
            TAQ HUSSAIN AND OTHERS     COPY NOT SERVED ON G.P.     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    M.V.DESHPANDE          
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   WP/2008/2013                                    
      With    
   CA/2520/2014    RAFAT HUSSAIN ANSARI S/O    GANDHI AMOL S.         
            MUSHTAQ HUSSAIN AND OTHER    M V DESHPANDE          
            V/S THE STATE OF MAHARASH    M.V.DESHPANDE          
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   WP/2008/2013                                    

29. WP/8678/2013    NARHARI PENTYYA RAICHALWA    LONDHE SHASHIKANT S       
   [Civil]      R                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DESHPANDE MANJUSHA A.      
            TRA AND OTHERS         R-2               
                            GP FOR R/1           
                            R/3 SERVED           
                            KALE ATUL R. FOR R/4      
                            R/3 SERVED           
                                            
    REMARK : -NOTICE OF 5 IS RETURNED UNSERVED FOR WANT OF TIME. -FOR ADMISSION 
         AS PER COURTS ORDER DT. 08/08/14. 

30. WP/9860/2013    WAMAN LAXMAN VADAK       DESHMUKH H.D.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         R/2 TO 6 SERVED         

31. WP/1406/2014    RAJKUMAR GOVINDRAO TAPRE    KULKARNI PRASHANT P       
   [Civil]                      PANPATTE V.S. FOR R/6      
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         CHOUKIDAR SANJAY R. FOR R    
                            /17 AND 12           
                            PAITHANKAR PRAKASH B. FOR    
                             R/13              
                            GP FOR R/1 TO 4         
                            R/5,8 TO 10,13 AND 14 SER    
                            VED               
                                            

32. WP/2141/2014    KISAN BAPU GUND AND OTHER    TUNGAR NIKHILESH K.       
   [Civil]      S                COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1,2 AND 5       
            TRA AND OTHERS         MORE KAILAS U FOR R/3 AND    

4.               

33. WP/3313/2014    ASHOK KHIRSING RATHOD AND    KATNESHWARKAR P.R.       
   [Civil]       OTHERS             RATHOD ABHAYA R. FOR R/
1.    
            V/S DHARAMSING DAGADU RAT    TO 10              
            HOD AND OTHERS         R/1 TO 11 SERVED        
                            RATHOD ABHAYA R. FOR R/
11.   

34. WP/5068/2014    KAMALKISHOR NARAYANDAS LA    TALHAR AJAY G.         
   [Civil]      DDHA              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    BAJAJ ANIL S. FOR R/2      
            TRA AND ANOTHER                         

35. WP/5489/2014    UMESH TEKCHAND CHAUKSE     SHELKE SHIVAJI T.        
   [Civil]                      R/SOLE SERVED          
            V/S MSRTC THR. DIVISIONAL    REDDY RANJANA D. FOR R/SO    
             CONTROLLER, AURANGABAD     LE               

36. WP/6848/2014    MADHAVRAO SHIVLING NINGDA    SAKOLKAR VIJAY G.        
   [Civil]      LE AND OTHERS          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHRES                         

37. WP/6944/2014    KRANTISINHA SATIS PATIL M    BHARAD SANTOSH R        
   [Civil]      ASCYA VYAVASAIK SAHAKARI    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 4         
            TRA AND OTHERS                         

38. WP/7692/2014    RAMESH BIHARILAL GANGWAL    KADU SHIVRAJ B.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE S.S. SHINDE
                 HON'BLE SHRI JUSTICE V.L. ACHLIYA
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                      * DUE ORDER [ AWAIT SERVICE ] *                       
                      -------------------------------                       

1.  WP/928/2014    MR SACHIN GULABRAO JADHAV    INGALE VIVEKANAND V.      
   [Criminal]     AND OTHER                           
            V/S CHAYA W/O RAVINDRA SA                    
            PAKE                              
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. NOTICE OF R/SOLE IS AWAITED. SERVICE AFFIDAVIT 
         NOT FILED. 

2.  APPLN/3264/2014  DURGASHAKTI FOODS PVT.LTD    BORA SATYAJIT S.        
   [Criminal]     AND OTHERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NO.1          
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. NOTICE OF R.NO.2 IS AWAITED. 
                                                            
                     * FOR ORDERS [ EXTENSION OF TIME ] *                     
                     ------------------------------------                     

3.  APPLN/2509/2014  MORGAN VENTURES LTD.AND A    DESHPANDE JAGDISH V       
   [Criminal]     NOTHER             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DESHPANDE JAGDISH V       
            TRA AND ANOTHER         COPY SERVED ON PP        
       In                     VAKIL LAHARIMANOHAR D. R.    
   APPLN/907/2014                   NO.2              
                                            
    REMARK : FOR MODIFICATION. SPARE COPIES SUPPLIED BY THE APPLICANT WITHIN 
         TIME, RETURNABLE DATE MAY BE EXTENDED. 
      WITH    
   APPLN/907/2014   MORGAN VENTURES AND ANOTH    DESHPANDE JAGDISH V       
            ER               COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    VAKIL LAHARIMANOHAR D. R.    
            TRA AND ANOTHER         NO.2              
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/2526/2014  MORGAN VENTURES AND ANOTH    DESHPANDE JAGDISH V       
            ER               COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    VAKIL LAHARIMANOHAR D. R.    
            TRA AND ANOTHER                         
       In                                     
   APPLN/907/2014                                   
                                                            
                        * DUE ORDERS (CRIMINAL) *                        
                        -------------------------                        

4.  APEAL/189/2014   BIBHISHAN VISHWANATH POTB    NIMBALKAR ANIRUDDHA A      
   [Criminal]     HARE              COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : R & P RECEIVED. ACCUSED IS IN JAIL. ADV HAS FILED PVT PAPER BOOK. 
         READY FOR HEARING. 
                                                            
                 * FOR ADMISSION - FRESH 
[CRIMINAL SIDE MATTERS] *                  
                 ---------------------------------------------------                  

5.  WP/655/2014    AYESHA HUMERA MOHD.GAYASO    SAVANT VILAS P         
   [Criminal]     DDIN              DHAGE VIVEK J.  R NO 4     
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA AND OTHERS         PP FOR R.NOS. 1 TO 3      
    REMARK : FOR DIRECTIONS. 
      WITH    
   APPLN/4473/2014  SHAIKH MD IFTEKARUDDIN S/    DHAGE VIVEK J. AND D A KA    
            O BADRODDIN          RNIK              
            V/S AYESHA HUMERA D/O MOH    COPY SERVED ON PP        
            D GAYASODDIN AND OTHERS     COPY SERVED ON V [ SAWAMT    
       In                     FOR R.NO.1           
   WP/655/2014                                    

6.  WP/898/2014    VISHWAS VASANTRAO SONWANE    ANDHALE M.R.          
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : FOR DIRECTION REPLY NOT FILED BY APP. 

7.  WP/972/2014    BABAN S/O BANSI CHAVAN     JADHAVAR SHIVPRASAD G.     
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHER                          
    REMARK : FOR DIRECTIONS. REPLY FILED BY APP. 

8.  APPLN/4056/2014  YASMIN BANO MUZHIR AHMED    DESHMUKH RAVINDRA M.      
   [Criminal]     KHAN              COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    WARAMAA B.R.          
            TRA AND OTHERS         COPY SERVED ON PP        
       In                     DESHMUKH RAVINDRA M.      
   APPLN/1684/2014                  FOR R.NO.2           
                                            
    REMARK : FOR WITHDRAWAL OF AMOUNT. NOTE: AMOUNT OF Rs.10,000/- DEPOSITED 
         IN THIS OFFICE ON 03.05.2014. 
      WITH    
   APPLN/1684/2014  MUZHIR AHMED ITBAR KHAN A    WARAMAA B.R.          
            ND OTHERS            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    DESHMUKH RAVINDRA M.      
            TRA AND ANOTHER         FOR R.NO.2           
                                            
                                            

9.  APPLN/4945/2014  GANESH S/O BHANUDAS GHODE    SAVANT VILAS P         
   [Criminal]     AND OHTERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. NOTE: PAGE NOS. 19-D TO 19-O, 26, 27 ARE NOT 
         LEGIBLE. ii) DISTRICT CHANGED IN APPLICATION. 

10. APPLN/4993/2014  ATUL MACHHINDRA HARAL AND    JADHAV SATEJ S         
   [Criminal]     ANOTHER            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. NOTE: V.P. NOT FILED. ii) COURT FEES NOT AFFIXED 
         ON CERTIFIED COPY. 
                                                            
                * FOR ADMISSION - AFTER NOTICE [CRIMINAL SIDE MATTERS] *                
                --------------------------------------------------------                

11. APPLN/6175/2013  BHARTI AIRTEL LIMITED      DESHMUKH SACHIN S.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NO. 1.         
            TRA AND OTHERS         DISMISSED AS AGAINST R/NO    

2.               
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. R/NO 2 DISMISSED AS PER HONOURABLE COURTS ORDER 
         DT 04/08/2014 

12. APPLN/6176/2013  BHARTI AIRTEL LIMITED      DESHMUKH SACHIN S.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NO. 1.         
            TRA AND OTHERS         DISMISSED AS AGAINST R/NO    

2.               
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. R/NO DISMISSED AS PER HONOURABLE COURTS ORDER 
         DT 4/8/2014. 

13. APPLN/6633/2013  PRAKASH RAMKRISHANRAO TAU    GODSAY SATISH M.        
   [Criminal]     R AND ANOTHER          COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NO.1          
            TRA AND ANOTHER         R.NO.2 SERVED          
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. 

14. APPLN/257/2014   SHRI.MAHINDRA EKNATH MALI    THOKE DHANANJAY B        
   [Criminal]     AND ANOTHER          COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS. 1 AND 2     
            TRA AND OTHERS         SAVALE AMIT S R.NO.3      
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. 

15. APEAL/308/2014   TUSHAR MAHENDRAKUMAR JAIN    LADDA SAGAR S          
   [Criminal]                     MURKUTE J.M. R.NO.2       
            V/S THE STATE OF MAH AND    PP FOR R.NO.1          
            ANR                               
    REMARK : R & P RECEIVED. 
      WITH    
   APPLN/4265/2012  THE STATE OF MAH        PUBLIC PROSECUTOR        
                            MURKUTE J.M. R.NO.1       
            V/S BALU SALUBA GHADGE                     
                                            
                                            
                                            

16. WP/309/2014    NARAYAN BABASAHEB DEVKAR    AMBETKAR ARVIND G        
   [Criminal]     AND OTHERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    LAKHOTIYA PAWAN K. R.NO            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. DOCUMENTS FILED REGARDING PAYMENT OF Rs.5000/-, 
         KEPT LOOSE HEREWITH. MEDIATION REPORT FILED. 

17. WP/362/2014    DR.MRS.NAVEED-US-SAHAR     RASAL ASHA SANJAY        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE POLICE COMMISSION                    
            ER AND OTHERS                          
    REMARK : FOR DIRECTIONS. REPLY FILED BY APP FOR R.NO.3 

18. WP/510/2014    AHMED KHAN AMIRKHAN PATHA    AWALE GIRISH L.         
   [Criminal]     N                COPY SERVED TO PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS. 1 AND 2     
            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : FOR DIRECTIONS. NOTE: PAGE NOS.11 TO 14, 19, 31 TO 33, 37,39,41,42 
         ARE NOT LEGIBLE. 

19. APPLN/533/2014   UTTAM KARBHARI AHER       YASHODEEP DESHMUKH AND KU    
   [Criminal]                     LTHE SUDHA S          
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA AND ANOTHER         PISAL PRAMOD A.         
                            FOR R.NO.2           
                            PP FOR R.NO.1          
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. REJOINDER TO THE REPLY OF R.NO.2 FILED APPLICANT. 
         ADDL AFFIDAVIT FILED BY R.NO.2 

20. WP/608/2014    PRADEEP MANOHAR BANATE     THROUGH JAIL          
   [Criminal]                     SMT DEEPALI JAPE-ANSINGEK    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    AR (APPOINTED)         
            TRA               COPY SERVED ON PP        
    REMARK : FOR GRANT OF REMISSION. REPLY FILED BY APP. 

21. APPLN/646/2014   VIJAY BABURAO PINGLE AND    PATIL UJWAL SUBHASH       
   [Criminal]     OTHERS             COPY SERVED ONP P        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GHANEKAR NILESH S. FOR R.    
            TRA AND OTHERS         NO.3              
                            PP FOR R.NOS. 1 AND 2     
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. 

22. APPLN/747/2014   AMOL @ BALU SOMINATH DHAK    THOMBRE S.S.          
   [Criminal]     ANE               COPY SERVED ONPP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    THOMBRE S.S.          
            TRA               COPY SERVED ONPP        
       In                                     
   APEAL/63/2014                                   
    REMARK : FOR BAIL. R & P RECEIVED IN APPEAL NO.63/2014. 
      WITH    
   APEAL/34/2014   ASHABAI KUNDALIK CHATE     SALUNKE SUDARSHAN J       
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
      WITH    
   APEAL/63/2014   AMOL @ BALU SOMINATH DHAK    THOMBRE S.S.          
            ANE               COPY SERVED ONPP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
      WITH    
   APPLN/1395/2014  ATAMARAM DAIWAN MUNDE      SALUNKE V.D.          
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
       In                                     
   APEAL/154/2014                                   
      WITH    
   APEAL/154/2014   ATAMARAM DAIWAN MUNDE      SALUNKE V.D.          
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               

23. WP/951/2014    DIGAMBAR S/O VINAYAK BELA    SHELKE SHIVAJI T.        
   [Criminal]     PURKAR             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS.1 TO 3       
            TRA AND OTHERS         R.NOS. 4 AND 5 DELETED.    
    REMARK : FOR DIRECTIONS. R.NOS. 4 & 5 DELETED. 

24. APPLN/978/2014   YUNUS BASHIR PATEL AND OT    PATIL PRAKASHSING B.      
   [Criminal]     HERS              S S JADHAVAR (CONSENT OBT    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    AINED)             
            TRA               COPY SERVED ONPP        
                            PP FOR R.NO.1          
                            R.NO.2 SERVED          
                            SURYAWANSHI NITIN B. R.NO    
                            .2               
                                            
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. 

25. WP/1033/2014    MEENA W/O RAMCHANDRA CHIG    BIRADAR R.D.          
   [Criminal]     LE               COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R.NOS. 1 TO 3      
            TRA AND OTHER                          
    REMARK : FOR DIRECTIONS 

26. APPLN/1699/2014  SAYED ANWAR SAYED LAL AND    PATIL JAYANT R.         
   [Criminal]     ANOTHER            COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GUNALE V.D. R.NO.2       
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. 

27. APPLN/2084/2014  THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
   [Criminal]                     RAJPUT DEEPAK K R NO-3 A    
            V/S RAMESH MANIK ATOLE AN    ND 4              
            D OTHERS            RAJPUT DEEPAK K R NO-1,2    
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO APPEAL. 

28. APPLN/2155/2014  SUBHASH PUNDLIKRAO JAIKAR    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Criminal]     AND OTHERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    RAJPUT DEEPAK K AND SACHI    
            TRA AND ANOTHER         N MANDLIK R.NO.2        
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING FIR. 

29. APPLN/4888/2014  ZAKIR S/O NAZIR SHAIKH AN    SHAIKH MAZHAR A. JAHAGIRD    
   [Criminal]     D OTHER             AR               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING & STAY. NOTE: PAGE NOS.24 TO 34 ARE NOT READABLE         CERTIFIED COPY OF FIR NOT FILED. 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE K. K. TATED
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                     * FOR DISMISSAL [CIVIL SIDE MATTERS] *                     
                     --------------------------------------                     

1.  FA/731/2014    EXECUTIVE ENGINEER, IRRIG    SANGLE SHIRISH G.        
   [Civil]      ATION PROJECT STRENGTHENI    L C PATIL FOR R/1        
            V/S VITTHAL NINGAPPA BOKA    GP FOR R/2 AND 3       
            LE AND OTHERS                          
    REMARK : R & P received. 
      WITH    
   FA/732/2014    EXECUTIVE ENGINEER, IRRIG    SANGLE SHIRISH G.        
            ATION PROJECT STRENGTHENI    L C PATIL FOR R/1        
            V/S DATTU GUNDAPPA BOKALE    GP FOR R/2 AND 3       
             AND OTHERS           COPY SERVED ON GP        
      WITH    
   FA/733/2014    EXECUTIVE ENGINEER, IRRIG    SANGLE SHIRISH G.        
            ATION PROJECT STRENGTHENI    PATIL LAXMIKANT C.ADV FOR    
            V/S PIRAJI TIPANNA BOKALE    R/1              
             AND OTHERS           GP FOR R/2 AND 3       
                            COPY SERVED ON GP        
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

2.  MCA/104/2014    PRIYANKA SANTOSH SARWADE    DALVI UDAY D          
   [Civil]                                      
            V/S SANTOSH TATYABA SARWA                    
            DE                               

3.  MCA/110/2014    RESHMA PANDURANG DEOKAR     SALUNKE SUDARSHAN J       
   [Civil]                                      
            V/S PANDURANG YALLAPPA DE                    
            OKAR                              
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

4.  MCA/72/2014    VINITA SHAILENDRA ZALONE    PATIL SWAPNIL S.        
   [Civil]                      R/SOLE SERVED          
            V/S SHAILENDRA NARAYAN ZA    PAWAR HEMANTKUMAR F.      
            LONE              R SOLE             
    REMARK : AS PER HONRABLE COURTS ORDER DATED 27/08/2014 MR. H.F. PAWAR ADVOCATE 
         FOR THE RESPONDENT HAS NOT FILED VAKALANTNAMA TILL TODAY. 
                                                            
               * APPEALS FOR ADMISSION - AFTER NOTICE [CIVIL SIDE MATTERS] *               
               -------------------------------------------------------------               

5.  MCA/33/2014    SONAM TUSHAR JAISWAL      GORE RAVINDRA VITTHAL      
   [Civil]                      S.B. RAJEBHOSALE        
            V/S TUSHAR BHATULAL JAISW    R/SOLE SERVED.         
            AL                               

6.  MCA/71/2014    PRATIBHA SAMEER PALVE      GOUR RASHMI P          
   [Civil]                      R/SOLESERVED BY AFFIXING    
            V/S SAMEER TUKARAO PALAVE    ON THE DOOR.          
                                            
                                                            
                        * URGENT ORDERS (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

7.  CA/8320/2014    MANIK MANCHAKRAO SAMALE     IMALE RAMESH R.         
   [Civil]                      S G CHAPALGAONKAR FOR R/1    
            V/S BAJAJ ALLIANZ GENERAL    M P KALE AND K G SALUNK    
             INSURANCE CO LTD. AND AN    E FOR R/2 (COPY NOT SERVE    
       In                     D)               
   FA/2286/2008                    S G CHAPALGAONKAR        
                            M P KALE AND K G SALUNKE    
                            FOR R RNO. 2          
                            IMALE RAMESH R. FOR R/1     
                                            
    REMARK : For orders. 
                                                            
                   * CIVIL APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY *                   
                   ----------------------------------------------                   

8.  CA/13032/2011   THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]      AND ANR             GOVT. PLEADER          
            V/S BAPU SHRIPATI SURYAWA                    
            NSHI                              
       In                                     
   FAST/23580/2011                                  
    REMARK : For delay of 775 days. 
      WITH    
   CA/13033/2011   THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND ANR                             
            V/S BAPU SHRIPATI SURYAWA                    
            NSHI                              
       In                                     
   FAST/23580/2011                                  
      WITH    
   CA/13034/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S PANDURANG GYANOBA JAG                    
            TAP                               
       In                                     
   FAST/23608/2011                                  
      WITH    
   CA/13035/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S PANDURANG GYANOBA JAG                    
            TAP                               
       In                                     
   FAST/23608/2011                                  
      WITH    
   CA/13036/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S VISHWAMBHAR MAHADU SU                    
            RYAWANSHI, DIED THR. L.R.                    
       In                                     
   FAST/23612/2011                                  
      WITH    
   CA/13037/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S VISHWAMBHAR MAHADU SU                    
            RYAWANSHI, DIED THR. L.R.                    
       In                                     
   FAST/23612/2011                                  
      WITH    
   CA/13038/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S PRABHAKAR DADARAO SUR                    
            YAWANSHI                            
       In                                     
   FAST/23615/2011                                  
      WITH    
   CA/13039/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S PRABHAKAR DADARAO SUR                    
            YAWANSHI                            
       In                                     
   FAST/23615/2011                                  
      WITH    
   CA/13040/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S VINAYAK VISHWAMBHAR S                    
            URYAWANSHI                           
       In                                     
   FAST/23634/2011                                  
      WITH    
   CA/13041/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S VINAYAK VISHWAMBHAR S                    
            URYAWANSHI                           
       In                                     
   FAST/23634/2011                                  
      WITH    
   CA/13042/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S BHASKAR HANMANTRAO PA                    
            TIL                               
       In                                     
   FAST/23630/2011                                  
      WITH    
   CA/13043/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S BHASKAR HANMANTRAO PA                    
            TIL                               
       In                                     
   FAST/23630/2011                                  
      WITH    
   CA/13044/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S SANJAY PUNDLIK SURYAW                    
            ANSHI                              
       In                                     
   FAST/23627/2011                                  
      WITH    
   CA/13045/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S SANJAY PUNDLIK SURYAW                    
            ANSHI                              
       In                                     
   FAST/23627/2011                                  
      WITH    
   CA/13046/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S VAIJINATH NARSING SUR                    
            YAWANSHI                            
       In                                     
   FAST/23623/2011                                  
      WITH    
   CA/13047/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S VAIJINATH NARSING SUR                    
            YAWANSHI                            
       In                                     
   FAST/23623/2011                                  
      WITH    
   CA/13048/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S DIGAMBAR SHRIPATI SUR                    
            YAWANSHI                            
       In                                     
   FAST/23605/2011                                  
      WITH    
   CA/13049/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S DIGAMBAR SHRIPATI SUR                    
            YAWANSHI                            
       In                                     
   FAST/23605/2011                                  
      WITH    
   CA/13050/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S SHESHIKALA VAIJINATH                    
            SURYAWANSHI                           
       In                                     
   FAST/23601/2011                                  
      WITH    
   CA/13051/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S SHESHIKALA VAIJINATH                    
            SURYAWANSHI                           
       In                                     
   FAST/23601/2011                                  
      WITH    
   CA/13052/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S BALAJI RAM SURYAWANSH                    
            I                                
       In                                     
   FAST/23619/2011                                  
      WITH    
   CA/13053/2011   THE STATE OF MAH THR. COL    GOVT. PLEADER          
            LECTOR LATUR AND ANR                      
            V/S BALAJI RAM SURYAWANSH                    
            I                                
       In                                     
   FAST/23619/2011                                  

9.  CA/15822/2011   THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]      AND ORS             GOVT. PLEADER          
            V/S SHIVAJI TULSIRAM PATI                    
            L AND ORS                            
       In                                     
   FAST/31096/2011                                  
    REMARK : For delay of 645 days. 
      WITH    
   CA/15823/2011   THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND ORS                             
            V/S SHIVAJI TULSIRAM PATI                    
            L AND ORS                            
       In                                     
   FAST/31096/2011                                  

10. CA/15831/2011   THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]                      GOVT. PLEADER          
            V/S DWARKABAI DINKAR PAWA                    
            R DIED TH LRS BHAUSAHEB D                    
       In                                     
   FAST/30666/2011                                  
    REMARK : For delay of 775 days. 
      WITH    
   CA/15832/2011   THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S DWARKABAI DINKAR PAWA                    
            R DIED TH LRS BHAUSAHEB D                    
       In                                     
   FAST/30666/2011                                  
      WITH    
   CA/15833/2011   THE STATE OF MAHARASHTR     GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S HOUSABAI NANA KHUDE D                    
            IED TH LRS BHAUSAHEB N KH                    
       In                                     
   FAST/30657/2011                                  
      WITH    
   CA/15834/2011   THE STATE OF MAHARASHTR     GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S HOUSABAI NANA KHUDE D                    
            IED TH LRS BHAUSAHEB N KH                    
       In                                     
   FAST/30657/2011                                  
      WITH    
   CA/15835/2011   THE STATE OF MAHARASHTR    GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S MORESHWAR SHANKAR KUL                    
            KARNI AND ORS                          
       In                                     
   FAST/30663/2011                                  
      WITH    
   CA/15836/2011   THE STATE OF MAHARASHTR    GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S MORESHWAR SHANKAR KUL                    
            KARNI AND ORS                          
       In                                     
   FAST/30663/2011                                  
      WITH    
   CA/15837/2011   THE STATE OF MAHARSHTRA     GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S MALHARI MARUTI VEER A                    
            ND ORS                             
       In                                     
   FAST/30660/2011                                  
      WITH    
   CA/15838/2011   THE STATE OF MAHARSHTRA     GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S MALHARI MARUTI VEER A                    
            ND ORS                             
       In                                     
   FAST/30660/2011                                  

11. CA/3820/2012    MALLAPPA ADVEAPPA TIKUNE    SONTAKKE GAJANAN K AND P    
   [Civil]                      G SONTAKKE           
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ANR               SONTAKKE GAJANAN K AND P    
       In                     G SONTAKKE           
   FAST/33225/2011                                  
    REMARK : For delay of 1652 days. 

12. CA/2508/2013    BHASKAR RUPCHAND PATIL     KALANI PRAVIN N.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP.       
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF    GOVT. PLEADER FOR R/1      
            FICER, UPPER TAPI PROJECT    DHONGADE SURESH D. FOR R/    
       In                     2                
   FAST/31927/2012                  KALANI PRAVIN N.        
                                            
    REMARK : For delay of 962 days. 
      WITH    
   CA/2507/2013    KASHIRAM RUPCHAND PATIL     KALANI PRAVIN N.        
                            COPY SERVED ON GP.       
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF    GOVT. PLEADER FOR R/1      
            FICER, UPPER TAPI PROJECT    DHONGADE SURESH D. FOR R/    
       In                     2                
   FAST/31887/2012                  DHONGADE SURESH D. FOR R/    

2.               
                                            
      WITH    
   CA/10575/2013   BHASKAR RUPCHAND PATIL     KALANI PRAVIN N.        
                            S D DHONGDE FOR R/2 (COPY    
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF    NOT SERVED)          
            FICER, UPPER TAPI PROJECT    GOVT. PLEADER FOR R/1      
       In                                     
   FAST/31927/2012                                  

13. CA/2513/2013    MANGALABI CHAGAN PATIL     KALANI PRAVIN N.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP.       
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF    GOVT. PLEADER FOR R/1      
            FICER, UPPER TAPI PROJECT    DHONGADE SURESH D. FOR R/    
       In                     2                
   FAST/31884/2012                  KALANI PRAVIN N.        
                                            
    REMARK : For delay of 964 days. 

14. CA/2514/2013    SANJAY KASHIRAM PATIL      KALANI PRAVIN N.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP.       
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF    GOVT. PLEADER FOR R/1      
            FICER, UPPER TAPI PROJECT    DHONGADE SURESH D. FOR R/    
       In                     2                
   FAST/31889/2012                  KALANI PRAVIN N.        
                                            
    REMARK : For delay of 1049 days. 
      WITH    
   CA/10578/2013   SANJAY KASHIRAM PATIL      KALANI PRAVIN N.        
                                            
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF                    
            FICER, UPPER TAPI PROJECT                    
       In                                     
   FAST/31889/2012                                  

15. CA/2515/2013    RAJARAM RUPCHAND PATIL     KALANI PRAVIN N.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP.       
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF    GOVT. PLEADER FOR R/1      
            FICER, UPPER TAPI PROJECT    DHONGADE SURESH D.       
       In                     FOR R-2             
   FAST/31923/2012                  KALANI PRAVIN N.        
                                            
    REMARK : For delay of 1025 days. 

16. CA/2516/2013    SUDHAKAR KASHIRAM PATIL     KALANI PRAVIN N.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP.       
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF    GOVT. PLEADER FOR R/1      
            FICER, UPPER TAPI PROJECT    DHONGADE SURESH D. FOR R/    
       In                     2                
   FAST/31925/2012                  KALANI PRAVIN N.        
                                            
    REMARK : For delay of 1046 days. 
      WITH    
   CA/10576/2013   SUDHAKAR KASHIRAM PATIL     KALANI PRAVIN N.        
                                            
            V/S THE SPL. LAND ACQ. OF                    
            FICER, UPPER TAPI PROJECT                    
       In                                     
   FAST/31925/2012                                  

17. CA/2862/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
   [Civil]      MINOR IRRIGATION DIVISION    SURWASE B.R.          
            V/S KISHAN SAKHARAM KAMBL                    
            E                                
       In                                     
   FAST/1203/2014                                   
    REMARK : For delay of 402 days. 
      WITH    
   CA/2863/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S KISHAN SAKHARAM KAMBL                    
            E                                
       In                                     
   FAST/1203/2014                                   
      WITH    
   CA/2840/2014    EXECUTIVE ENGINEER BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S RAMRAO NAMDEO GHORPAD                    
            E DIED VITHAL GHORPADE DI                    
       In                                     
   FAST/1270/2014                                   
      WITH    
   CA/2841/2014    EXECUTIVE ENGINEER BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S RAMRAO NAMDEO GHORPAD                    
            E DIED VITHAL GHORPADE DI                    
       In                                     
   FAST/1270/2014                                   
      WITH    
   CA/2846/2014    EXECUTIVE ENGINEER BEED M    SURWASE B.R.          
            INOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S HARIBHAU GOPAL PAWAR                    
                                            
       In                                     
   FAST/1288/2014                                   
      WITH    
   CA/2847/2014    EXECUTIVE ENGINEER BEED M    SURWASE B.R.          
            INOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S HARIBHAU GOPAL PAWAR                    
                                            
       In                                     
   FAST/1288/2014                                   
      WITH    
   CA/2844/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S MARUTI SADHU AAGE THR                    
            OUGH LR DNYANOBA MARUTI A                    
       In                                     
   FAST/1291/2014                                   
      WITH    
   CA/2845/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S MARUTI SADHU AAGE THR                    
            OUGH LR DNYANOBA MARUTI A                    
       In                                     
   FAST/1291/2014                                   
      WITH    
   CA/2850/2014    EXECUTIVE ENGINEER BED MI    SURWASE B.R.          
            NOR IRRIGATION DIVISION B                    
            V/S SURYABHAN KERBA KASBE                    
             AND ANOTHER                          
       In                                     
   FAST/1261/2014                                   
      WITH    
   CA/2851/2014    EXECUTIVE ENGINEER BED MI    SURWASE B.R.          
            NOR IRRIGATION DIVISION B                    
            V/S SURYABHAN KERBA KASBE                    
             AND ANOTHER                          
       In                                     
   FAST/1261/2014                                   
      WITH    
   CA/2848/2014    THE EXECUTIVE ENGINEER BE    SURWASE B.R.          
            ED MINOR IRRIGATION DIVIS                    
            V/S BALASAHEB RAMKISHAN S                    
            HEREKAR AND OTHERS                       
       In                                     
   FAST/1264/2014                                   
      WITH    
   CA/2849/2014    THE EXECUTIVE ENGINEER BE    SURWASE B.R.          
            ED MINOR IRRIGATION DIVIS                    
            V/S BALASAHEB RAMKISHAN S                    
            HEREKAR AND OTHERS                       
       In                                     
   FAST/1264/2014                                   
      WITH    
   CA/2852/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S UDDHAV PRABHAKAR YADH                    
            AV                               
       In                                     
   FAST/1267/2014                                   
      WITH    
   CA/2853/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S UDDHAV PRABHAKAR YADH                    
            AV                               
       In                                     
   FAST/1267/2014                                   
      WITH    
   CA/2856/2014    EXECUTIVE ENGINEER BEED M    SURWASE B.R.          
            INOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S DEVIDAS TUKARAM LANDG                    
            E                                
       In                                     
   FAST/1282/2014                                   
      WITH    
   CA/2857/2014    EXECUTIVE ENGINEER BEED M    SURWASE B.R.          
            INOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S DEVIDAS TUKARAM LANDG                    
            E                                
       In                                     
   FAST/1282/2014                                   
      WITH    
   CA/2854/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S BALASAHEB MADHUKAR NE                    
            HARKAR AND OTHERS                        
       In                                     
   FAST/1285/2014                                   
      WITH    
   CA/2855/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S BALASAHEB MADHUKAR NE                    
            HARKAR AND OTHERS                        
       In                                     
   FAST/1285/2014                                   
      WITH    
   CA/2858/2014    THE EXECUTIVE ENGINEER BE    SURWASE B.R.          
            ED MINOR IRRIGATION DIVIS                    
            V/S ANGAD ANNA AAGE                       
                                            
       In                                     
   FAST/1276/2014                                   
      WITH    
   CA/2859/2014    THE EXECUTIVE ENGINEER BE    SURWASE B.R.          
            ED MINOR IRRIGATION DIVIS                    
            V/S ANGAD ANNA AAGE                       
                                            
       In                                     
   FAST/1276/2014                                   
      WITH    
   CA/2860/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S SUDAM TULSHIRAM GHORP                    
            DE AND OTHERS                          
       In                                     
   FAST/1279/2014                                   
      WITH    
   CA/2861/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S SUDAM TULSHIRAM GHORP                    
            DE AND OTHERS                          
       In                                     
   FAST/1279/2014                                   
      WITH    
   CA/2842/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S SAKHARAM NARAYAN LOKH                    
            ANDE AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/1273/2014                                   
      WITH    
   CA/2843/2014    EXECUTIVE ENGINEER, BEED    SURWASE B.R.          
            MINOR IRRIGATION DIVISION                    
            V/S SAKHARAM NARAYAN LOKH                    
            ANDE AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/1273/2014                                   

18. CA/5610/2014    AMINKHAN RASOOLKHAN PATHA    KAKADE DEEPAK M.        
   [Civil]      N AND ANOTHER          KAKADE DEEPAK M.        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/6701/2014                                   
    REMARK : For delay of 1919 days. 
      WITH    
   CA/5611/2014    RAGHUNATH DASHRATHRAO BOR    KAKADE DEEPAK M.        
            ADE                               
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/6057/2014                                   
      WITH    
   CA/5613/2014    RAMKISHAN DADARAO GHODKE    KAKADE DEEPAK M.        
                                            
            V/S THE STTE OF MAHARASHT                    
            RA LAND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/4062/2014                                   
      WITH    
   CA/5614/2014    ACHUT RANGANATH CHAVAL     KAKADE DEEPAK M.        
                                            
            V/S THE STATE OF MAHARAST                    
            RA AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/3228/2014                                   
      WITH    
   CA/5615/2014    DNYANOBA MARUTI KAVHALE D    KAKADE DEEPAK M.        
            IED THRO. L.RS. YAMUNABAI                    
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/4091/2014                                   
      WITH    
   CA/5617/2014    RAMBHAU NANABHAU MANWATKA    KAKADE DEEPAK M.        
            R                                
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/6087/2014                                   
      WITH    
   CA/5618/2014    MANOHAR MOKINDRAO KAPSE D    KAKADE DEEPAK M.        
            IED THR. L.RS. INDUBAI MA                    
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/2214/2014                                   
      WITH    
   CA/5619/2014    DATTA JIJABHAU CHAVAN      KAKADE DEEPAK M.        
                                            
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS.                         
       In                                     
   FAST/2222/2014                                   
      WITH    
   CA/5620/2014    BABASAHEB SADASHIV NAVLE    KAKADE DEEPAK M.        
                                            
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS.                         
       In                                     
   FAST/2232/2014                                   
      WITH    
   CA/5621/2014    CHABURAO SOPANRAO CHAVAN    KAKADE DEEPAK M.        
                                            
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/2216/2014                                   
      WITH    
   CA/5622/2014    VILAS VITHALRAO CHAVAL     KAKADE DEEPAK M.        
                                            
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS.                         
       In                                     
   FAST/2228/2014                                   
      WITH    
   CA/5623/2014    GANGADHAR SOPANRAO CHAVAL    KAKADE DEEPAK M.        
                                            
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS.                         
       In                                     
   FAST/2230/2014                                   
      WITH    
   CA/5624/2014    CHANDRABHAGABAI LAXMAN MA    KAKADE DEEPAK M.        
            LCHIMNE                             
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS.                         
       In                                     
   FAST/2218/2014                                   

19. CA/6561/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]      AND ANOTHER           GOVT. PLEADER          
            V/S SYED SHARIF MEHBOOB A                    
            ND OTHERS                            
       In                                     
   FAST/11839/2014                                  
    REMARK : For delay of 1621 days. 
      WITH    
   CA/6562/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND ANOTHER                           
            V/S SYED SHARIF MEHBOOB A                    
            ND OTHERS                            
       In                                     
   FAST/11839/2014                                  

20. CA/6563/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]      AND ANOTHER           GOVT. PLEADER          
            V/S MACHINDRA PANDURANG U                    
            GALE AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/10421/2014                                  
    REMARK : For delay of 1173 days. 
      WITH    
   CA/6564/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND ANOTHER                           
            V/S MACHINDRA PANDURANG U                    
            GALE AND OTHERS                         
       In                                     
   FAST/10421/2014                                  

21. CA/6565/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]                      GOVT. PLEADER          
            V/S RAMCHANDRA DADARAO JA                    
            DHAV AND ANOTHER                        
       In                                     
   FAST/10798/2014                                  
    REMARK : For delay of 1547 days. 
      WITH    
   CA/6566/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S RAMCHANDRA DADARAO JA                    
            DHAV AND ANOTHER                        
       In                                     
   FAST/10798/2014                                  

22. CA/8116/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]      AND OTHERS           GOVT. PLEADER          
            V/S RAMRAO RAOSAHEB MANE                    
                                            
       In                                     
   FAST/3700/2014                                   
    REMARK : For delay of 682 days. 
      WITH    
   CA/8117/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND OTHERS                           
            V/S RAMRAO RAOSAHEB MANE                    
                                            
       In                                     
   FAST/3700/2014                                   
      WITH    
   CA/8118/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND ANOTHER                           
            V/S SHIVAJI SHANKAR DHUMA                    
            L                                
       In                                     
   FAST/3717/2014                                   
      WITH    
   CA/8119/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND ANOTHER                           
            V/S SHIVAJI SHANKAR DHUMA                    
            L                                
       In                                     
   FAST/3717/2014                                   
      WITH    
   CA/8120/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND OTHERS                           
            V/S DIGAMBAR BASWANT PATI                    
            L                                
       In                                     
   FAST/3714/2014                                   
      WITH    
   CA/8121/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND OTHERS                           
            V/S DIGAMBAR BASWANT PATI                    
            L                                
       In                                     
   FAST/3714/2014                                   
      WITH    
   CA/8122/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND OTHERS                           
            V/S RAM SHANKAR DHUMAL                     
                                            
       In                                     
   FAST/3711/2014                                   
      WITH    
   CA/8123/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND OTHERS                           
            V/S RAM SHANKAR DHUMAL                     
                                            
       In                                     
   FAST/3711/2014                                   
      WITH    
   CA/8124/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND OTHERS                           
            V/S SANJAY SHANKAR DHUMAL                    
                                            
       In                                     
   FAST/3708/2014                                   
      WITH    
   CA/8125/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            AND OTHERS                           
            V/S SANJAY SHANKAR DHUMAL                    
                                            
       In                                     
   FAST/3708/2014                                   

23. CA/8160/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
   [Civil]       PENGANGA PROJECT DIVISIO    SURWASE B.R.          
            V/S DIGAMBAR RAVANRAO DES                    
            HMUKH                              
       In                                     
   FAST/9678/2014                                   
    REMARK : For delay of 788 days. 
      WITH    
   CA/8161/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
             PENGANGA PROJECT DIVISIO                    
            V/S DIGAMBAR RAVANRAO DES                    
            HMUKH                              
       In                                     
   FAST/9678/2014                                   

24. CA/8162/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
   [Civil]       PENGANGA PROJECT DIVISIO    SURWASE B.R.          
            V/S GOVIND ABAJI DESHMUKH                    
             DIED THRO LRS. BAPURAO G                    
       In                                     
   FAST/9684/2014                                   
    REMARK : For delay of 803 days. 
      WITH    
   CA/8163/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
             PENGANGA PROJECT DIVISIO                    
            V/S GOVIND ABAJI DESHMUKH                    
             DIED THRO LRS. BAPURAO G                    
       In                                     
   FAST/9684/2014                                   

25. CA/8164/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
   [Civil]       PENGANGA PROJECT DIVISIO    SURWASE B.R.          
            V/S DATTA ABAJI DESHMUKH                    
                                            
       In                                     
   FAST/9687/2014                                   
    REMARK : For delay of 884 days. 
      WITH    
   CA/8165/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
             PENGANGA PROJECT DIVISIO                    
            V/S DATTA ABAJI DESHMUKH                    
                                            
       In                                     
   FAST/9687/2014                                   

26. CA/8166/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
   [Civil]       PENGANGA PROJECT DIVISIO    SURWASE B.R.          
            V/S AVDHOOT BABASAHEB DES                    
            HMUKH AND OTHERS                        
       In                                     
   FAST/9675/2014                                   
    REMARK : For delay of 1131 days. 
      WITH    
   CA/8167/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
             PENGANGA PROJECT DIVISIO                    
            V/S AVDHOOT BABASAHEB DES                    
            HMUKH AND OTHERS                        
       In                                     
   FAST/9675/2014                                   

27. CA/8168/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
   [Civil]       PENGANGA PROJECT DIVISIO    SURWASE B.R.          
            V/S DEVIDAS BHUJANGA DESH                    
            MUKH AND ANOTHER                        
       In                                     
   FAST/9666/2014                                   
    REMARK : For delay of 1114 days. 
      WITH    
   CA/8169/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
             PENGANGA PROJECT DIVISIO                    
            V/S DEVIDAS BHUJANGA DESH                    
            MUKH AND ANOTHER                        
       In                                     
   FAST/9666/2014                                   

28. CA/8170/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
   [Civil]       PENGANGA PROJECT DIVISIO    SURWASE B.R.          
            V/S MOHAN RAMRAO DESHMUK                    
            H                                
       In                                     
   FAST/9681/2014                                   
    REMARK : For delay of 847 days. 
      WITH    
   CA/8171/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
             PENGANGA PROJECT DIVISIO                    
            V/S MOHAN RAMRAO DESHMUK                    
            H                                
       In                                     
   FAST/9681/2014                                   

29. CA/8172/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
   [Civil]       PENGANGA PROJECT DIVISIO    SURWASE B.R.          
            V/S GOPAL CHUDAJI DESHMUK                    
            H DIED THRO LRS. PARWATIB                    
       In                                     
   FAST/9693/2014                                   
    REMARK : For delay of 775 days. 
      WITH    
   CA/8173/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
             PENGANGA PROJECT DIVISIO                    
            V/S GOPAL CHUDAJI DESHMUK                    
            H DIED THRO LRS. PARWATIB                    
       In                                     
   FAST/9693/2014                                   

30. CA/8174/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
   [Civil]       PENGANGA PROJECT DIVISIO    SURWASE B.R.          
            V/S BAPURAO GOVINDRAO DES                    
            HMUKH                              
       In                                     
   FAST/9672/2014                                   
    REMARK : For delay of 909 days. 
      WITH    
   CA/8175/2014    EXECUTIVE ENGINEER, UPPER    SURWASE B.R.          
             PENGANGA PROJECT DIVISIO                    
            V/S BAPURAO GOVINDRAO DES                    
            HMUKH                              
       In                                     
   FAST/9672/2014                                   

31. CA/8176/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]                      GOVT. PLEADER          
            V/S INDRABAI SHAMRAO ZIRP                    
            E AND ANOTHER                          
       In                                     
   FAST/13215/2014                                  
    REMARK : For delay of 2353 days. 
      WITH    
   CA/8177/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
                                            
            V/S INDRABAI SHAMRAO ZIRP                    
            E AND ANOTHER                          
       In                                     
   FAST/13215/2014                                  

32. CA/8178/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]      THRO. COLLECTOR BEED.      GOVT. PLEADER          
            V/S LAXMIBAI SHIVNATH JAM                    
            BHALE AND ANR.                         
       In                                     
   FAST/13301/2014                                  
    REMARK : For delay of 2353 days. 
      WITH    
   CA/8179/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            THRO. COLLECTOR BEED.                      
            V/S LAXMIBAI SHIVNATH JAM                    
            BHALE AND ANR.                         
       In                                     
   FAST/13301/2014                                  

33. CA/8180/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]      THRO. COLLECTOR BEED.      GOVT. PLEADER          
            V/S RAMNATH GOPINATH JAMB                    
            HALE AND ANR.                          
       In                                     
   FAST/13312/2014                                  
    REMARK : For delay of 2353 days. 
      WITH    
   CA/8181/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            THRO. COLLECTOR BEED.                      
            V/S RAMNATH GOPINATH JAMB                    
            HALE AND ANR.                          
       In                                     
   FAST/13312/2014                                  

34. CA/8182/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
   [Civil]      THRO. COLLECTOR BEED.      GOVT. PLEADER          
            V/S PRAKASH FULCHAND BAFN                    
            A AND ANR.                           
       In                                     
   FAST/13261/2014                                  
    REMARK : For delay of 2353 days. 
      WITH    
   CA/8183/2014    THE STATE OF MAHARASHTRA    GOVT. PLEADER          
            THRO. COLLECTOR BEED.                      
            V/S PRAKASH FULCHAND BAFN                    
            A AND ANR.                           
       In                                     
   FAST/13261/2014                                  
                                                            
                 * FOR ORDERS (UNSERVED NOTICE) [CIVIL SIDE MATTERS] *                 
                 -----------------------------------------------------                 

35. CA/7876/2011    G.M.I.D.C. THROUGH ITS EX    SANGLE SHIRISH G.        
   [Civil]      ECUTIVE ENGINEER AND ANR    SANGLE SHIRISH G.        
            V/S BALBHIMRAO GANPATRAO    G P FOR R/2           
            JADHAV AND ANR                         
       In                                     
   FA/1518/2012                                    
    REMARK : For stay..; Notice of r/1 returned unserved as per baliff report 
         he is no more. 
                                                            
                          * AWAIT NOTICES *                          
                          -----------------                          

36. FA/2050/2013    PARWATIBAI BABAN SONTAKKE    JAMDHADE NARENDRA R       
   [Civil]       AND ORS            JAMDHADE NARENDRA R AND M    
            V/S THE UNION OF INDIA     .R.               
                            R/SOLE SERVED          
                            NAVANDAR MANISH N.       
    REMARK : R & P is awaited. 
                                                            
              * APPEALS FOR ADMISSION - FINAL DISPOSAL [CIVIL SIDE MATTERS] *               
              ---------------------------------------------------------------               

37. FA/236/2014    RAJENDRA SUDHAKAR PADALKA    YELNOORKAR P.M. AND RENUK    
   [Civil]      R                A GHULE             
            V/S SANJAY BHIKAJI KALE A    M M JOSHI            
            ND ORS             S G CHAPALGAONKAR FOR R/3    
                            , V N UPADHYE FOR R/3      
                            (CONSENT NOT OBTAINED)     
                                            
    REMARK : R & P received. 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE S V GANGAPURWALA
                 HON'BLE SHRI JUSTICE A.M. BADAR
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

1.  WP/3702/2014    GOPAL RAMESHWAR VARMA      PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S SC, VJ, NT, OBC AND S                    
            PECIAL BACKWARD CATEGORY                    

2.  WP/4630/2014    SANTOSH BALAPRASAD VARMA    PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S SC, VJ, NT, OBC AND S                    
            PECIAL BACKWARD CATEGORY                    

3.  WP/7220/2014    HARIOM BAHUUDDESHIYA SEVA    THOMBRE S.S.          
   [Civil]      BHAVI SANSTHA, HALAD WADH    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         

4.  WP/7221/2014    JEEVAN JYOTI BAHUUDDESHIY    THOMBRE S.S.          
   [Civil]      A SANSTHA, DHALEGAON      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

5.  WP/7271/2014    KISANRAO DHANVE SHIKSHAN    THOMBRE S.S.          
   [Civil]      SANSTHA, AURANGABAD       COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (WP) *                        
                       ---------------------------                        

6.  CP/89/2012     PRAVIN ARJUNRAO SANGVIKAR    VENJANE TUKARAM M.       
   [Civil]       AND ANR            R/ SOLE SERVED         
            V/S DR. DIPTI PRADEEP DON    GOVT. PLEADER FOR R/1      
            GAONKAR             A.G.P. FOR R/SOLE        
       In                     NAGARKAR KIRAN M.        
   WP/2162/2010                    KIRAN M NAGARKAR ADV FOR    
                            PETITIONER 38          
                            COPY SERVED ON G.P.       
                            G.P. FOR R/1 TO 3        
                                            

7.  WP/1424/2012    SAKHAR KAMGAR UNION THR.    PATIL SANDESH R.        
   [Civil]      ITS SEC. LALMIYA GULABSHA    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    GP FOR R/1 AND 2        
            ORS               K B CHOUDHARI FOR R/5      
                            DHORDE R.N. AND V R DHOR    
                            DE               
                            R N DHORDE AND V R DHORDE    
                             FOR R/3            
                            R/4 SERVED.           
                                            

8.  WP/3599/2012    SUNIL KARBHARI JOGDAND AN    BARDE PARAG VIJAY        
   [Civil]      D ORS              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON ADV N R BH    
            TRA AND ORS           AVAR FOR R NO 3         
                            BHAVAR NITIN R FOR R/3     
                            G P FOR R/1           
                            R/2 SERVED.           
                                            

9.  WP/5045/2012    BHARTIYA SHIKSHAN PRASARA    JOSHI HRISHIKESH A       
   [Civil]      K SANSTHA THR.ITS SEC      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G.P. FOR R/1 AND 2      
            ORS               R/3 SERVED.           

10. WP/8910/2012    AFAZAL BABANSAHEB LAKHIRE    KULKARNI M.A.          
   [Civil]       AND ORS            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    SURYAWANSHI KAMLAKAR J.FO    
            ORS               R R/3              
                            G P FOR R/1           
                            R/2 SERVED.           
                            R/4 SERVED.           
                            KALE GOPAL D.          
                            FOR R-2             
                                            
      WITH    
   WP/8418/2013    ANANTKUMAR NAGNATH KHANAP    KULKARNI M.A.          
            URKAR AND ANOTHER        COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARAS    G.P. FOR R/1 TO 4        
            HTRA AND OTHERS                         

11. WP/1652/2013    RATNAPRABHA BHALCHANDRA S    PATIL PRADIP R.         
   [Civil]      ONAWANE AND OTHERS       COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         A.B.GIRASE           
                            SHAH SUBODH P. FOR R/4     
                            A B GIRASE FOR R/6       
                            R/5 SERVED.           
                                            

12. WP/3269/2013    SAMTA SEVA BHAVI SHIKSHAN    RODGE PRATAP G.         
   [Civil]       PRASARAK MANDAL        COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 3        
            TRA AND OTHERS                         
      WITH    
   WP/3281/2013    OSMANABAD ZILLA SAMAJ SEV    RODGE PRATAP G.         
            A MANDAL            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 3        
      WITH    
   WP/3295/2013    MAHILA SHIKSHAN PRASARAK    RODGE PRATAP G.         
            MANDAL, PANGAON         COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 3        
      WITH    
   WP/3976/2013    TULJAI PRATISTHAN BAHUUDE    RODGE PRATAP G.         
            SHIYA SANSTHA          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 3        

13. WP/4510/2013    DNYANESHWAR PATINGRAO WAB    DIGHE PRAVIN S         
   [Civil]      ALE               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         SHELKE SHIVAJI T. FOR R/2    
                            R/3 SERVED.           
                            R/3 SERVED.           
                                            

14. WP/4574/2013    RAVINDRA BANSI KARPE AND    MORE ABHIJIT S.         
   [Civil]      ANOTHER             G.P. FOR R/1 AND 2       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    R/3 AND 4 SERVED.        
            TRA AND OTHERS                         
      WITH    
   WP/4677/2013    PRATIBHA SUDAM KURLEKAR     THOMBRE S.S.          
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         MUNDHE BHIMRAO S. FOR R/3    
                            ,4               

15. WP/6328/2013    SANGEETADEVI VIJAYSINGH K    BHOKARIKAR MADHAV M       
   [Civil]      ANDARE             COPY SERVED ON STANDING C    
            V/S THE UNION OF INDIA AN    OUNSEL FOR UNION OF INDIA    
            D OTHERS            ALOK SHARMA FOR R/1 TO 
4.    
                            BHATTA NOT PAID FOR R/5 T    
                            O 7 AS FORMAL PARTIES.     
                                            

16. WP/7273/2013    MOHINDER SINGH BHAJAN SIN    SHAIKH MAZHAR A. JAHAGIRD    
   [Civil]      GH AND OTHERS          AR               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1, 3, 7 AND 8     
                            R/2, 4 TO 6 AND 9 SERVED.    
                            BEDRE VINAYAK SUDHAKAR FO    
                            R R/5              
                            NAGODE D.G. FOR R/6       
                            GAWARE NITEEN V. FOR R/
9.    
                            SHELKE SHIVAJI T. FOR R/4    
                                            

17. WP/8046/2013    BHASKAR SUKA PATIL AND OT    KULKARNI MUKUL S.        
   [Civil]      HERS              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GUNALE V.D. FOR R/2 AND
3.   
            TRA AND OTHERS         G.P. FOR R/1          
                            R/4 SERVED           

18. WP/8914/2013    SHIVAJI NAGORAO CHOPDE     GUNALE V.D.           
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G.P. FOR R/1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         R/3 SERVED           
                            SALGARE SACHIN J. FOR R/3    

19. WP/9464/2013    SUNITA GOPINATH PALVE      JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         R/3 SERVED           
                            GARUD N.C. FOR R/3       
    REMARK : - AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENT NO.3. 

20. WP/9816/2013    JAIHIND VIDYA PRASARAK MA    CHOUDHARY S.S. AND S.D.TA    
   [Civil]      NDAL, TANDALA          RE               
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         SURYAWANSHI PRASHANT D.     
                            P D SURYAWANSHI FOR R/5 A    
                            ND 6              
                                            

21. WP/39/2014     OMPRAKASH RAMESHWAR VARMA    PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S SC, VJ, NT, OBC AND S                    
            PECIAL BACKWARD CATEGORY                    

22. WP/1079/2014    PANDURANG MAHADU KAMBLE     CHINTALWAR R.L.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SHINDE BHAGWAT A. FOR R/3    
            TRA AND OTHERS         GP FOR R/1 AND 2        
                            GADDIME ARVIND N. FOR R/2    

23. WP/1289/2014    NITIN RAGHUNATH AMKAR      DHORDE VIKRAM R         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         HON VINAYAK D. FOR R/4 AN    
                            D 5               
                            DARANDALE ABHIJIT C. FOR    
                            R/13              
                            R/4 TO 12 SERVED        
                                            

24. WP/2451/2014    RAMKRISHNA DIGAMBAR PURI    GIRI UMAKANT P.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

25. WP/2670/2014    GANPAT RAMBHAU SHENDGE, A    BHOSALE ABHAYSINH K. AND    
   [Civil]      HMEDNAGAR            KHEDKAR P.N.          
            V/S EDUCATION OFFICER (SE    KAKADE AMOL N . FOR R/2     
            CONDARY) AND ANOTHER                      
    REMARK : - NOTICE OF R/1 IS RETURNED UNSERVED FOR WANT OF TIME. - FOR ADMISSION 
         AS PER ORDER DATED 21/4/2014. 

26. WP/2845/2014    SUDHAKAR DINKARRAO KULKAR    THOMBRE S.S.          
   [Civil]      NI               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 TO 4        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 4        

27. WP/2862/2014    JYOTI SHIVRAJ SHINDE      TALEKAR S.B. AND U.R.AWAT    
   [Civil]                      E                
            V/S THE MAHARASHTRA STATE    COPY SERVED ON GP        
             SECONDARY AND HIGHER SEC    R/1 TO 4 SERVED.        
                            MOTE UMESH S. FOR R/3 AND    

4.               
                                            
    REMARK : - AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENTS. 

28. WP/4111/2014    UMAKANT VISHWANATH CHAVAN    RUDRAWAR S.G.          
   [Civil]      DA AND OTHERS          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         DESHMUKH(PATNURKAR) SATIS    
                            H S FOR R/3           
                            R. NO. 2 AND 4 SERVED     
                                            

29. WP/4853/2014    MADAN KRUSHNAJI SAITWAL     BRAHME SHAILESH P.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATA OF MAHARASH    BHOKARIKAR MADHAV M FOR R    
            TRA AND OTHERS         /1 AND 2            
                            G P FOR R/1 AND 2        
                            G P FOR R/1 AND 2        
                            M. M. BHOKRIKAR FOR R.4     
                            AND 5              
                            SONWANE MAHESHKUMAR S. FO    
                            R R/3              
                                            

30. WP/5877/2014    SUSHIL KASHINATH KOLI      SAGAR KILLARIKAR BALAJI L    
   [Civil]                      .                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    TELE ASHOK B. FOR R/2      
            TRA AND OTHERS         COPY SERVED ON GP        

31. WP/5987/2014    BEBI TUKARAM THAKUR @ BHA    DESHMUKH MAHESH S.       
   [Civil]      RTI ADHAR BHAMARE        COPY SERVED ON GP        
            V/S SCHEDULED TRIBE CERTI    BADE PATIL K.D. FOR R/1     
            FICATE SCRUTINY COMMITTEE    G.P FOR R-2           

32. WP/6311/2014    MAHARASHTRA RAJYA PRATHAM    PATIL VIJAY B.         
   [Civil]      IK SHIKSHAK SANGH, THR. I    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R.1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         GUNALE V.D. FOR R/4       
                            SERVED TO R.3 AND 4      

33. WP/7035/2014    ARVIND GANGADHARRAO NALGE    NARWADKAR MRIGESH D.      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

34. WP/2376/2006    NILESH RAMSINGH THAKUR     AS GOLEGAONKAR         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    MALTE UDAY S.          
            TRA AND ORS.          FOR RNO. 2           
                            PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            TOPE SAMBHAJI S. FOR R-
2.    
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                                            
      WITH    
   WP/5882/2006    MAYUR RAVINDRA THAKUR      A B GIRASE           
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    PATIL PRAVIN S. ADV FOR R    
             ORS              2               
                            R/1,3,4 SERVED         
                            TOPE SAMBHAJI S. FOR R-
2.    
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                                            
      WITH    
   WP/3914/2007    KAILASH MANGA THAKUR      V V / S R PALNIKAR       
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PRAVIN S.PATIL FOR R/2     
            TRA AND ORS           R/1,3,4 SERVED         
      WITH    
   WP/3920/2007    DHANAJI TANAJI SURYAWANSH    MAYA R JAMDHADE AND NAREN    
            I                DRA R JAMDHADE         
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            TOPE SAMBHAJI S. FOR R-
2.    
                                            
      WITH    
   WP/1371/2006    RAJANI SONU THAKUR       GIRISH RANE           
                            S P BRAHME FOR R NO. 4     
            V/S STATE OF MAH AND OR    COPY SERVED ON GP, M S DE    
            S                SHMUKH FOR R/2         
                            R/3 SERVED           
                            A B DUBE FOR R-3.        
                            R/1 SERVED.           
                            PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            BADE PATIL K.D. FOR R-2     
                                            
      WITH    
   WP/1956/2006    BHARATSINGH SHIVSINGH BAI    S B TALEKAR           
            NADE              DM SHINDE            
            V/S THE STATE OF MAH AND    FOR R/1 AND 3, M S DESH    
             ORS              MUKH FOR R/2          
                            COPY SERVED ON GP        
                            PHATAKE RAJENDRA P. FOR R    
                            -2               
                            PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            PATIL PRAVIN S.         
                            FOR R NO. 2           
                            SALVE AVINASH R.        
                            DAYANAND B. BHANGE FOR R/    

2.               
                            MANE V.M. FOR R/2        
                                            
      WITH    
   WP/2306/2006    VAISHALI RAMSING THAKUR     A S GOLEGAONKAR         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1, 3 AND 4 AND    
             ORS              M S DESHMUKH R/2.        
                            MALTE UDAY S. ADV FOR R
2.   
                            TOPE SAMBHAJI S. FOR R-
2.    
                            MORE POPAT P. ADV FOR RES    
                            PDT 2             
                            BADE PATIL K.D. FOR R/2     
                            PATIL PRAVIN S.         
                                            
      WITH    
   WP/2370/2006    MAHESHKUMAR NATHU THAKUR    A S GOLEGAONKAR         
                            N B SURYAWANSHI FOR R-5            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1, 3 AND 4 AND    
             ORS              M S DESHMUKH FOR R/2      
                            COPY SERVED ON GP        
                            TOPE SAMBHAJI S. FOR R/
2.    
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                            BADE PATIL K.D. FOR R/2     
                                            
      WITH    
   WP/2374/2006    DINESH NATHU THAKUR       A S GOLEGAONKAR         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1, 3 AND 4 AND    
             ORS              M S DESHMUKH FOR R/2      
                            PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            BHANGE D.B. FOR R/2       
                            TELE ASHOK B. FOR R/2      
                            PATIL PRAVIN S.         
                                            
      WITH    
   WP/3635/2006    GAYATRI SURESHKUMAR THAKU    A S GOLEGAONKAR         
            R                COPY SERVED ON GP AND M    
            V/S THE STATE OF MAH AND    S DESHMUKH FOR R/2       
             ORS              G P FOR R/1, 3 AND 4      
                            M S DESHMUKH FOR R/2      
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                            BHANGE D.B. FOR R/2       
                                            
      WITH    
   WP/5697/2006    VAISHALI PRALHAD THAKUR     VINOD PATIL           
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1 TO 5 AND 
7.    
             ORS              AND M S DESHMUKH FOR R/
6.    
                            PATIL PRAVIN S.FOR R/6     
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                                            
      WITH    
   WP/159/2007    VIJAYA PRAKASH THAKUR      VINOD P PATIL          
                            COPY SERVED ON GP FOR R/2    
            V/S THE SCHEDULES TRIBES     AND 3            
            CASTE CERTIFICATES SCRUTI    COPY SERVED ON M S DESHMU    
                            KH FOR R/1           
                            PATIL PRAVIN S.FOR R/1     
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                                            
      WITH    
   WP/1364/2007    SACHIN RAMESH SURYAWANSHI    A S GOLEGAONKAR         
                            COPY SERVED ON GP AND M    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    S DESHMUKH FOR R/2       
            TRA AND ORS           MALTE UDAY S. FOR R-2`     
                            MANALE SATISH S         
                            FOR RNO. 2           
                            R/5 AND 6 SERVED.        
                            PHATAKE RAJENDRA P. FOR R    
                            -2               
                            SALVE AVINASH R.        
                            MANE V.M. FOR R/2        
                            SALVE AVINASH R.        
                                            
      WITH    
   WP/2798/2007    BABRUWAN PANDHARI THAKUR    V U JADHAV AND R S SHINDE    
                            GOLEGAONKAR ANIL S. ADV F    
            V/S THE STATE OF MAH AND    OR PETITIONER          
            ORS               M S DESHMUH FOR R-2.      
                            COPIES SERVED ON GP       
                            G P FOR R/1 AND 3       
                            S M GODSAY FOR R-4 TO 6                            R/2 AND 5 SERVED.       
                            PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            PHATAKE RAJENDRA P. FOR R    
                            -2               
                            SALVE AVINASH R.        
                            MANE V.M. FOR R/2        
                                            
      WITH    
   WP/2804/2007    KHAJINDAR TULSHIRAM THAKU    A S GOLEGAONKAR         
            R                R S SHINDE           
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1, 3 TO 5       
            ORS               COPY SERVED ON GP        
                            PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            D.B.BHAGNE FOR R/2       
                            MANE V.M. FOR R/2        
                            FOR RNO. 2           
                                            
      WITH    
   WP/3501/2007    SATISH BHASKAR THAKUR      A H KORALKAR          
                            COPY SERVED ON GP AND M    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    S DESHMUKH FOR R/2      
            TRA AND ORS           G P FOR R/1, M N SANDHYAN    
                            SHIV FOR R/3          
                            R/4 SERVED.           
                            MALTE UDAY S. ADV FOR R
2.   
                            PATIL PRAVIN S. ADV FOR    
                            RESPDT 2            
                            D.B.BHAGNE FOR R/2       
                                            
      WITH    
   WP/5731/2006    SHIVAJI AMBADAS KADAM      A S GOLEGAONKAR         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    PATIL PRAVIN S.         
             ORS              FOR RNO. 2           
                            TOPE SAMBHAJI S. ADV FOR    
                            RESPDT 2            
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
                            MANE V.M. FOR R/2        
                                            
      WITH    
   WP/2166/2007    SATISH NIVRUTTI CHAVAN     S S THOMBRE           
                            COPY SERVED ON GP AND M    
            V/S THE STATE OF MAH AND     S DESHMUKH FOR R/2       
            ORS               PATIL PRAVIN S.         
      WITH    
   WP/2212/2007    TRUPATI RANJIT SHILEDAR     A S GOLEGAONKAR         
                            COPY SERVED ON GP AND S    
            V/S THE STATE OF MAHARASH    P DESHMUKH FOR R/2       
            TRA AND ORS           PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            PHATAKE RAJENDRA P. FOR R    
                            -2               
                            SALVE AVINASH R.        
                            TELE ASHOK B. FOR R/2      
                            MANE V.M. FOR R/2        
                                            
      WITH    
   WP/3774/2007    CHINTAN HIMMATSING THAKUR    A H KORALKAR          
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH THRO    COPY SERVED ON CASTE SCR    
             ITS SECRETARY AND ORS     UTINY COMMITTEE         
                            PATIL PRAVIN S.FOR R/2     
                            PHATAKE RAJENDRA P. FOR R    
                                            

35. WP/2322/2008    ATUL SUBHASH BHAMARE      A S GOLEGAONKAR         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 AND 3,MS DES    
            TRA AND ORS           HMUKH FOR R/2,R/4 SERVED    
                            MALTE UDAY S.          
                            U S MALTE FOR R/2        
                            BHANGE D.B. FOR R/2       
                            MANE V.M. FOR R/2        
                                            
      WITH    
   WP/2692/2008    JAYSHRI GOPICHAND SURYAWA    A S GOLEGAONKAR         
            NSHI THAKUR           COPY SERVED ONGP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    MALTE UDAY S. ADV FOR R
2.   
            TRA AND ORS           TOPE SAMBHAJI S. FOR R-
2.    
                            PATIL PRAVIN S. FOR R/2     
      WITH    
   WP/2880/2008    ARATI GOPICHAND SURYAWANS    A S GOLGAONKAR         
            HI ( THAKUR )          COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               TOPE SAMBHAJI S. FOR R-
2.    

36. WP/2343/2008    MITHELESH RAVINDRA RAJHAN    A S GOLEGAONKAR         
   [Civil]      S                V U JADHAV           
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ONGP        
            ORS               PATIL PRAVIN S.         
                            FOR RNO. 2           
                            MORE POPAT P. ADV FOR RES    
                            PDT 2             
                            BADE PATIL K.D. FOR R/2     
                                            

37. WP/5001/2008    KAMALBAI RAMLING SONTAKKE    B R SONTAKKE PATIL       
   [Civil]                      R P PHATKE FOR R RNO. 1     
            V/S THE GOVT OF INDIA AND    COPY SERVED RUTURAJ PATIL    
             ORS               FOR R/8 AND 9        
                            COPY SERVED ON STD COUNSE    
                            L FOR UNION OF INDIA      
                            MM PATIL BEEDKAR FOR R/
6.    
                            MM PATIL BEEDKAR FOR R/
6.    
                            G P FOR R/2, 4 AND 7     
                            M.M.PATIL BEEDKAR FOR R/5    
                             AND 6             
                                            
      With    
   CA/3910/2014    KAMALBAI RAMLING SONTAKKE    SONTAKKE PATIL B.R.       
                            COPY SERVED ON ALOK SHARM    
            V/S THE GOVT OF INDIA AND    A, R.P.PHATKE, GP        
             OTHERS             COPY NOT SERVED ON M.M.PA    
       In                     ITL, RUTURAJ PATIL       
   WP/5001/2008                                    

38. WP/3561/2010    RANDHIR MADHUKAR GAIKWAD    PATIL PRADIP R.         
   [Civil]       AND ANR            COPY SERVED ONGP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    TANDALE FULCHAD R. ADV FO    
            TRA AND ORS           R RESPDT            
                            F R TANDALE FOR R/2       
                            S. B. DESHPANDE FOR R/3     
                                            
    REMARK : DOCUMENTS NOT ADDED. 
      With    
   CA/62/2012     RANDHIR MADHUKAR GAIKWAD    PATIL PRADIP R.         
             AND ANR            COPY SERVED ON GP,       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    F R TANDALE FOR R/2       
            TRA AND ORS                           
       In                                     
   WP/3561/2010                                    

39. WP/3695/2011    VIJAY VISHWANATH WAGHMARE    PANPATTE V.S.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHRASHT    CHAPALGAONKAR S.G. ADV FO    
            RA AND ORS           R RESPDT 3           
                            GP FOR R/1           
                            BAJAJ ANIL S. ADV        
                            A S BAJAJ FOR R/2        
                                            

40. WP/3737/2011    DURGESH RAGHGUNATH THAKUR    A S GOLEGAONKAR         
   [Civil]                      S.C.YERAMWAR.          
            V/S THE STATE OF MAHRASHT    A.G.P.FOR RESPONDENTS NO.    
            RA AND ORS           1 AND 3.            
                            COPY SERVED ON STANDING C    
                            OUNSEL FOR CASTE SCRUTINY    
                            COMMITTEE/R.NO.2.        
                            PHATAKE RAJENDRA P. ADV F    
                            OR RESPDT 2           
                            SANT KISHOR C. ADV FOR RE    
                            SPDT 5             
                            PATIL PRAVIN S.         
                            P S PATIL FOR R/2        
                            TELE ASHOK B. FOR R/2      
                                            

41. WP/3897/2011    BALAJI NAGORAO CHANDANKAR    CHOUKIDAR S.R.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHRASHT    PANPATTE V.S.          
            RA AND ORS           K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4, V S PAN    
                            PATTE FOR R/6,         
                            K B CHOUDHARI FOR R/5      
                            R/7 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/3892/2011    RAMRAO SHANKAR BHAGNURE     CHOUKIDAR S.R.         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    PANPATTE V.S.          
            ORS               K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4, V S PAN    
                            PATTE FOR R/6,         
                            K B CHODHARI FOR R/5      
                                            
      WITH    
   WP/3898/2011    SANJAY GOMAJI WAHGMARE     CHOUKIDAR S.R.         
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHRASHT    PANPATTE V.S.          
            RA AND ORS           K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4, V S PAN    
                            PATTE FOR R/6,         
                            K B CHODHARI FOR R/5      
                            R/7 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/5144/2011    DEEPAK PANDURANG SHELKE     CHOUKIDAR S.R.         
                            PANPATTE V.S.          
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4, V S PAN    
                            PATTE FOR R/6,         
                            K B CHODHARI FOR R/5      
                            R/7 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/5145/2011    SONBA DATTA SOLANKE       CHOUKIDAR S.R.         
                            PANPATTE V.S.          
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4, V S PAN    
                            PATTE FOR R/6,         
                            K B CHOUDHARI FOR R/5      
                            R/7 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/5146/2011    SUBHASH DATTA CHAKOTE      CHOUKIDAR S.R.         
                            PANPATTE V.S.          
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4, V S PAN    
                            PATTE FOR R/6,         
                            K B CHODHARI FOR R/5      
                            R/7 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/5147/2011    SANJAY SAMBHAJIRAO KALYAN    CHOUKIDAR S.R.         
            E                PANPATTE V.S.          
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND ORS           K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4, V S PAN    
                            PATTE FOR R/6,         
                            K B CHODHARI FOR R/5      
                            R/7 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/5151/2011    PANDIT JAYWANTRAO PATIL     CHOUKIDAR S.R.         
                            PANPATTE V.S.          
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4, V S PAN    
                            PATTE FOR R/6,         
                            K B CHODHARI FOR R/5      
                            R/7 SERVED.           
                                            
      WITH    
   WP/6322/2011    DURWAS PANDURANGJI JIWANE    CHOUKIDAR S.R.         
                            PANPATTE V.S.          
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON GP        
            ORS               K B CHOUDHARI ADV FOR RE    
                            SP 5              
                            G P FOR R/1 TO 4,        
                            V S PANPATTE FOR R/6      
                            R/7 SERVED.           
                                            

42. WP/4951/2013    KANKURI GRAMIN VIKAS KEND    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Civil]      RE               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 AND 2        
            TRA AND OTHERS         GANDHI AMOL S. FOR R/3     

43. WP/1085/2014    SHAIKH AKTHAR BEGUM SHAIK    MURKUTE J.M.          
   [Civil]      H AYYUB             COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    CAVEAT FILED BY S.R.CHOU    
            TRA AND OTHERS         KIDAR FOR R/4          

44. WP/4025/2014    MANISHA VASANTRAO MAHAJAN    SHINGNAPURE RAVINDRA K     
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    TANDALE P.R. FOR R/2 AND    
            TRA AND OTHERS         3                
                            MANALE SATISH S FOR R/2     
                            G P FOR R/1           
                            G P FOR R/1           
                            BONDAR U.B. FOR R/2 AND
3.   
                                            

45. WP/4410/2014    BAPURAO MADHAVRAO UGILE     GUNALE V.D.           
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R.1 TO 3         
            TRA AND OTHERS                         

46. WP/4482/2014    DASHRATH NAGNATH MORE AND    BARDE PARAG VIJAY        
   [Civil]       ANOTHER            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R.1 AND 2       
            TRA AND ANOTHER                         

47. WP/5466/2014    SUNITA SANJAY BENADE      TALEKAR S.B. AND U.R.AWAT    
   [Civil]                      E                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         CAVEAT FILED BY V B PATIL    
                             FOR R-4            
                            G P FOR R/1 TO 3        
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED. 

48. WP/6534/2014    PARMESHWAR MANOJ KHANDAGA    TALEKAR S.B. AND U.R.AWAT    
   [Civil]      LE               E                
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         COPY SERVED ON GP        
                            GP FOR R.1 TO 3         

49. WP/7004/2014    UTTAM DEVRAO SABLE AND OT    KAVALE L.H.           
   [Civil]      HERS              COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SURYAWANSHI KAMLAKAR J. F    
            TRA AND OTHERS         OR R/3             
                            GP FOR R.1 AND 2        

50. WP/7467/2014    UMAKANT PRABHAKAR BANSODE    VIBHUTE SUNIL M.        
   [Civil]                      TELE ASHOK B. FOR R/1      
            V/S THE SCHEDULED TRIBE C    COPY SERVED ON GP        
            ASTE CERTIFICATE VERIFICA                    

51. WP/7589/2014    GOPAL SABAJI THUBE       DHONGADE SURESH D.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R.1 TO 3         
            TRA AND OTHERS                         
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE T.V. NALAWADE
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                     * FOR ANTICIPATORY BAIL (CRIMINAL) *                     
                     ------------------------------------                     

1.  APPLN/4237/2014  ROHIDAS WAMAN PATIL [WAGH    PATIL VIJAY B.         
   [Criminal]     ]                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

2.  APPLN/4706/2014  DATTA S/O KISAN BAKAL AND    DESHMUKH SACHIN S.       
   [Criminal]     OTHER             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

3.  APPLN/4753/2014  UJWALABAI W/O TUKARAM KAL    KATNESHWARKAR P.R.       
   [Criminal]     ANGRE              COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL. 
      WITH    
   APPLN/4755/2014  NARSABAI W/O MAROTI BIJRA    KATNESHWARKAR P.R.       
            LE               COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            

4.  APPLN/4909/2014  PRASHANT S/O PRABHAKARRAO    GHANEKAR NILESH S. AND L    
   [Criminal]     KALE              M NAGANE            
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL 

5.  APPLN/5038/2014  RAJENDRA S/O KERBA KAMBLE    PATIL HANMANT V.        
   [Criminal]     AND OTHERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR ANTICIPATORY BAIL AFFIDAVIT IN REPLY FILED BY ORIGINAL COMPLAINANT. 
         
      WITH    
   APPLN/5016/2014  UDHAV S/O IERBA SADHU AND    PATIL HANMANT V.        
             OTHERS             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/5100/2014  NARAYAN S/O LAXMAN BAJGIR    DHANURE BRAMHANAND M.      
            E                COPY SERVED ON PP        
            V/S RAJENDRA S/O KERBA KA                    
            MBLE AND ANOTHER                        
       In                                     
   APPLN/5038/2014                                  
      WITH    
   APPLN/5101/2014  NARAYAN S/O LAXMAN BAJGIR    DHANURE BRAMHANAND M.      
            E                COPY SERVED ON PP        
            V/S UDAHV S.O IERBA SADHU                    
             AND ANOTHER                          
       In                                     
   APPLN/5016/2014                                  
                                                            
                      * FOR REGULAR BAIL (CRIMINAL) *                       
                      -------------------------------                       

6.  APPLN/2495/2014  SATYAWAN DHANRAJ SONKAMBL    LADDHA SOMNATH G.        
   [Criminal]     E                COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 
      WITH    
   APPLN/1946/2014  THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S VILAS POPAT JIRE      NARWADE NARAYAN B.       
                            RESPONDENT           
                                            
                                            
      WITH    
   APPLN/4256/2014  ASIF ILYATKHAN PATHAN      SURYAWANSHI NITIN B.      
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S SATYAWAN DHANRAJ SONK                    
            AMBLE AND ANOTHER                        
       In                                     
   APPLN/2495/2014                                  
      WITH    
   APPLN/4257/2014  ASIF ILYATKHAN PATHAN      SURYAWANSHI NITIN B.      
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S VILAS POPAT JIRE AND                    
            ANOTHERS                            
                                            
                                            

7.  APPLN/2747/2014  MOHSIN MALANG SHAIKH      PATIL MUKUND S.         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

8.  APPLN/4147/2014  PRAKASH BHASKAR KIRTIKAR    GHANEKAR NILESH S.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL COPY OF ORDER DTD.12/09/14 SUPPLIED BY CONCERNED. 

9.  APPLN/4579/2014  SUBHASH S/O NANDLAL RATHO    LADDHA SOMNATH G.        
   [Criminal]     D                COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

10. APPLN/4587/2014  JITENDRA S/O FAKIRCHAND S    DESHPANDE C.R.         
   [Criminal]     AINDANE             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 

11. APPLN/4797/2014  KISAN BHAMTA PAWARA       SAVALE AMIT S AND SUSHAMA    
   [Criminal]                     SAVALE             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 

12. APPLN/4913/2014  AJAY S/O SHIVAJI RATHOD A    LADDHA SOMNATH G. AND S J    
   [Criminal]     ND ANOTHER            RATHI             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. 

13. APPLN/4921/2014  PRAMOD S/O LAXMAN RATHOD    DESALE NILESH N.        
   [Criminal]     AND OTHERS           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. DETAILS OF CONDIDATES SELECTED FOR KILL TEST (TYPING 
         TEST) FILED KEPT LOOSE HEREWITH 

14. APPLN/4928/2014  SACHIN S/O DILIP DODKAR     PALVE BABANRAO N.        
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

15. APPLN/5008/2014  MUSTAFA MOHAMMAD SALIM AN    PAWAR PAWAN B          
   [Criminal]     SARI AND ANOTHER        COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 

16. APPLN/5010/2014  KUNAL KIRAN SHINDE AND OT    SAWANT AMOL S.         
   [Criminal]     HERS              COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL 
      WITH    
   APPLN/5230/2014  SANGRAM GOVINDRAO PATIL     CHATTERJI JOYDEEP        
                            COPY SERVED ON PP        
            V/S KUNAL KIRAN SHINDE AN                    
            D OTHERS                            
       In                                     
   APPLN/5010/2014                                  
                                                            
                       * DUE ADMISSION (CRIMINAL ) *                       
                       -----------------------------                       

17. APPLN/6112/2013  PRALHAD BHIMRAO MHASKE     SANDANSHIV M.B.AND P.B.WA    
   [Criminal]                     GHMARE             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP        
            TRA AND OTHER          PP FOR R/STATE.         
                            GAIKWAD SATISH A. R.NO.
2.    
                            TP 5              
                                            
    REMARK : FOR CANCELLATION OF BAIL 

18. APPLN/894/2014   CHANDRAKANT UDHDHAVDAS KH    PAWAR PAWAN B          
   [Criminal]     ATRI              COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SAWANT AMOL S. R.NO.2      
            TRA AND ANOTHER                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR CANCELLATION OF BAIL. 

19. APPLN/2412/2014  SANTOSHI VIJAY KULAL      P B WAGHMARE AND VAJED KH    
   [Criminal]                     AN               
            V/S THE STATE OF MAH AND    COPY SERVED ON PP        
            ORS               DESHMUKH BHAUSAHEB S FOR    
                            R/2 TO 7            
                                            
    REMARK : FOR CANCELLATION OF BAIL. 

20. APPLN/3435/2014  GOVIND GANGADHAR PANDAV     R.S.SADAPHULE          
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SURYAWANSHI R.R. R.NO.2 T    
            TRA AND OTHERS         O 4               
                                            
                                            
    REMARK : FOR CANCELLATION OF BAIL. AFFIDAVIT FILED BY R.NO.2 TO 4 

21. APPLN/4198/2014  ANGAD MAROTI SURYAWANSHI    MADNE(NARWATE) SAVITA E     
   [Criminal]                     PP FOR R/2           
            V/S RAJKUMAR MANOHAR SURY    JADHAV SATEJ S  R NO-1     
            AWANSHI                             
                                            
                                            
    REMARK : FOR CANCELLATION OF BAIL. 
                                                            
                      * FOR FINAL HEARING (CRIMINAL) *                      
                      --------------------------------                      

22. APEAL/239/2000   SINKUKUMAR TANKESHWAR RAB    SHRI.S.S.JADHAVAR        
   [Criminal]     HA               PP FOR R/STATE         
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : R & P RECEIVED 

23. APEAL/292/2000   JIVANDHAR GOVINDRAO KATKE    JADHAV SATEJ S         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : R & P RECEIVED 

24. APEAL/297/2000   MOTIRAM RAMA KHACHANE      SHRI.G.V.WANI          
   [Criminal]                     M K KOLSE PATIL (APPINTED    
            V/S STATE OF MAHARASHTRA    )                
                            PP FOR R. STATE         
    REMARK : R & P RECEIVED 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE M.T. JOSHI
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                       * DUE ADMISSION (CRIMINAL ) *                       
                       -----------------------------                       

1.  REVN/213/2013   VASANT TIPANNA GORE       DARGAD SUNILKUMAR G       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : COPIES OF NOTES OF EVIDENCE FILED BY ADV KEPT AT FLAG-A 

2.  APPLN/1287/2013  DAVID BHAGWAN GAIKWAD      JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO FILE APEAL. 
 R & P RECEIVED. 
      WITH    
   APPLN/2084/2013  THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
                            COPY SERVED ON PP.       
            V/S PRADIP DANIAL KAMBLE    CHATTERJI JOYDEEP R.NO.
1.   
            AND ANOTHER            AND 2            
                                            
                                            

3.  APPLN/2317/2013  UTTAMRAO KISANRAO SATHE A    MUKHEDKAR AMIT A.        
   [Criminal]     ND OTHERS            COPY SERVED ON PP        
            V/S KACHARU UKANDI JOGDAN    PP FOR R/STATE         
            D AND ANOTHER          AGRAWAL PAVANKUMAR S. FOR    
                             R/1              
                                            
    REMARK : FOR QUASHING 
 R & P RECEIVED 

4.  APPLN/2318/2013  UTTAMRAO KISANRAO SATHE A    MUKHEDKAR AMIT A.        
   [Criminal]     ND OTHERS            COPY SERVED ON PP        
            V/S RAVI KACHARU JOGDAND    AGRAWAL PAVANKUMAR S. FOR    
            AND ANOTHER           R/1              
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING R & P RECEIVED 

5.  APPLN/2695/2013  THE BHASKAR PANDURANG HIV    SHINDE SHRIKISHAN S. AND    
   [Criminal]     ALE EDUCATION SOCIETY AND    A.K.GUGALE           
            V/S SHASHIKANT ANANDRAO H    COPY SERVED ON PP        
            IWALE AND OTHERS        R/2 SERVED           
                            BEDRE VINAYAK SUDHAKAR FO    
                            R R/1              
                            BORA SATYAJIT S. FOR R/
1.    
                                            
    REMARK : FOR QUASHING. 
      WITH    
   APPLN/1576/2013  THE BHASKAR PANDURANG HIV    SHINDE SHRIKISHAN S. AND    
            ALE EDUCATION SOCIETY AND    A. K. GUGALE          
            V/S VASANT MANAJI KAMBLE    COPY SERVED ON PP        
            AND OTHERS           BEDRE VINAYAK SUDHAKAR     
                            FOR R/1             
                                            

6.  APPLN/3765/2013  SHIVSHARAN NAGBASAPPA NAR    SONTAKKE PATIL B.R.       
   [Criminal]     E                COPY SERVED ON PP        
            V/S V.T.PATIL AND OTHERS                    
                                            
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO APPEAL. ADDL. DOCUMENT FILED. 

7.  WP/563/2014    PRADIP GULABRAO PAWAR      SURYAWANSHI NITIN B.      
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S KRUSHNRAO JAGANNATH P    SURYAWANSHI SURENDRA V.     
            ATIL AND ANOTHER        R NO 1             
                            V C SHARMA FOR R/1       
    REMARK : FOR QUASHING AND SET ASIDE. 

8.  WP/654/2014    MANJOOR AHEMAD KURESHI FA    KAZI S.S.            
   [Criminal]     KIR MOHAMMAD          COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GAWARE NITEEN V. R NO 
2.    
            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : FOR QUASHING
 COPY OF COMPLAINT FILED 

9.  WP/862/2014    NIRANJAN KAMLAKAR ROTE     SHELKE AVISHKAR S.       
   [Criminal]                     LADDHA SOMNATH G.   R    
            V/S PRITI NIRANJAN ROTE A    NO-1              
            ND OTHERS            R/2 TO 5 DELETED .       
    REMARK : FOR QUASHING & SET ASIDE. REPLY FILED BY ADV.FOR R/SOLE. 

10. APPLN/1212/2014  SHAIKH IBRAHIM SHAIKH ISM    SONPETHAKAR PRADEEP N.     
   [Criminal]     AIL               COPY SERVED ON PP.       
            V/S SANTOSH SHANKAR RATHO    GORE RAVINDRA VITTHAL R            D AND ANOTHER          O.1               
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING AFFIDAVIT FILLED BY R NO 1 

11. APPLN/3163/2014  SAMADHAN @ BABALU MANOHAR    H.F.PAWAR AND ADE RAVIND    
   [Criminal]     PATIL             RA B.              
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP.       
            TRA AND ANOTHER         H.F.PAWAR AND ADE RAVIND    
       In                     RA B.              
   APEAL/314/2014                   COPY SERVED ON PP.       
                                            
    REMARK : FOR BAIL R & P RECEIVED 
      WITH    
   APEAL/314/2014   SAMADHAN @ BABALU MANOHAR    H.F.PAWAR AND ADE RAVIND    
             PATIL             RA B.              
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON PP.       
            TRA AND ANOTHER                         

12. APPLN/3171/2014  SUNIL HIRMAN MORE        SAVALE AMIT S          
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP.       
            V/S SHIVKUMAR ARUN LINGA    SAVALE AMIT S          
            YAT               COPY SERVED ON PP.       
       In                                     
   APPLN/3170/2014                                  
    REMARK : FOR DELAY. 
      WITH    
   APPLN/3170/2014  SUNIL HIRMAN MORE        SAVALE AMIT S          
                            COPY SERVED ON PP.       
            V/S SHIVKUMAR ARUN LINGA                    
            YAT                               
                                            
                                            

13. APPLN/3560/2014  MOHAMMED GHOUSE MOHAMMED    ANSARI A.N.           
   [Criminal]     NAWAZ              COPY SERVED ON PP        
            V/S ANANDRAO MADHAVRAO DE                    
            HSPANDE AND OTHERS                       
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING 

14. APPLN/4291/2014  SACHIN ASHOK MAIND       PATHAN HAMZAKHAN I.       
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR BAIL. NOTE:HIS PREVIOUS APPLN NO.3585/14 WAS WITHDRAWN VIDE 
         COURT ORDER DTD.17/07/14 BY THE COURT (CORAM:M.T.JOSHI,J) 

15. APPLN/4751/2014  SRINIVAS @ DINESH MADHUKA    SURYAWANSHI NITIN B.      
   [Criminal]     R PAWAR             COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR DIRECTION. 
      WITH    
   APPLN/5053/2014  BAPU @ CHANDRKANT S/O SUR    CHAPALGAONKAR SHAILESH S.    
            YABHAN AHER           COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
       In                                     
   APPLN/4751/2014                                  

16. APPLN/4759/2014  RADHABAI W/O BHAGWAN CHOU    HAWALE ATUL B.         
   [Criminal]     RE                               
            V/S PRIYADARSHANI MAHILA                    
            SAHAKARI BANK LTD BEED                     
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING & SET ASIDE 

17. APPLN/4793/2014  SAHEBRAO S/O DEORAO CHAVA    KASLIWAL AJIT D.        
   [Criminal]     N AND ANOTHER          TAWSHIKAR SWAPNIL D.      
            V/S KALPANA W/O SAHEBRAO     R NO-1             
            CHAVAN AND OTHER                        
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING & SET ASIDE. 
                                                            
                       * URGENT ORDERS (CRIMINAL) *                       
                       ----------------------------                       

18. WP/610/2014    SAKHARAM @ PANDURANG GYAN    CHAVAN SUDHIR K.        
   [Criminal]     BA PATIL            COPY SERVED ON PP.       
            V/S TULSABAI SAKHARAM @ P                    
            ANDURANG PATIL AND ANR                     
    REMARK : FOR QUASHING NOTICE OF R/1 RECEIVED UNSERVED FOR WANT OF TIME, 
         KEPT LOOSE HEREWITH 
                                                            
                        * DUE ORDERS (CRIMINAL) *                        
                        -------------------------                        

19. WP/161/2002    VITHAL KISAN JADHAV       SATEJ JADHAV          
   [Criminal]                     PP FOR R. 1 AND 2       
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ORS                           
    REMARK : FOR STAY R & P RECEIVED COURT SERVICE NOTICE OF PETITIONER IS 
         AWAITED 

20. APPLN/3655/2009  SOW MAYA SUBHASH DILWALE    BHARUKA D.S.          
   [Criminal]                     PS BHANDARI           
            V/S SUB DIVISIONAL FOREST    COPY SERVED ON PP        
             OFFICER BEED AND ANR      WAGH S.S.            
                                            
                                            
    REMARK : FOR QUASHING R & P RECEIVED READY FOR HEARING. 

21. APPLN/2359/2011  NANDKISHOR SRIKISAN JAISW    KHANDELWAL RAJESH K.      
   [Criminal]     AL               KHANDELWAL RAJESH K.      
            V/S RAJENDRA HARILAL JAIS                    
            WAL                               
       In                                     
   APPLN/2358/2011                                  
    REMARK : FOR DELAY NOTICE OF R/SOLE SERVED PAPER PUBLICATION KEPT LOOSE 
         HEREWITH 
      WITH    
   APPLN/2358/2011  NANDKISHOR SRIKISAN JAISW    KHANDELWAL RAJESH K.      
            AL                               
            V/S RAJENDRA HARILAL JAIS                    
            WAL                               
                                            
                                            

22. APPLN/5056/2012  YESHWANT BACKWARD CLASS H    PATIL SWAPNIL S.        
   [Criminal]     OUSING SOCIETY, JALGAON T    COPY SERVED ON PP        
            V/S DEVIDAS ONKAR BAVISKA    R/1 AND 3 SERVED       
            R AND ORS            HIWREKAR S.D. FOR R/1 TO    

3.               
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO FILE APPEAL R & P RECEIVED. NOTICE OF APPLICANT 
         SOCIETY AWAITED. 

23. WP/270/2013    VITHAL RANGNATH DESHMUKH    KANAWADE AJAY T.        
   [Criminal]                     PP FOR R/5           
            V/S B.K.HIRE AND OTHERS     CHOUDHARI YUVRAJ S R.NO                            BODHKE BHAGINATH T. R NO    

4.               
                            R/3 SERVED           
                                            
    REMARK : FOR QUASHING NOTICE OF R/2 IS AWAITED 

24. APPLN/2561/2013  SHAIKH SHAHAJAHAN MOHD. M    GANGAKHEDKAR SHAILENDRA S    
   [Criminal]     USTAFA             COPY SERVED ON PP        
            V/S RAMESH R. UJAGARE AND                    
             ANOTHER                            
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO FILE APEAL.
 NOTICE OF R/1 & 2 ARE AWAITED 

25. APPLN/246/2014   DOORWANI KARMACHARI SAHKA    TAMBE RAHUL A.         
   [Criminal]     RI PATSANSTHA MARYADIT,SH                    
            V/S SOU.KANDABALA SANNAY                    
            OHAL                              
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO APPEAL. NOTICE OF R/SOLE AWAITED R & P AWAITED 

26. APPLN/476/2014   THE STATE OF MAHARASHTRA    PUBLIC PROSECUTOR        
   [Criminal]                                     
            V/S GANESH DATTATRAYA CHA                    
            VAN                               
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO APPEAL. NOTICE OF R.SOLE AWAITED 

27. WP/945/2014    YUSUF S/O ABDUL RASHEED S    KHAN M.B.W.           
   [Criminal]     HAIKH                              
            V/S APSARA EX-W/O SHAIKH                    
            AND OTHERS                           
    REMARK : FOR QUASHING & SET ASIDE
 NOTE-PAGE NO.10 IS FAINT
 PAGE NO NOT DONE ON MEMO
 NOTICE OF R.NO.1 TO 4 ARE AWAITED. SERVICE AFFIDAVIT NOT FILED. 

28. WP/971/2014    JANARDHAN @ SOMINATH S/O    MANJRAMKAR MILIND A       
   [Criminal]     RAMRAO GAIKE          COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND ANOTHER                         
    REMARK : FOR QUASHING AND STAY NOTICE OF R/2 IS AWAITED 

29. APPLN/1402/2014  SINDHUBAI PRAKASH WAGH     SANGEET MINAKSHI L.       
   [Criminal]                                     
            V/S RAMESH NAMDEO KAMBLE                    
                                            
                                            
                                            
    REMARK : FOR LEAVE TO FILE APPEAL NOTICE OF R/SOLE IS AWAITED 
                                                            
                        * HEARING (JAIL APPEAL) *                        
                        -------------------------                        

30. APEAL/240/2014   YUVRAJ ATMARAM PATIL      DESHPANDE C.R.         
   [Criminal]                     COPY SERVED ON PP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA                               
    REMARK : R & P RECEIVED. ACCUSED IS IN JAIL. ADV HAS FILED PRIVATE PAPER 
         ON 09/09/2014. 
                                                            
                      * FOR FINAL HEARING (CRIMINAL) *                      
                      --------------------------------                      

31. REVN/314/2001   DAGDU YEDUJI THORAT AND    N S GHANEKAR          
   [Criminal]     ORS.              COPY SERVED ON P.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    PP FOR R/STATE         
            TRA                               
    REMARK : R & P RECEIVED 

32. REVN/391/2001   UDHAV MARUTI LONDHE       V G SAKOLKAR          
   [Criminal]                     PP FOR R/SOLE          
            V/S STATE OF MAHARASHTRA                    
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE SUNIL P. DESHMUKH
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

1.  CP/386/2014    SALIM KHAN AMIR KHAN      MAHAJAN SUREKHA P.       
   [Civil]                      MAHAJAN SUREKHA P.       
            V/S THE CHIEF OFFICER, MU    NAYANA PATIL          
            NICIPAL COUNCIL, BHUSAWAL    COPY SERVED ON GP        
       In                     R/ 6 FORMAL PAR;TY.       
   WP/10538/2012                   G P FOR R/ 1 TO 3        
                            R/ 4 AND 5 SERVED        
                            WANI GIRISH V. FOR R/4     
                            R/ 7 SERVED           
                            NILESH N. DESALE FOR R/
7.    
                                            

2.  WP/8408/2014    DR. GOPALRAO BABURAO SOND    GANGWAL MADHUBALA B.      
   [Civil]      GE                               
            V/S RAOSAHEB HARIBHAU BHO                    
            SALE                              

3.  WP/8409/2014    SAYED KAMRUNBEE SAYED RAS    SALUNKE SUDARSHAN J       
   [Civil]      HID PATEL AND OTHERS                      
            V/S SAYED MNNA SAYED RASH                    
            ID AND ANOTHER                         

4.  WP/8410/2014    SANTRAM FAKIRA ROTHE AND    KASLIWAL AJIT D.        
   [Civil]      ANOTHER             KASLIWAL AJIT D.        
            V/S SHAMIMBEGUM HAJI M. R    CAVEAT FILED BY ADV MOBIN    
            AZIYODDIN SHAIKH         H SHAIKH FOR R/SOLE      

5.  WP/8411/2014    SHANTILAL SURAJMAL MUGDIY    KAKDE YUVRAJ V.         
   [Civil]      A AND OTHERS                          
            V/S RAGHUNATH GOPINATH MH                    
            ASRUM AND OTHERS                        

6.  WP/8412/2014    KASHINATH POPAT MAKASARE    WARAMAA B.R.          
   [Civil]                                      
            V/S GANGABAI BANSILAL NET                    
            KAR AND OTHERS                         

7.  WP/8413/2014    YADAVRAO DHARMA PATIL (MA    BRAHME SHAILESH P.       
   [Civil]      LI)               COPY SERVED ON GP        
            V/S PRAMILABAI SADASHIV P                    
            ATIL (MALI) AND OTHERS                     

8.  WP/8416/2014    SHRIKANT MURLIDHAR WAGH     BEDRE VINAYAK SUDHAKAR     
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S RAMCHANDRA ANANDRAO D                    
            HANWATE AND OTHERS                       
                                                            
                * PETITIONS FOR ADMISSION - FRESH [CIVIL SIDE MATTERS] *                
                --------------------------------------------------------                

9.  WP/6393/2014    PADMINI MANIKRAO KHATAL     THIGALE GIRISH K. (NAIK)    
   [Civil]                      CAVEAT FILES BY K.C. SANT    
            V/S JANARDHAN BAPU MANE A    ADV FOR R.NO. 1 TO 10     
            ND OTHERS                            

10. WP/6414/2014    BALIRAM NIVRUTTI GATKAL A    METE V.G.            
   [Civil]      ND ANOTHER           COPY SERVED ON GP        
            V/S HARI SOPAN UBALE AND    CAVEAT FILED BY ADV R P B    
            OTHERS             HOMKAR ATTACH WPST 14681/    
                            DOKE KISHOR R FOR R/1      
                            MORE SHUBHANGI D. FOR R/2    
                            G P FOR R/3 TO 5        
                                            

11. WP/7790/2014    QAISARUDDIN DAUD SIDDIQUI    DEOKATE MAYUR G.        
   [Civil]       AND ANOTHER                          
            V/S RATAN MADAN PATEL AND                    
             OTHERS                             

12. WP/8242/2014    LIMBARAO DEVJI BARSE AND    WARAD SUNIL V.         
   [Civil]      OTHERS             COPY SERVED ON GP        
            V/S DEVANAND SATAJI MORE                    
            AND OTHERS                           
      WITH    
   WP/7954/2013    HARJEETSINGH PURANSINGH C    NARWADKAR MRIGESH D.      
            HUG               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         KARNE G. J. FOR R/7,8,9     
                            WARAD SUNIL V. FOR R/4 TO    

6.               
                            SURYAWANSHI GOVIND G. FOR    
                             R/7, R/8 AND R/9        
                                            
                                                            
              * PETITIONS FOR ADMISSION - AFTER NOTICE [CIVIL SIDE MATTERS] *               
              ---------------------------------------------------------------               

13. WP/3018/2012    SHAIKH NASIRODDIN HAJI SH    WARAMAA B.R.          
   [Civil]      ARFODDIN BELDAR         COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 3        
            ORS                               

14. WP/4568/2012    CHANDRAKANT SAYABU GAIKWA    SURYAWANSHI GOVIND G.      
   [Civil]      D AND ORS            A G P FOR STATE         
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/1           
            ORS               R/ 2 AND 3 SERVED        

15. WP/4757/2012    GANESH RATNAKAR GANGURDE    WANI GIRISH V.         
   [Civil]                      SAYAD MASOOD CHAND       
            V/S KAI. GURUDAYALSINGH R    SAYAD MASOOD CHAND FOR R/    
            ATHOD MAGASVARGIYA SHIKSH    1                
                            G P FOR R/3. R/2 SERVED     

16. WP/6113/2012    VIJAY HARI PATIL        BHOKARIKAR MADHAV M       
   [Civil]                      PATIL VIJAY B. AND V S SO    
            V/S SHRI P.K. ANNA PATIL    NAWANE FOR R/1         
            JANATA SAHAKARI BANK LTD    G P FOR R/3 AND 4        
                            R/2 SERVED.           
    REMARK : REJOINDER NOT FILED. 

17. WP/6264/2012    RUKHMINBAI SANJEEVANRAO D    PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
   [Civil]      ESHMUKH             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE DISTRICT COLLECTO    GODSAY SATISH M. FOR R/2,    
            R, OSMANABAD AND ORS      3                
                            G P FOR R/1           

18. WP/6633/2012    RADHESHYAM SHRIRAM PODDAR    BAGUL D.S.           
   [Civil]       AND ANR            COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAH AND    R/ 1 SERVED           
            ORS               8 TO 11 ARE DECEASED      
                            PAWAR HEMANTKUMAR F. FOR    
                            R/5               
                            LATANGE V.P. FOR R/3      
                            R/ 2,4AND 7 SERVED       
                            R/ 6 DISMISSED         
                                            

19. WP/7391/2012    SHRIRAMPUR TALUKA SAHAKAR    KARPE RAHUL R.         
   [Civil]      I DEKHREKH SANGH MARYADIT    COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               R/ 5 SERVED           
                            GOVT. PLEADER FOR R/5      
      WITH    
   WP/7194/2012    RAHURI TALUKA SAH. DEKREK    KARPE RAHUL R.         
            H SANGH MARYADIT, RAHURI    COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               GOVT. PLEADER FOR R/5      
                            R/5 SERVED           
      WITH    
   WP/7195/2012    PARNER TALUKA SAH. DEKREK    KARPE RAHUL R.         
            H SANGH MARYADIT, PARNER    COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               R/ 5 SERVED           
                            R/5 SERVED           
      WITH    
   WP/7315/2012    PATHARDI TALUKA SAHAKARI    KARPE RAHUL R.         
            DEKHREKH SANGH MARYADIT     COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               GOVT. PLEADER FOR R/5      
                            R/5 SERVED.           
      WITH    
   WP/7314/2012    SHEVGAON TALUKA SAHAKARI    KARPE RAHUL R.         
            DEKHREKH SANGH MARYADIT     COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G.P FOR R/1 TO 4        
            ORS               R/ 5 SERVED           
                            GOVT. PLEADER FOR R/5      
                            R/ 5 SERVED           
                                            
      WITH    
   WP/7311/2012    JAMKHED TALUKA SAHAKARI D    KARPE RAHUL R.         
            EKHREKH SANGH MARYADIT     COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               R/ 5 SREVED           
                            GOVT. PLEADER FOR R/5      
                            R/ 5 SERVED           
                                            
      WITH    
   WP/7310/2012    SHRIGONDA TALUKA SAH. DEK    KARPE RAHUL R.         
            REKH SANGH MARYADIT, AHME    COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               R/ 5 SREVED           
                            GOVT. PLEADER FOR R/5      
                            R/ 5 SERVED           
                                            
      WITH    
   WP/7309/2012    KOPERGAON TALUKA SAHAKARI    KARPE RAHUL R.         
             DEKHREKH SANGH MARYADIT    COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               R/5 SERVED.           
                            GOVT. PLEADER FOR R/5      
      WITH    
   WP/7312/2012    KARJAT TALUKA SAHAKARI DE    KARPE RAHUL R.         
            KHREKH SANGH MARYADIT      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               R/5 SERVED.           
                            R/5 SERVED.           
                            R/ 5 SERVED           
                                            
      WITH    
   WP/7313/2012    AHMEDNAGAR TALUKA SAH. DE    KARPE RAHUL R.         
            KREKH SANGH MARYADIT, AHM    COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAH AND    G P FOR R/ 1 TO 4        
            ORS               R/ 5 SERVED           
                            R/5 SERVED.           

20. CRA/50/2014    HABIB KHAN YOUSUF KHAN     KHAN M. A.           
   [Civil]                      R/SOLE SERVED          
            V/S AURANGABAD TEXTILE MI    NAVANDAR MANISH N.       
            LLS               R/1               
                            FOR R/SOLE           
    REMARK : ADV. HAS PAID BHATTA ON 01/04/14. DUE TO SHORT PERIOD, NOTICE COULD 
         NOT BE ISSUED. FOR ORDERS AS TO EXTENSION OF RETURNABLE DATE. 

21. AO/72/2014     ROHIT SAUDAGAR NAGWADE     KALE AJEET B.          
   [Civil]                      R/1 TO 7 SERVED         
            V/S BHARAT RAMJI DEVKAR A    WAGH BABASAHEB V.        
            ND OTHERS            FOR R/1 TO 7          
      With    
   CA/7917/2014    ROHIT SAUDAGAR NAGWADE     KALE AJEET B.          
                                            
            V/S BHARAT RAMJI DEVKAR A                    
            ND OTHERS                            
       In                                     
   AO/72/2014                                     

22. CP/116/2014    DILIP MOHAN GOSAVI       GIRI UMAKANT P.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    KAKDE YUVRAJ V. FOR R/7     
            TRA AND OTHERS                         
                                            
                                            

23. CP/225/2014    USHA VENKATRAO KABADE      CHOUDHARI SUDHIR A.       
   [Civil]                      R/1 TO 4 SERVED         
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         
                                            
                                            

24. WP/4947/2014    VIRBHANDRA RAM PATIL AND    MUKHEDKAR AMIT A.        
   [Civil]      ANOTHER             R/ 1 AND 2 SERVED        
            V/S SYED SUBHANI SYED MOH    BILOLIKAR UPENDRA B. FOR    
            IYODDIN AND ANOTHER       R/1               

25. WP/5296/2014    NAMDEO SITARAM PULWALE     MORE SHUBHANGI D.        
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S HARI SOPAN UBALE AND    CAVEAT FILED BY R P BHUMK    
            OTHERS             AR FOR R-1           
                            COPY SERVED FOR R-5       
                            METE V.G. FOR R/3        
                            METE V.G. FOR R/2        
                            G P FOR R./ 4 TO 6       
                            DOKE KISHOR R FOR R/1      
                                            

26. WP/5363/2014    SIDDAVINAYAK KASHINATHAPP    CHAVARE PRABHU K. AND NIL    
   [Civil]      A BODRE             ESH AKHADE           
            V/S SUBHASH RAMRAO KUHIRE    G P FOR R/ 2          
             AND ANOTHER          A S KALE FOR R/1        
      With    
   CA/6960/2014    SIDDAVINAYAK KASHINATHAPP    CHAVARE PRABHU K. AND NIL    
            A BONDRE            ESH AKHADE           
            V/S SUBHASH RAMRAO KUHIRE    COPY SERVED ON OTHER SIDE    
             AND ANOTHER                          
       In                                     
   WP/5363/2014                                    

27. WP/5807/2014    RAMU BHIKARAM GHIMRUD      SHELKE MANOJ U.         
   [Civil]                      R/ 1 TO 4A SERVED        
            V/S PUTALABAI BALBHIM GHI    MAHAJAN SANDEEP Y. FOR R/    
            MRUD AND OTHERS         1 TO 3, 4A           

28. WP/5837/2014    SUNITA SHIVANAND MAHAJAN    CHAPALGAONKAR S.G.       
   [Civil]                      CAVEAT FILED BY V D SALUN    
            V/S BHUJANG BAJIRAO NAIKW    KE FOR R-SOLE          
            ADI                               

29. WP/6415/2014    SYED PASHA SYED USMAN      SURVE HEMANT          
   [Civil]                      R/SOLE SERVED          
            V/S MUNNIBEE SHAIKH RAHIM                    
                                            

30. WP/6529/2014    SHAIKH YUNUS YAKUB PATEL    DEOKATE MAYUR G. AND S. D    
   [Civil]                      . DHUMAL            
            V/S DWARKADAS MANTRI COOP    BANGAR NILKANTH P. FOR R/    
            ERATIVE SOCIETY BANK LTD,    1                
                            G P FOR R/ 3          
                            R/ 1 AND 2 SERVED        
                                            

31. WP/6530/2014    PATHAN NABIKHAN JAMALKHAN    DEOKATE MAYUR G. AND S. D    
   [Civil]                      . DHUMAL            
            V/S DWARKADAS MANTRI COOP    BANGAR NILKANTH P. FOR R/    
            ERATIVE SOCIETY BANK LTD,    1                
                            G P FOR R/ 3          
                            R/ 1 ADN 2 SERVED        
                                            

32. WP/6531/2014    PATHAN SALIM GAFUR       DEOKATE MAYUR G. AND S. D    
   [Civil]                      . DHUMAL            
            V/S DWARKADAS MANTRI COOP    BANGAR NILKANTH P. FOR R/    
            ERATIVE SOCIETY BANK LTD,    1                
                            G P FOR R/3           
                            R/ 1 AND 2 SERVED        
                                            

33. WP/6641/2014    ASHOK BHASKARRAO KULKARNI    DHASE RAHUL P.         
   [Civil]       AND ANOTHER          SALUNKE V.D. FOR R/1 AND    
            V/S DR. GOVIND DIVAKAR KU    2                
            LKARNI AND ANOTHER                       

34. WP/6842/2014    APPA DAMODHAR KAPATE      THOMBRE S.S.          
   [Civil]                      GP FOR R/1           
            V/S THE ADDITIONAL COLLEC    R/2 SERVED           
            TOR, AURANGABAD AND ANOTH                    

35. WP/6895/2014    RAMRAO SAMBHAJIRAO THORAT    HON ASHWIN V.          
   [Civil]                      PALODKAR DEVDATT P. FOR R    
            V/S NAMDEO KARBHARI SHIND    /7               
            E AND OTHERS          R/ 1 TO 7 SERVED        
                            DIXIT SATYAJEET S FOR R/1    
                             TO 5              
                                            

36. WP/7098/2014    CHUVARDAS JEEVATRAM JETHA    KASLIWAL AJIT D.        
   [Civil]      NI               R/SOLE SERVED          
            V/S PUNDLIK EKNATH TALELE                    
                                            
                                                            
                         * DUE ADMISSION (WP) *                         
                         ----------------------                         

37. WP/7274/2014    SANTOSH LAXMAN JADHAV      PATEL SHAIKH ASHPAK TAHER    
   [Civil]                      GODSAY SATISH M. FOR R/
2.    
            V/S NEETA MAHESH RANA AND    D S KULKARNI FOR R/1      
             ANOTHER                            
    REMARK : END OF THE BOARD 
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE RAVINDRA V. GHUGE
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                       * URGENT CIRCULATION (CIVIL) *                       
                       ------------------------------                       

1.  CP/407/2013    VANDANABAI BHAUSAHEB DESA    DESALE NILESH N.        
   [Civil]      LE AND OTHERS          P.N.KUTTI FOR R/SOLE      
            V/S BALU NAMDEO PATIL      SANT KISHOR C.         
                            CAVEAT FILED BY ADV N N D    
       In                     ESALE FOR R NO 1 TO 8      
   WP/3900/2013                                    
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

2.  WP/3395/2011    RAMDAYAL PANNALAL TAWANI    THIGALE GIRISH K. (NAIK)    
   [Civil]                      R/ 1E.1F,3A,4B,4C,5D,5F,6    
            V/S MOTILAL PANNALAL TAWA    AND 9A TO 9C SERVED      
            NI, DIED THR. L.RS. SHIVN    R/3B SERVED, R/2 DEAD, R/    
                            1A TO 1D,4A,5A TO 5C, 5E,    
                            R/ 1A TO 1D,4A,5A TO 5C,5    
                            E,7,8 AND 10 TO 12       
                            DISMISSED AS PER ORDER DT    
                            D.03/02/2012          
                                            
    REMARK : FOR ADMISSION AS PER COURTS ORDET DTD.13/06/2014 

3.  WP/9811/2011    M/S FUTURE BUILDCON THR.    BHAPKAR S.B.          
   [Civil]      ITS PARTNER AND ORS       S S BHISE            
            V/S BUDDHUSING DURGASING    CAVEAT FILED BY ADV K D J    
            CHAUDHARI AND ORS        ADHAV AND P A BHARAT      
                            FOR R 1 TO 4 (COPY SERVED    
                            )                
                            R/ 5 AND 6 SERVED        
                            BAJAJ ANIL S. FOR R/5      
                                            
    REMARK : PURSIS FILED IN COURT KEPT HEREWITH WITH LOOSE. 

4.  WP/39/2013     SINDHUBAI DEVIDAS JAWANJA    WARAMAA B.R.          
   [Civil]      L                SONPAWALE SUNIL P. FOR R/    
            V/S NANDUBAI@SUNANDABAI D    1                
            IGAMBAR MAHINDRE AND ORS    DHARASHIVE M.L.         
                            FOR R-13,14,8,7,12,10,9,6    
                            SALUNKE V.D. FOR R/2      
                            R/ 4 SERVED           
                            M L DHARASHIVE FOR R/ 6     
                            TO 10 ,12 TO 14         
                            R/ 5 SERVED THROUGH PAPER    
                             PUBLICATION          
                            R/ 11A TO 11 F SERVED      
                                            
      With    
   CA/10395/2013   SINDHUBAI DEVIDAS JAWANJA    WARAMAA B.R.          
            L                S P SONPAWALE FOR R/1 V D    
            V/S NANDUBAI@SUNANDABAI D    SALUNKE FOR R/2 COPY SER    
            IGAMBAR MAHINDRE AND OTHE    M L DHARASHIVE FOR R/ 6 T    
       In                     O 10. 12 TO 14         
   WP/39/2013                                     

5.  WP/268/2013    THE STATE OF MAH        GOVT. PLEADER          
   [Civil]                      SHAHANE PRADEEP L.AND PAR    
            V/S AMBADAS DHONDIBA SHEL    AG SHAHANE           
            AR               FOR R/SOLE           
                            GOLEWAR V.P. FOR R/SOLE     
    REMARK : R AND P RECEIVED. 

6.  WP/743/2013    THE DIVISIONAL TRAFFIC SU    DESHMUKH BHAUSAHEB S      
   [Civil]      PDT. MSRTC, NANDED DIV. A    URGUNDE SUHAS P.        
            V/S RAMKRISHNA DYANOBA RA    R/ SOLE SERVED         
            CHMALE                             

7.  WP/849/2013    DR ZAKIR HUSEN SHIKSHAN P    GUNALE V.D.           
   [Civil]      RASARAK MANDAL, NEW NANDE    G P FOR R/2           
            V/S SIDDI AJMAT SIDDI MAH    SALGARE VITTHAL G. FOR R/    
            EMOOD AND ANOTHER        1                

8.  WP/1007/2013    SHRINIVAS SHALIGRAM TOTLA    MANTRI RAMESH R.        
   [Civil]      , DIED THROUGH L.RS. VIJA    MANTRI RAMESH R.        
            V/S KANTABAI ANANTRAO DES    ADV N B KHANDARE FILED CA    
            HMUKH AND ANOTHER        VEAT FOR R NO 1 AND 2      
      WITH    
   WP/3278/2013    ARUN SHANKARLALJI TOTLA A    BAJAJ ANIL S.          
            ND OTHERS            KHANDARE N.B. FOR R/1,2     
            V/S KANTABAI ANANTRAO DES    GAWARE NITEEN V. FOR R/
4.    
            HMUKH AND OTHERS                        

9.  WP/1064/2013    CHANDRABHAN YEDBA PITALE    CHOUDHARY S.S. AND S D TA    
   [Civil]      LRS MAHADEO AND OTHERS     RE               
            V/S TUKARAM SHEKHU GHADAG    R/ 1 AND 2 SEVED        
            E AND ANOTHER          JADHAVAR SHIVPRASAD G. FO    
                            R R 1 AND 2.          
      WITH    
   WP/1898/2013    TUKARAM SHEKU GHADGE AND    JADHAVAR SHIVPRASAD G.     
            ANOTHER             S B CHOUDHARI FOR R/ 1,2,    
            V/S RUKHMINBAI VISHWANATH    3A TO 2F            
             KILCHE AND OTHERS                       

10. WP/1203/2013    MOHAN GENA RAYKAR AND OTH    RAJENDRA S KASAR        
   [Civil]      ERS               COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    ADV A V HON FILED CAVEAT    
            TRA AND OTHERS          FOR R 5            

11. WP/3402/2013    SAINATH LAXMANRAO LOMTE     JOSHI HRISHIKESH A       
   [Civil]                      ADV S S CHINTAMANI KULTHE    
            V/S THE SECRETARY VENKATE    S G RUDRAWAR FOR R/ 1,2 A    
            SH BAHU UDASHIYA SHIKSHAN    ND 4              
                            R/ 3 SERVED           
                            CAVEAT FILED BY ADV. S.G.    
                             RUDRAWAR FOR R/ 1       
                                            

12. WP/3740/2013    KISAN RADHAJI GAJARE AND    SAPKAL V.D.           
   [Civil]      ANOTHER             CAVEAT FILED BY ADV S S K    
            V/S BHALCHANDRA SHREEDHAR    ULKARNI FOR R 1         
             SAKUTKAR, KUKKAR AND OTH    G P FOR R/ 2 TO 6        
      With    
   CA/8767/2014    BHALCHANDRA SHRIDHAR KUKK    KULKARNI SANKET S.       
            AR               COPY SERVED ON SHRI V.D            V/S KISAN RADHAJI GAJARE    SPKAL ADF FOR PETN.IN WP    
            AND OTHERS                           
       In                                     
   WP/3740/2013                                    

13. WP/4177/2013    NANDKISHOR KISHANLAL LAHO    SONWANE VILAS D.        
   [Civil]      TI               R. F. TOTALA AND A. A. PI    
            V/S SARLA KEDAR LAHOTI AN    MPALWADKAR           
            D OTHERS            R/ 1 TO 5 AND 7 SERVED     
                            R R MANTRI FOR R/ 1 AND
2.   
                            R/ 6 SERVED           
                            BHOKARIKAR MADHAV M FOR R    
                            /3 TO 7             
                                            
    REMARK : REPLY FILED BY R/7 KEPT H/W LOOSE AS PAGING IS INCORRECT. 

14. WP/4238/2013    PRABHAKAR KISAN TAMBE      DIGHE PRAVIN S         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE ADDITIONAL COMMIS    CAVEAT FILED BY ADV A M K    
            SIONER AND OTHERS        ULKARNI AND P S MAGAR FOR    
                            R NO 3             
                            G P FOR R/1 AND 2        
                            R/ 4 SERVED           
                            NANDURE SANJAY A. AND G. KORE FOR R/4         
                                            

15. WP/4624/2013    ARUN NIVRUTTI JADHAV      JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Civil]                      SHIRSAT SUHAS R. ADV FOR    
            V/S THE SECRETARY, OSMANA    R 1 2              
            BAD ZILLA VASANTRAO NAIK    AGP FOR R/3           

16. WP/5967/2013    HIND SEVA MANDAL EDUCATIO    JADHAVAR SANTOSH S.       
   [Civil]      N SOCIETY AND ANOTHER      ADV R J GODBOLE FILED CAV    
            V/S SANDIP PANDHARINATH B    EAT FOR R NO 1         
            HOR AND ANOTHER         K.M. SURYAWANSHI FOR R/
2.    
                            P.N. MULEY AGP FOR R/ 2     
    REMARK : R AND P RECEIVED 
      WITH    
   WP/9743/2013    KIRTI SHRIRAMJI KABRA      BHALERAO R.D.          
                            COPY SERVED ON GP        
            V/S SANDIP PANDHARINATH B    G P FOR R/2           
            HOR AND OTHERS         GODBOLE R.J. FOR R/1      
                            YAWALKAR SIDDHARHA B. FOR    
                             R/3 AND 4           
                                            

17. WP/7176/2013    SUNITI GAJANAN SURYAWANSH    MANIYAR IRFAN D AND ANIL    
   [Civil]      I                GAWANDE             
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/ 1 AND 2       
                            R/ 3 TO 5 SERVED        
                            KARPE RAHUL R. FOR R/5     
                            YADAV SANTOSH R. FOR R/
3.    
                            AND 4              
                                            
    REMARK : REPLY OF R/ 2 TAGGED LOOSE DUE TO WRONG PAGING. 

18. WP/8003/2013    VENUBAI VALUJI TALEKAR(AW    BAJAJ ANIL S.          
   [Civil]      ARI) AND OTHERS         BHANDARI ANAND P. AND R            V/S RANJANA RAMESH NISAL    . PARDESHI R/1 TO 3       
            AND OTHERS                           
    REMARK : DOCUMENT NOT REPLACED AS PER ORDER DT. 26/8/14 

19. WP/8084/2013    AHMEDNAGAR MUNICIPAL CORP    LOKHANDE KISHOR N.       
   [Civil]      ORATION             CAVEAT FILED BY ADV P V B    
            V/S MAKRAND JAGNATH JOSHI    ARDE FOR R SOLE         
                                            

20. WP/8168/2013    SHAIKH ABDUL RAZAK SHAIKH    DHORDE VIKRAM R         
   [Civil]       AHMED             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1 TO 3         
            TRA AND OTHERS         SURVE HEMANT FOR R/4      
    REMARK : REPLY NOT FILED AS PER ORDER DT. 19/8/14 

21. WP/8928/2013    SANJU SITARAM KOTHIMBIRE    HON ASHWIN V.          
   [Civil]      AND ANOTHER           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    SANGEET L.V. FOR R/4      
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1 TO 3        
                            SHINDE ABASAHEB D. FOR R/    

5.               
                                            
    REMARK : REPLY FIELD BY R/NO. 5 IS TAGGED LOOSE AS INCORRECT PAGING. 

22. WP/9216/2013    NAVNATH JAGANNATH KAWADE    AMBAD SHRINIVAS A        
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 TO 4        
            TRA AND OTHERS         R/ 5 AND 6 SERVED        
                            SONTAKKE PATIL B.R. AND D    
.R.DHUMAL FOR R/7        
                                            

23. WP/9258/2013    PATHAN EJAJ IBRAHIM       SYED G R            
   [Civil]                      COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE SECRETARY, BORI S    R/4 FORMAL PARTY        
            HIKSHAN PRASARAK MANDAL A    GUNALE V.D. FOR R/1       
                            R/ 2 AND 3 SERVED        
      WITH    
   WP/6899/2013    THE SECRETARY, BORI SHIKS    GUNALE V.D.           
            HAN PRASARAK MANDAL AND O    ADV G R SAYED FILED CAVEA    
            V/S PATHAN EJAJ IBRAHIM A    T FOR R NO 1          
            ND ANOTHER           SYED G R AND A.R.SYED FOR    
                             R/1              
                            G.P. FOR R.NO.2         
                                            
      WITH    
   CP/529/2013    PATHAN EJAJ IBRAHIM       SYED G R            
                            GUNALE V.D. FOR R/1       
            V/S ABDUL JABBAR ABDUL GA    R/1 TO 4 SERVED         
            FFAR SAGARE AND OTHERS     R/5 AND 6 FORMAL PARTIE    
                            S.               
                                            

24. WP/9306/2013    BALU NAMDEO PATIL        KUTTI PRASSANA N.        
   [Civil]                      NILESH N. DESALE FOR R/1,    
            V/S VANDANABAI BHAUSAHEB    4 TO 6 AND 8          
            DESALE AND OTHERS        R.NO. 9A AND 9B SERVED     
                            NILESH N.DESALE FOR R/ 1,    
                            4TO6,7A TO 7C AND 8       
                            R/2 AND 3 MINOR         
                                            
    REMARK : FOR ADMISSION AS PER COURT ORDER DT. 1/8/14 

25. WP/9387/2013    VINOD KUMAR KISANDAS PREM    CHAPALGAONKAR SHAILESH S.    
   [Civil]      ANI AND ANOTHER         R/ 1 TO 6, 8, 11 TO 16 AR    
            V/S VIJAY MADHAV JAGTAP A    E SERVED            
            ND OTHERS            HUSALE BHAGWAN A AND K.M.    
                            NAGARKAR FOR R/1 AND 2     
    REMARK : THE ORDER DT. 5/9/2014 IS NOT COMPLIED.FOR ADM AS PER ORDER DT         5/9/2014 

26. WP/9517/2013    DHULE MUNICIPAL CORPORATI    KULKARNI MUKUL S.        
   [Civil]      ON THROUGH ITS COMMISSION    COPY SERVED ON G.P.       
            V/S RAKESH BABURAO NERKAR    CAVEAT FILED BY ADV.S.B             AND ANOTHER          ATIL FOR R.NO.1         

27. WP/9538/2013    SHAILESH RAMESH CHAWARE A    NAGARGOJE ANKUSH N.       
   [Civil]      ND ANOTHER           COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    R/2 AND 3 SERVED       
            TRA AND OTHERS         G P FOR R/1           

28. WP/9659/2013    HARIBHAU VENKATRAO GAMBHI    AWALE GIRISH L.         
   [Civil]      RE               COPY SERVED ON G.P.       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         R/ 3 SERVED           
                            HON VINAYAK D. FOR R/3     

29. WP/9849/2013    RAMA DEHU GORE         CHAVAN P.S.          
   [Civil]                      PATNE SANTOSH N. FOR R/
1.    
            V/S BIRUDEV DEHU GORE AND    R/ 1 TO 6 SERVED        
             OTHERS             KULKARNI KRISHNA K. FOR R    
                            /4 AND 5            

30. WP/9956/2013    SAKHARAM TUKARAM GHORPADE    SAWANT AMOL S.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S BHAU TUKARAM GHORPADE    G P FOR R/ 3 AND 4       
            , L.RS. VIMALBAI AND OTHE    R/1 AND 2 SERVED       
                            KAKDE YUVRAJ V. FOR R/1     

31. WP/96/2014     ASHRUBA SUKDEO SOLANKE AN    KUDALE BHAGWAN S.        
   [Civil]      D OTHERS            SALUNKE SUDARSHAN J FOR R    
            V/S PRABHU RAMCHANDRA RAT    /2               
            HOD AND ANOTHER         R/1 SERVED           

32. WP/335/2014    TAIBAI UKHARDU PARDHI      THOMBRE S.S.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    CAVEAT FILED BY R V GORE    
            TRA AND OTHERS         FOR R NO. 6           
                            GP FOR R/1 TO 3         
                            SURYAWANSHI NITIN B. FOR    
                            R/4               
                            R/5 SERVED           
                                            

33. CP/380/2014    ABASAHEB SHANKAR SAMBARE    KULKARNI SANKET S.       
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE TAHSILDAR, RAHATA    KULKARNI SANKET S.       
             AND OTHERS           COPY SERVED ON GP        
       In                     G P FOR R/ 1 TO 3        
   WP/1522/2013                    R/ 4 SERVED           
                                            

34. WP/585/2014    KINETIC ENGINEERING LTD.    BEDRE VINAYAK SUDHAKAR     
   [Civil]                      CAVEAT FILED BY P V BARDE    
            V/S K.B. RAMDAS NAIR       FOR R NO 1           
                                            

35. WP/672/2014    SANJAY RAMDAS JAPE AND OT    SHIRSATH P.B.          
   [Civil]      HERS              VIKHE PATIL PRABHAKAR B            V/S PARIGHABAI RAMDAS JAP    FOR R/1 AND 2          
            E AND OTHERS          R/ 3SERVED           
      WITH    
   WP/10013/2013   CHANDRAKANT RAMDAS JAPE     GORDE PATIL SANDEEP       
                            SHIRSATH P.B. FOR R/1 TO    
            V/S ASHOK RAMDAS JAPE AND    5                
             OTHERS                             
      WITH    
   WP/936/2014    CHANDRAKANT RAMDAS JAPE     GORDE PATIL SANDEEP       
                            SHIRSATH P.B. FOR R/1 TO    
            V/S ASHOK RAMDAS JAPE AND    5                
             OTHERS                             

36. WP/808/2014    SHOBABAI GORAKH GAIKWAD     BHUMKAR R.P. AND V.R. BHU    
   [Civil]                      MKAR              
            V/S THE STATE OF MAHARASH    COPY SERVED ON GP        
            TRA AND OTHERS         ADV R K ASHTEKAR FILED CA    
                            VEAT FOR R NO 6 AND 7      
                            GP FOR R/1 AND 2       
                            MANALE SATISH S FOR R/3 A    
                            ND 4              
                            R/5 AND 8 SERVED       
                            ASHTEKAR R.K. FOR R/5 AND    

8.               
                                            
    REMARK : ADV. FOR R/3 & 4 FILED DOCUMENTS KEPT H/W. LOOSE. 

37. WP/836/2014    SULTANA FARJAD ALI AND OT    DESHPANDE C.R.         
   [Civil]      HERS              ADV G R SAYED FILED CAVEA    
            V/S SALAMATULLA FARJAD AL    T FOR R NO 1          
            I AND OTHERS                          
    REMARK : PAPERS NOT FIELD AS PER ORDER DTD.28/01/2014 

38. WP/846/2014    AKOLE TALUKA TEACHING AND    BHALERAO R.D.          
   [Civil]       NON TEACHING EMPLOYEES R    R/ 1 TO 3 SERVED        
            V/S KUSUM SAKHARAM KANWAD    SHIRSATH P.B. FOR R/1      
            E AND OTHERS                          

39. WP/879/2014    KANIF MARUTI MANE        GAWALI AMOL K.         
   [Civil]                      SHINDE BALAJI S. FOR R/
2.    
            V/S KAMALABAI RAGHUNATH T    RAJENDRA S.KASAR FOR R/
1.    
            ODMAL @ KAMALABAI JAISING    R/ 3 SERVED           

40. WP/893/2014    PREMANAND JANGU PAWAR      AVHAD MAHADEO M.        
   [Civil]                      GP FOR R/3 AND 4       
            V/S SPECIAL RECOVERY OFFI    DESALE NILESH N. FOR R/
1.    
            CER, DHULE-NANDURBAR SARK    R/2 SERVED           

41. WP/1056/2014    SUNDARBAI NARAYAN CHOPADE    JADHAV KAKASAHEB B       
   [Civil]       AND ANOTHER          COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/ 1 AND 2       
            TRA AND OTHERS         R/ 3 AND 4 SERVED        
                            SURYAWANSHI KAMLAKAR J. F    
                            OR R/3 AND 4          
                                            

42. WP/1108/2014    RAJENDRA PANDHARI MANE     TIKLE A.L.           
   [Civil]                      NAIKNAVARE RAMESH V. FOR    
            V/S KAKASAHEB ABHIMAN MAN    R/1 AND 2            
            E AND OTHERS          R/ 1 TO 3 SERVED        

43. WP/1228/2014    MARUTI PANDHARI JADHAVAR    GAPAT PRAMOD B         
   [Civil]                      COPY SERVED ON G P       
            V/S THE STATE OF MAHARASH    S R SHIRSAT FOR R/ 3 CVTR    
            TRA AND OTHERS         .                
                            G P FOR R/ 1 AND 2       

44. WP/1248/2014    THE MANAGING DIRECTOR, TH    SURYAWANSHI D.N.        
   [Civil]      E MAHARASHTRA STATE CO-OP    CAVEAT FILES BY ADV S S P    
            V/S SHAUKAT KHAN AHMAD KH    ATIL FOR R N 1         
            AN PATHAN                            

45. WP/1348/2014    NAMDEO PANDURANG DANDGE,    SHENDURNIKAR PUSHKAR S.     
   [Civil]      THROUGH NEXT FRIEND KRISH    ADV V P LATANGE FILED CAV    
            V/S ATMARAM SHANKAR GHANG    EAT FOR R /SOLE         
            AON                               
      WITH    
   WP/1351/2014    KRISHNA PANDHARI DANDGE     SHENDURNIKAR PUSHKAR S.     
                            ADV V P LATANGE FILED CAV    
            V/S ATMARAM SHANKAR GHANG    EAT FOR R /1          
            AON                               
      WITH    
   WP/1359/2014    KRISHNA PANDHARI DANDGE     SHENDURNIKAR PUSHKAR S.     
                            ADV V P LATANGE FILED CAV    
            V/S VANDANA SHANTARAM GHA    EAT FOR R NO 1         
            NGAON              TUNGAR HRISHIKESH V FOR R    
                            ESPONDENT            

46. WP/1365/2014    THE MUNICIPAL COUNCIL, CH    BAGUL D.S.           
   [Civil]      OPADA              ADV S R PATIL FILED CAVEA    
            V/S RAMESH PUNDLIK SAVISK    T FOR R 1           
            AR                               

47. WP/1370/2014    SARSWATI ISHWAR BHARDWAJ    KALE ARVIND S.         
   [Civil]                      ADV SANJAY MUNDHE FILED C    
            V/S MADHUBALA ULHAS RANE    AVEAT FOR R NO 1        
                                            

48. WP/1491/2014    RADHAKISAN MAROTI JADHAV    SAVANGIKAR SUBHASH K.      
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    ADV R J NIRMAL FILED CAVE    
            TRA AND OTHERS         AT FOR R NO 5          
                            GP FOR R/1 RO 3         
                            R/4 SERVED           
                                            
    REMARK : AFFIDAVIT IN REPLY IS FILED BY THE RESP. NO.2 KEPT HEREWITH LOOSE 
         AS PAGING IS INCORRECT. 

49. WP/1582/2014    VANDANA DEVIDAS SHERKHANE    TANWADE VIKAS S.        
   [Civil]                      COPY SERVED GP         
            V/S THE STATE OF MAHARASH    G P FOR R/1 AND 2        
            TRA AND OTHERS         KULKARNI MUKUL S. FOR R/4    
    REMARK : AMENDMENT IS NOT CARRIED OUT 
      WITH    
   WP/1581/2014    VANDANA DEVIDAS SHERKHANE    TANWADE VIKAS S.        
                            COPY SERVED GP         
            V/S THE STATE OF MAHARASH                    
            TRA AND OTHERS                         

50. WP/1839/2014    THE COMMISSIONER OF POLIC    SHAH SUBODH P. AND A.R.VA    
   [Civil]      E, SOLAPUR           IDYA              
            V/S THE CHIEF EXECUTIVE O    CHAWRE ANAND AND N.S.AKHA    
            FFICER AND OTHERS        DE FOR R/1           
                            R/1 TO 5 SERVED         
                            QURESHI S.A. FOR R/2 AND    

4.               
                                            

51. WP/2092/2014    KISAN YADU SPRE         SHIRSATH P.B.          
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S NAGNATH RANGNATH LABD    G P FOR R/ 22 AND 23      
            E AND OTHERS          GAWARE NITEEN V. FOR R/
1.    
                            TO 10, 13 TO 18, 20, 21     
                            R/ 1 TO 21 SERVED        
                                            
    REMARK : AFFIDAVIT IN REPLY IS NOT FILED BY THE RESPONDENT. 

52. WP/2579/2014    MUKTABAI GANPAT TODMAL AN    GARUD N.C.           
   [Civil]      D ANOTHRES           KULKARNI SANKET S. FOR R/    
            V/S KASHINATH RAMBHAU TOD    SOLE              
            MAL                               

53. WP/2654/2014    SACHIN DNYANOBA ROCHKARI    TUNGAR NIKHILESH K.       
   [Civil]                      R/1 TO 3 SERVED         
            V/S RUKHMINIBAI NAMDEO GA    CHAPALGAONKAR S.G. FOR R/    
            VADE AND OTHERS         1 AND 2             

54. WP/2790/2014    MUKUND SAWALARAMPANT RUIK    DESHMUKH ARVIND         
   [Civil]      AR               COPY SERVED ON G.P.       
            V/S CHANDRAKANT DATTATRAY    A B KADETHANKAR FOR R/1     
             RUIKAR AND OTHERS       R/ 3 AND 4 SERVED        

55. WP/2794/2014    JASPALSING HARDAYALSING G    GAWALI AMOL K.         
   [Civil]      HAI               COPY SERVED ON G.P.       
            V/S AURANGABAD MUNICIPAL    TOPE SAMBHAJI S. FOR R/
1.    
            CORPORATION, AURANGABAD A    AND 2              

56. WP/2803/2014    RAMESHWAR PANDURANGRAO PA    SONPETHAKAR PRADEEP N.     
   [Civil]      WAR               JOSHI SUJEET D FOR R/1     
            V/S SANJAY PANDURANG PUND                    
                                            

57. WP/2883/2014    TARABAI ANANDA PHATANGRE    KULKARNI SANKET S.       
   [Civil]                      GORE RAVINDRA VITTHAL FOR    
            V/S SAHEBRAO KARBHARI PHA    R/SOLE             
            TANGRE             R/SOLE SERVED.         

58. WP/2912/2014    NAVINCHANDRA THAKARSI SHE    PAWAR VIKARM ANANDRAO AND    
   [Civil]      TH                P.B.SALUNKE          
            V/S DIVISIONAL JOINT REGI    COPY SERVED ON GP        
            STRAR CO-OPERATIVE SOCIET    BHAVAR NITIN R FOR R/3     
                            GP FOR R/1           
                            R/ 2 SERVED           
                                            

59. WP/2999/2014    SHAIKH BISMILLA ABDUL RAU    GODHAMGAONKAR A.G.       
   [Civil]      F AND OTHERS          R/ 1 AND 2 SERVED        
            V/S KADAR KHAN IMAM KHAN                    
            PATHAN AND ANOTHER                       

60. WP/3091/2014    GODAWARI MARATHWADA IRRGA    BHALERAO SUDHIR G.       
   [Civil]      TION DEVELOPMENT CORPORAT    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/1           
            TRA AND OTHERS         SABLE BHAGWAN R. FOR R/
2.    
                            B.R.SABLE FOR R/2 TO 4     

61. WP/3367/2014    HARUN SAMADSAB SHAIKH      DUBE ANJALI (BAJPAI)      
   [Civil]                      MANALE SATISH S FOR R/2 T    
            V/S SAMADSAB SAYYAD USMAN    O 5               
            SAB SHAIKH AND OTHERS      R/1 SERVED           

62. WP/3443/2014    DULHAN RASHID PATHAN AND    KATNESHWARKAR P.R.       
   [Civil]      OTHERS             COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATA OF MAHARASH                    
            TRA                               

63. WP/3490/2014    SANJAY LAXMAN CHOUDHARY     GARUD V.B.           
   [Civil]                      BHOKARIKAR MADHAV M FOR R    
            V/S SUREKHA MAHESH KHAKAR    /3               
            E AND OTHERS          R/1 TO 3 SERVED        
    REMARK : SERVICE AFFIDAVIT FILED KEPT H/W LOOSE 

64. WP/3643/2014    KALPANABAI VASANT PATIL     WANI GIRISH V.         
   [Civil]                      COPY SERVED ON GP        
            V/S TAHSILDAR, ERANDOL, D    R/2 TO 10 SERVED        
            IST.JALGAON AND OTHERS     GP FOR R/1           

65. WP/3908/2014    MAHARASHTRA GRAMIN BANK,    PATIL MILIND M. (BEEDKAR)    
   [Civil]      HEAD OFFICE, NANDED       R/1 AND 3 SERVED       
            V/S VASANT NARSINGRAO HAD    BIRADAR MEERA T. AND V.R.    
            ULE AND OTHERS         KULKARNI FOR R/1        
                            R/ 2 SERVED           

66. WP/4002/2014    SAKHARAM LALA MAVACHI DEC    SAWANT AMOL S.         
   [Civil]      EASED THR. LRS. GONIBAI S    NATU SHARAD V. FOR R/1     
            V/S BHAURAO AVASHYA MAVAC                    
            HI                               

67. WP/4041/2014    JERU DADARAO JAMADAR AND    KOLPE MAHENDRA B.        
   [Civil]      ANOTHER             R/2 TO 4 MINOR         
            V/S VIJAYABAI GUNWANT JAM    R/5 TO7 DELETED         
            ADAR AND OTHERS         CHOUDHARY S.S. FOR R/1 TO    

4.               
                            R/1 TO 4 SERVED         
                                            

68. WP/4258/2014    SHIVRAJ MAKHANNA PHAPAGIR    KASLIWAL ANIL H.        
   [Civil]      I AND ANOTHER          SALUNKE V.D. FOR R/1 TO
3.   
            V/S RAM SAMBHAJI GUNDILE                    
            AND OTHERS                           

69. WP/4830/2014    KARTARSINGH CHARANSINCH R    NAGARGOJE ANKUSH N.       
   [Civil]      AMGADIYA            KADAM NITIN S. FOR R/2     
            V/S GURJEETSINGH CHARANSI    MUKHEDKAR AMIT A. FOR R/1    
            NGH RAMGADIYA AND ANOTHER                    

70. WP/5029/2014    DR. BABASAHEB AMBEDKAR MA    BAJAJ ANIL S.          
   [Civil]      RATHWADA UNIVERSITY, AURA    CAVEAT FILED BY Y B PATHA    
            V/S AHEMAD KHAN KARIM KHA    N FOR R-1            
            N PATHAN AND ANOTHER      G P FOR R/2           
      With    
   CA/8022/2014    DR. BABASAHEB AMBEDKAR MA    BAJAJ ANIL S.          
            RATHWADA UNIVERSITY, AURA    COPY SERVED ON GP FOR R/2    
            V/S AHEMAD KHAN         Y B PATHAN FOR R/1       
                                            
       In                                     
   WP/5029/2014                                    

71. WP/5120/2014    PURBHAJI VITHALRAO KOKATE    BILOLIKAR UPENDRA B.      
   [Civil]       AND ANOTHER          MUKHEDKAR AMIT A. FOR R/1    
            V/S SANJAY BHIMRAO KOKATE                    
                                            

72. WP/5385/2014    THE EXECUTIVE ENGINEER, T    GODSAY SATISH M.        
   [Civil]      HE MAHARASHTRA STATE ELEC    COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GP FOR R/ 1 TO 3        
            TRA AND OTHERS         R/ 4A TO4D SERVED.       
                            PATIL VIJAY B. FOR R/4A T    
                            O 4D              
                                            

73. WP/6047/2014    M/S RISHABH BUILDERS AND    DUBE ANJALI (BAJPAI)      
   [Civil]      DEVELOPERS, LATUR AND OTH    PATIL N.P. JAMALPURKAR FO    
            V/S SHILABAI DASHRATHRAO    R R/1              
            SURYAWANSHI AND OTHERS     TANDALE P.R. FOR R/3 AND    

9.               
                            TANDALE P.R. FOR R/2      
                            R 1, 4, 5,6,7,8 SERVED.     
                                            
    REMARK : (1) SERVICE AFFIDAVIT FILED. 

74. WP/6092/2014    FOREST DEVELOPMENT CORPOR    SHAHANE PRADEEP L. AND PA    
   [Civil]      ATOIN OF MAHARASHTRA LTD.    RAG SHAHANE           
            V/S FAKIRA BALDAR TADVI A    S R PATIL FOR R/ 1 TO 6     
            ND OTHERS            CAVEAT FILES BY SHRI. S. PATIL ADV. FOR R 1.3TO    

75. WP/7091/2014    SHAIKH MOHAMMAD SHAIKH AB    DHARURKAR CHAITANYA V      
   [Civil]      DUL MUJAWAR           COPY SERVED ON GP        
            V/S THE STATE OF MAHARASH    GIRI UMAKANT P. FOR R/5     
            TRA AND OTHERS         A S PATHAK FOR R/5       
                            CAVEAT FILED BY A.S. PATH    
                            AK ADV FOR R/ 5         
                            GP FOR R 1 TO 4 AND 4A     
                                            
    REMARK : REPLY NOT FILED 
                                                            
                       * FOR FINAL HEARING (CIVIL) *                       
                       -----------------------------                       

76. WP/3782/2005    SANGEETA SURESHRAO NARKAD    R C KULKARNI          
   [Civil]      E                J C BADVE FOR R.NO. 1 AN    
            V/S THE PRESIDENT, MAHILA    D 2              
             MANDAL JUNA JALNA AND     COPY SERVED ON GP        
                            B N GADEGAONKAR         
                            R/ 3 SERVED R/ 4 FORMAL P    
                            ARTY              
                            KATNESHWARKAR P.R. ADV FO    
                            R RESPDT 1           
                            P.R. KATNESHWARKAR FOR R/    

3.               
                                            
                 COURT NO. 
                 HON'BLE SHRI JUSTICE N.W. SAMBRE
C.R. NO.                         24/09/2014
          MAIN BOARD
                                                            
                        * DUE ADMISSION (CIVIL) *                        
                        -------------------------                        

1.  SA/445/2009    ONKAR FAKIRA DHANGAR L.RS    JAYANT R SHAH          
   [Civil]      . HIRALAL ONKAR DHANGAR (    DESHPANDE C.R. FOR R-SOLE    
            V/S MRULIDHAR DAULAT DHAN    R/SOLE SERVED          
            GAR                               
    REMARK : R & P RECEIVED A LETTER RECEIVED FROM DY.SUPERINTENDENT LAND RECORDS,SHAHADA,DIST. 
         NANDURBAR IS KEPT LOOSE AT FLAG C .; SHORT AFFIDAVIT IN REPLY 
         ON BEHALF OF RESPDT IS KEPT AT FLAG A.; 
      With    
   CA/6572/2009    ONKAR FAKIRA DHANGAR L.RS    JAYANT R SHAH          
. HIRALAL ONKAR DHANGAR (    C R DESHPANDE FOR R/SOLE    
            V/S MRULIDHAR DAULAT DHAN                    
            GAR                               
       In                                     
   SA/445/2009                                    
      With    
   CA/13127/2009   ONKAR FAKIRA DHANGAR L.RS    JAYANT R SHAH          
. HIRALAL ONKAR DHANGAR (    C R DESHPANDE FOR R/SOLE    
            V/S MRULIDHAR DAULAT DHAN                    
            GAR                               
       In                                     
   SA/445/2009                                    
      With    
   CA/4986/2010    ONKAR FAKIRA DHANGAR L.RS    SHAH J.R.            
. HIRALAL ONKAR DHANGAR (    C R DESHPANDE FOR R/SOLE    
            V/S MRULIDHAR DAULAT DHAN                    
            GAR                               
       In                                     
   SA/445/2009                                    

2.  SA/916/2009    RABIYA BEGUM MOHD ISHAQUE    SURVE HEMANT AND BIPINCHA    
   [Civil]       AND ORS            NDRA K PATIL          
            V/S ABDUL RAHIM ABDUL KAR    BHANDARI ANAND P. ADV FOR    
            IM AND ORS            R 1              
    REMARK : R & P RECEIVED 
      With    
   CA/9329/2009    RABIYA BEGUM MOHD ISHAQUE    SURVE HEMANT AND BIPINCHA    
             AND ORS            NDRA K PATIL          
            V/S ABDUL RAHIM ABDUL KAR    A P BHANDARI FOR R/1      
            IM AND ORS                           
       In                                     
   SA/916/2009                                    

3.  SA/719/2010    ANANT KADAJI TIPALE       DHARURKAR CHAITANYA V      
   [Civil]                      V R DESHPANDE AND M K D    
            V/S GAUTAM ZUMBERLAL JAIN    ESHPANDE FOR R/1-CVTR      
             ALIAS KHATOD AND ORS      (CAVEAT NOTICE OF R/1 UNS    
                            ERVED AS OFFICE WAS LOCK)    
                            R/2 TO 4 SERVED         
                            SANT KISHOR C. FOR R/2 A    
                            ND 3.             
                                            
    REMARK : R & P received.; 
      With    
   CA/3226/2011    ANANT KADAJI TIPALE       DHARURKAR CHAITANYA V      
                            R/4 SERVED           
            V/S GAUTAM ZUMBERLAL JAIN    V R DESHPANDE AND M K D    
             ALIAS KHATOD AND ORS      ESHPANDE FOR R/1        
       In                                     
   SA/719/2010                                    

4.  SA/745/2012    ZAIBUNNISA BEGAM ABDUL RE    DESHMUKH RAJENDRA S.      
   [Civil]      HMAN SHIKARI AND ANR      P F PATNI FOR R/1-CVTR     
            V/S SAJED KHAN SALIMUDDIN                    
             KHAN AND ANR                          
      With    
   CA/12901/2012   ZAIBUNNISA BEGAM ABDUL RE    DESHMUKH RAJENDRA S.      
            HMAN SHIKARI AND ANR      P F PATNI FOR R/1-CVTR     
            V/S SAJED KHAN SALIMUDDIN                    
             KHAN AND ANR                          
       In                                     
   SA/745/2012                                    

5.  SA/723/2013    DHONDIBA GANPATRAO KANCHA    GAWARE NITEEN V.        
   [Civil]      NGIRE, L.RS. KUSUMBAI AND    B.N. GADEGAONKAR FOR R-N    
            V/S RAJENDRA SHANKARRAO J    O.1 CAVEATOR.          
            INKE AND ANOTHER                        
    REMARK : R & P RECEIVED CA FOR LRS OF APPELLANT IS KEPT HEREWITH, 
      With    
   CA/13121/2013   DHONDIBA GANPATRAO KANCHA    GAWARE NITEEN V.        
            NGIRE, L.RS. KUSUMBAI AND    B.N. GADEGAONKAR        
            V/S RAJENDRA SHANKARRAO J                    
            INKE AND ANOTHER                        
       In                                     
   SA/723/2013                                    
      With    
   CA/6717/2014    DHONDIBA GANPATRAO KANCHA    GAWARE NITEEN V.        
            NGIRE LRS KUSUMBAI AND OT    B N GADEGAONKAR FOR R/1     
            V/S RAJENDRA SHANKARRAO J                    
            INKE AND OTHERS                         
       In                                     
   SA/723/2013                                    

6.  SA/523/2014    DHONDIRAM KONDIBA BHUJANG    ARORA SHYAM C          
   [Civil]      E AND OTHERS          SUREKHA S. SURADKAR FOR R    
            V/S SUKHDEO JAIRAM SURADK    (SOLE)             
            AR               GAIKAWAD PANDURANG M. FOR    
                             R/1              
                            S S SURDKAR FOR R/SOLE-CV    
                            TR               
                                            
    REMARK : NOTE : Obj. no.5 not removed ie. Ratan is shown as def. no.3 in 
         c.c. of decree of R.C.S. but who is not shown as a party in C.C. 
         of jt. of RCS, hence it is necessary to return the said C.C. to 
         the court concerned. 
      With    
   CA/8938/2014    DHONDIRAM KONDIBA BHUJANG    ARORA SHYAM C          
            E AND OTHERS          SUREKHA S. SURADKAR FOR R    
            V/S SUKHDEO JAIRAM SURADK    (SOLE)             
            AR                               
       In                                     
   SA/523/2014                                    
                                                            
                       * REGULAR ADMISSION (CIVIL) *                       
                       -----------------------------                       

7.  SA/106/2011    SUNDER KISHANRAO JADHAV A    MURKUTE J.M.          
   [Civil]      ND ANR             B S KUDALE FOR R/3-CVTR     
            V/S SHAMPTRAO MARIBA NISR                    
            GANDHA AND ORS                         
    REMARK : OBJ NOT REMOVED.; R & P RECEIVED.; 
      With    
   CA/3135/2011    SUNDER KISHANRAO JADHAV A    MURKUTE J.M.          
            ND ANR             B S KUDALE FOR R/3-CVTR     
            V/S SHAMPTRAO MARIBA NISR                    
            GANDHA AND ORS                         
       In                                     
   SA/106/2011                                    

8.  SA/236/2011    TARAMATI LAXMANRAO DALVE    S P SHAH            
   [Civil]                      SHAH SUBODH P. ADV FOR AP    
            V/S OMPRAKASH RUSTUMRAO D    PELLANT             
            ALVE AND ANR          PARANJAPE PRAKASH S AND N    
                            IRMITI SALUNKE FOR R/1     
                            R/1 AND 2 SERVED       
                                            
    REMARK : R & P RECEIVED.; AS PER COURT S ORDER DTD 9/10/2013, ADV FOR R/1 
         HAS NOT FILED CHART AND ADV FOR APPELLANT HAS NOT FILED PHOTOCOPY 
         OF PAPER BOOK.; 

9.  SA/249/2011    MAHIPATI MANIKRAO SHENDGE    DESHMUKH ARVIND         
   [Civil]                      PATIL HANMANT V. FOR R/
1.    
            V/S NARAYAN MANIKRAO SHEN    H V PATIL AND S S LONDH    
            DGE               E FOR R/SOLE          
    REMARK : R & P RECEIVED 
      With    
   CA/6742/2011    MAHIPATI MANIKRAO SHENDGE    DESHMUKH ARVIND         
                            PATIL HANMANT V. AND S S    
            V/S NARAYAN MANIKRAO SHEN    LONDHE             
            DGE               FOR R/SOLE           
       In                                     
   SA/249/2011                                    

10. SA/257/2011    SHASHIKALABAI BALAJI SHIN    GHATOL PATIL SHAHAJI B.     
   [Civil]      DE               KATNESHWARKAR P.R. FOR R/    
            V/S SUNDARBAI BAPURAO SUR    1                
            YAWANSHI AND ORS        R/2 TO 4 SERVED         
    REMARK : R & P RECEIVED 
    REMARK : R & P RECEIVED 
    REMARK : R & P RECEIVED 
    REMARK : R & P RECEIVED 

BOMBAY line6.gif line6.gif